intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

KIỂM TOÁN CÁC HOẠT ĐỘNG THU – CHI VÀ THANH TOÁN

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:73

0
225
lượt xem
69
download

KIỂM TOÁN CÁC HOẠT ĐỘNG THU – CHI VÀ THANH TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'kiểm toán các hoạt động thu – chi và thanh toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIỂM TOÁN CÁC HOẠT ĐỘNG THU – CHI VÀ THANH TOÁN

 1. CHƯƠ CH ƯƠNG NG VIII VIII KIỂM TOÁN CÁC KIỂM TOÁN CÁC HOẠT ĐỘNG THU – CHI HOẠT ĐỘNG THU – CHI VÀ THANH TOÁN VÀ THANH TOÁN                  AVINAA 1
 2. KẾT CẤU CHƯƠNG VIII I - KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG THU – CHI TIỀN MẶT II - KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN III – XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THU – CHI TIỀN VÀ THANH TOÁN                  AVINAA 2
 3. I - KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG THU – CHI TIỀN MẶT Đặc điểm của hoạt động thu–chi 1  tiền mặt với kiểm toán hoạt động Đánh giá chung hoạt động thu, chi 2 qua kiểm toán tiền mặt tồn quĩ 3 Kiểm toán hoạt động thu tiền mặt  4 Kiểm toán hoạt động chi tiền mặt                  AVINAA 3
 4. Đặc điểm của hoạt động thu–chi 1  tiền mặt với kiểm toán hoạt động  Tiền tệ nói chung là sản phẩm của nền kinh tế  hàng hóa, là vật ngang giá chung  Tiền tệ có các chức năng cơ bản:  là thước đo giá trị;  là phương tiện lưu thông, trao đổi;  là phương tiện cất trữ;  là phương tiện thanh toán;  là phương tiện trao đổi quốc tế và tiền tệ thế  giới.                   AVINAA 4
 5. Đặc điểm của hoạt động thu – chi tiền mặt với kiểm toán hoạt động  Tiền  mặt  là  phương  tiện  giao  dịch  nhanh  nhất  song  cũng dễ gặp rủi ro nhất.   Để giảm thiểu rủi ro cần hạn chế tối đa lượng tiền mặt  trong giao dịch và đặc biệt trong bảo quản tại két.   Vấn đề thu­chi tiền mặt luôn là mối quan tâm đặc biệt  không  chỉ  của  kiểm  toán  hoạt  động  mà  còn  cả  của  quản lí nói chung và của các hoạt động kiểm tra­kiểm  soát khác nói riêng.   Đặc  điểm  của  tiền  tệ  nói  chung  và  của  tiền  mặt  nói  riêng  đã  đặt  ra  cho  kiểm  toán  hoạt  động  thu –chi  tiền  mặt  những  vấn  đề cần  nghiên cứu  đánh  giá  hiệu lực  kiểm  soát  hoạt  động  đặc  thù  này  từ  công  tác  kiểm  soát đến bộ máy kiểm soát.                   AVINAA 5
 6. Đặc điểm của hoạt động thu – chi tiền mặt với kiểm toán hoạt động  Về công tác kiểm soát và quản lí tiền mặt:  Qui định rõ phạm vi sử dụng và quyền hạn xét duyệt  chi tiêu tiền mặt;   Định mức tồn quĩ tiền mặt;  Chế độ bảo vệ tiền mặt trong két và trong quá trình di  chuyển tiền mặt;  Chế độ bảo vệ các hồ sơ về thu, chi tiền mặt;  Trách  nhiệm  và  quyền  hạn  của  các  bộ  phận,  các  cá  nhân có liên quan trong việc quản lí tiền mặt…                   AVINAA 6
 7. Đặc điểm của hoạt động thu – chi tiền mặt với kiểm toán hoạt động  Về  tổ  chức  bộ  máy  quản  lí  tiền  mặt  cần  đặc  biệt  quan tâm tới:  1 Thực hiện nguyên tắc bất kiêm nhiệm 2 Đảm bảo tính độc lập 3 Duy trì mối liên hệ giữa các nhân viên 4 Tận dụng sự trợ giúp của máy tính                  AVINAA 7
 8. Đặc điểm của hoạt động thu – chi tiền mặt với kiểm toán hoạt động  Kiểm  toán  hoạt  động  cần  quan  tâm  đến  cả  hiệu lực, hiệu quả và hiệu năng quản lí tiền  mặt  của  đơn  vị  phù  hợp  với  đặc  thù  của  đối  tượng này trên cả ba hoạt động cụ thể:   Thu tiền mặt  Cất trữ tiền mặt  Chi tiền mặt.                   AVINAA 8
 9. Đánh giá chung hoạt động thu, chi 2 qua kiểm toán tiền mặt tồn quĩ  Tiền  mặt  tồn  quĩ  là  phản  ánh  hiệu  lực  và  hiệu  quả  quản lí hoạt động tài chính nói chung qua định hướng  đúng đắn và duy trì mức tồn quĩ hợp lí, an toàn và hiệu  quả.   Chính  vì  vậy,  trong  quản  lí  nói  chung  và  trong  kiểm  toán  nói  riêng,  tiền  mặt  tồn  quĩ  thường  là  đối  tượng  được  lựa  chọn  làm  điểm  bắt  đầu  cho  việc  đánh  giá  khái quát hoạt động thu – chi tài chính.   Theo  đó  kiểm  toán  thường  thực  hiện  đồng  thời  việc  khóa  sổ  với  việc  kiểm  kê  quĩ  để  đối  chiếu  phát  hiện  chênh lệch giữa sổ sách với thực tế.   Đến  lượt  mình  chênh  lệch  này  lại  trở  thành  đối  tượng  trực  tiếp  của  kiểm  toán  các  hoạt  động  thu  –  chi  tiền  mặt.                   AVINAA 9
 10. QUY TRÌNH KIỂM KÊ QUỸ 1 Phát lệnh kiểm toán 2 Niêm phong két 3 Khóa sổ kế toán 4 Lấy cam kết 5 Kiểm đếm Kiểm tra sổ kế toán 6 Đối chiếu số kiểm kê với sổ kế toán 7 Lập biên bản kiểm kê 8                  AVINAA 10
 11. Đánh giá chung hoạt động thu, chi qua kiểm toán tiền mặt tồn quĩ 1 2 3 4 Đảm Giảm bảo an Chia sẻ thiểu Đánh toàn rủi ro mức giá trong cất và trách tiền tồn khoản nhiệm quỹ và tiền trữ và di di chuyển quản lý tiềm tiền chuyển năng tiền mặt                  AVINAA 11
 12. Đánh giá chung hoạt động thu, chi qua kiểm toán tiền mặt tồn quĩ 1  Có  các  giải  pháp  thích  hợp  để  đảm  bảo  an  toàn tiền mặt là cơ sở đảm bảo hiệu lực quản  Đảm trị  nội  bộ,  hiệu  quả  hoạt  động  và  hiệu  năng  bảo an quản lí hoạt động thu ­ chi tiền mặt.  toàn  Xác  định  loại  hình  bảo  vệ  cần  thích  hợp  với  lượng  tiền  thường  xuyên  cất  trữ,  di  chuyển  và  trong cất tránh rủi ro có thể gặp phải trong điều kiện cụ  trữ và di thể. chuyển  Khi  tiền  được  di  chuyển  cũng  tùy  thuộc  vào  tiền mặt lượng tiền, cự li và thời điểm vận chuyển cùng  môi trường chung quanh để có biện pháp bảo  vệ.                  AVINAA 12
 13. Đánh giá chung hoạt động thu, chi qua kiểm toán tiền mặt tồn quĩ 2  Tiền mặt tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất trong  các loại tài sản do đó cần chia sẻ bớt rủi  Chia sẻ ro. rủi ro  Biện  pháp  hữu  hiệu  nhất  là  mua  bảo  và trách hiểm tiền mặt.  nhiệm  Khi  cần  thiết,  đơn  vị  có  thể  thuê  các  tổ  quản lý chức  hoặc  cá  nhân  tư  vấn  cho  những  tiền vấn đề phức tạp như xác định độ thật –  giả  của  kim  loại  quí,  đá  quí  hoặc  ngoại  tệ…                  AVINAA 13
 14. Đánh giá chung hoạt động thu, chi qua kiểm toán tiền mặt tồn quĩ 3  Chỉ lưu giữ tiền mặt ở mức tối thiểu kể  Giảm cả tại các điểm thu tiền và ở trung tâm  thiểu sẽ  mang  lại  lợi  ích  về  nhiều  mặt  cho  mức đơn vị như: tiền tồn  Hiệu quả toàn bộ hoạt động. quỹ và  Hơn  nữa,  tiền  chỉ  sinh  lợi  khi  được  di chuyển đưa vào lưu thông.                   AVINAA 14
 15. Đánh giá chung hoạt động thu, chi qua kiểm toán tiền mặt tồn quĩ 4  Những  khoản  tiền  tiềm  năng  không  chỉ  nằm  ở  tiền  lãi  từ  tiền  gửi  ngân  hàng  mà  Đánh còn  nằm  ở  các  hoạt  đông  tạo  ra  các  giá khoản tiền lãi khác, kể cả kinh doanh cổ  khoản phiếu. tiền  Tuy  nhiên,  để  đảm  bảo  khả  năng  thanh  tiềm toán,  vẫn  cần  duy  trì  mức  cần  thiết  tối  năng thiểu  số  dư  tiền  mặt  vừa  đủ  cho  thanh  toán,  vừa  tiết  kiệm  chi  phí  giao  dịch  để  đảm bảo hiệu quả hoạt động.                  AVINAA 15
 16. 3 Kiểm toán hoạt động thu tiền mặt  HÌNH THỨC VÀ TRÌNH TỰ THU TIỀN LẬP VÀ CHUYỂN GIAO CHỨNG TỪ THU ÁC GIẢI TỎA TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TIỀN ÊU HÍ ĐẢM BẢO HỢP LÝ, HIỆU QUẢ THU TIỀN ÁNH TỔ CHỨC HỢP LÝ CÁC ĐIỂM THU TIỀN IÁ TÁCH BIỆT GIỮA THU VỚI CHI TIỀN CẬP NHẬT KẾ TOÁN THU TẬP TRUNG HU ỔN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CHUYỂN TIỀN TÁCH BIỆT TRÁCH NHIỆM                 AVINAA 16
 17. HÌNH THỨC VÀ TRÌNH TỰ  THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG THU TIỀN  Hoạt  động  thu  được  thực  hiện  một  trong  hai  hình thức phổ biến:  Một là, Sử dụng phiếu thu có đánh số thứ tự  liên tục và phát hành đồng thời nhiều bản.   Hai  là,  Ghi  lại  giao  dịch  tại  quầy  tính  tiền  (ghi  sổ  quỹ)  hoặc  một  loại  phiếu  được  phát  hành thay thế cho việc nhận tiền trực tiếp.                  AVINAA 17
 18. THỜI ĐIỂM LẬP VÀ CHUYỂN GIAO  CÁC CHỨNG TỪ THU TIỀN  Tính  biến  động  và  nhạy  cảm  của  tiền  mặt  cùng nguyên tắc cập nhật thông tin về tiền mặt  đã đặt ra yêu cầu và khả năng kiểm soát tiền  mặt.  Để đảm bảo hiệu lực tối đa của thông tin hoạt  động  thu  tiền,  thông  tin  trên  các  giấy  tờ  thu  cần được hướng tới mục tiêu nhanh nhất trong:  Việc lập chứng từ thu,  Việc theo dõi, xét duyệt  Chuyển thông tin đến các nhà quản lí.                  AVINAA 18
 19. GIẢI TỎA TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ GẮN VỚI QUÁ TRÌNH THU TIỀN  Mỗi  nghiệp  vụ  thu  tiền  đồng  thời  là  bước  thiết  lập một trách nhiệm mới thay thế trách nhiệm  đang tồn tại.   Việc chuyển giao này cần được xem xét “thành  tích” và trách nhiệm của cả hai bên: bên giao  và bên nhận.   Trách nhiệm sau đó có thể chỉ thuộc bộ phận  thủ  quĩ  song  cũng  có  thể  thuộc  bộ  phận  kế  hoạch tài chính hoặc của cả hai hay cả các bộ  phận  khác  đã  tạo  điều  kiện  tiền  đề  cho  việc  thu tiền;                  AVINAA 19
 20. ĐẢM BẢO MỤC TIÊU HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ THU TIỀN  Mục  tiêu  này  hướng  đến  việc  sử  dụng  tối  đa  quyền  được  thu  tiền  để  định  hướng  và  xử  lí  nhanh  chóng,  hợp  lí,  hợp  tình  những  tình  huống  cụ  thể  tạo  khả  năng  tăng  được  nguồn  thu và thu nhanh, thu đủ các nguồn thu đó.   Để  thu  nhanh  được  tiền  bán  hàng  quyền  hạn  và  trách  nhiệm  giải  quyết  cần  được  xác  định  trước để có thể giải quyết nhanh nhất và kiểm  soát tốt nhất;                  AVINAA 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản