Kiến thức giải tích 12 - P1 - Nguyễn Lương Thành

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
457
lượt xem
115
download

Kiến thức giải tích 12 - P1 - Nguyễn Lương Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Kiến thức giải tích 12 - P1 - Nguyễn Lương Thành " nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập toán một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào trong các kỳ thi. Chúc các bạn học tốt ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức giải tích 12 - P1 - Nguyễn Lương Thành

  1. Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm, các bài toán liên quan GIẢI TÍCH Vấn đề 1: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số Bài 1) Tìm GTLN, GTNN (nếu có) của các hàm số sau: 1) y = x + 4 − x 2 11) y = 1 x +1 sin x + cos x 2) y = trên đoạn [-1; 2] x2 +1 12) y = sin x − cos x 4 cos 2 x + sin x cos x trên đoạn [1; e 3 ] ln 2 x y= 3) y = 13) x 1 + sin 2 x 4) y = x + 4(1 − x 2 ) trên đoạn [-1; 1] 6 3 14) y = cos x(1 + sin x ) trên đoạn [0; 2π] 5) y = sin x − cos 2 x + 2  2x   4x  15) y = cos 2  + cos 2  +1 4 1+ x  1+ x  6) y = 2 sin x − sin 3 x trên đoạn [0; π] 1 + sin 6 x + cos 6 x 3 16) y= x +1 1 + sin 4 x + cos 4 x 7) y = 2 x + x +1 x4 y4  x2 y2  x y y = 4 + 4 −  2 + 2  + + (x, y ≠ 0) x y x  y x 17) cos x + 1 y   8) y = cos x + cos x + 1 2 18) y = x 3 + 3 x 2 − 72 x + 90 trên đoạn [-5; 5] 9) y = x − 2 + 4 − x 10) y = (2 + x ) − (2 − x ) trên đoạn [-2; 2] 10 10 Bài 2) Tìm m để: a) Miny = 4 với y = x 2 + x + m( ) 2 [−2 ; 2 ] b) GTLN của hàm số y = f ( x) = − 4 x 2 + 2 x + m trên đoạn [-1; 2] là nhỏ nhất. Bài 3) Tìm m để bất phương trình (4 + x )(6 − x ) ≤ x 2 − 2 x + m nghiệm đúng ∀x ∈ [− 4;6] 1 1 Bài 4) Chứng minh rằng ∀x∈R, ta có: 1 + cos x + cos 2 x + cos 3 x > 0 2 3  π Bài 5) Tìm m để sin 5 x + cos5 x − m(sin x + cos x ) − sin x. cos x(sin x + cos x ) ≥ 0 ∀x ∈ 0;  4  Bài 6) Tìm tất cả các giá trị của m để cos 2 x + m cos x + 4 ≥ 0 ∀x ∈ R Bài 7) Cho a, b, c là 3 số dương thỏa mãn điều kiện a2 + b2 +c2 = 1. Chứng minh: a b c 3 3 + 2 + 2 ≥ b +c 2 c +a2 2 a +b 2 2 Bài 8) Tìm điều kiện của m để phương trình x + 2 x − m = 2 x − 1 (1) 2 a) Có nghiệm thực b) Có một nghiệm thực c) Có hai nghiệm thực phân biệt Bài 9) Tìm m để phương trình x −1 + 3 − x − (x − 1)(3 − x ) = m có nghiệm thực.  x 2 − 3x ≤ 0  Bài 10) Tìm m để hệ bất phương trình  3 có nghiệm.  x − 2 x x − 2 − m 2 + 4m ≥ 0  Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản