Kiến thức giải tích 12 - P3 - Nguyễn Lương Thành

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
162
lượt xem
71
download

Kiến thức giải tích 12 - P3 - Nguyễn Lương Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Kiến thức giải tích 12 - P3 - Nguyễn Lương Thành " nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập toán một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào trong các kỳ thi. Chúc các bạn học tốt ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức giải tích 12 - P3 - Nguyễn Lương Thành

  1. Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm, các bài toán liên quan GIẢI TÍCH Vấn đề 3: Cực trị của hàm số Bài 1) Tìm m để hàm số y = mx 3 + 3 x 2 + 5 x + m đạt cực đại tại x = 2 x 2 + mx + 1 Bài 2) Tìm m để hàm số y = đạt cực đại tại x = 2 x+m Bài 3) Cho hàm số y = (m + 2 )x 3 + 3 x 2 + mx + m . Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu? 1 3 1 Bài 4) Cho hàm số y = mx − (m − 1)x 2 + 3(m − 2)x + . Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu và xcđ0 x −1 Bài 6) Xác định m để hàm số y = − x 4 + 2mx 2 có 3 cực trị x 2 + (2m + 3)x + m 2 + 4m Bài 7) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = có hai cực trị và giá trị các x+m điểm cực trị trái dấu nhau. x 2 + mx − m + 8 Bài 8) Cho hàm số y = . Xác định các giá trị của m để điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị x −1 hàm số ở về hai phía đường thẳng 9 x − 7 y − 1 = 0 Bài 9) Cho hàm số y = 2 x 3 + 3(m − 1)x 2 + 6(m − 2 )x − 1 . Xác định m để hàm số có cực đại, cực tiểu và lập phương trình đường thẳng qua các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số. − x 2 + mx − m 2 Bài 10) Cho hàm số y = . Xác định m để hàm số có cực đại và cực tiểu. Khi đó hãy viết x−m phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại và cực tiểu của hàm số. Bài 11) Cho hàm số: y = x 3 − 3 x 2 + m 2 x + m . Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có cực đại, cực tiểu 1 5 và các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số đối xứng nhau qua đường thẳng y = x− 2 2 x 2 − 2mx + m Bài 12) Cho hàm số y = . Xác định m để đường thẳng đi qua các điểm cực đại và cực tiểu x+m của đồ thị hàm số tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 1. x 2 + 2mx + 2 Bài 13) Cho hàm số y = . Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số có điểm cực đại, điểm cực x +1 tiểu cách đều đường thẳng x + y + 2 = 0 1 Bài 14) Cho hàm số y = mx + . Tìm m để hàm số có cực trị và khoảng cách từ điểm cực tiểu đến tiệm cận x 1 xiên của đồ thị hàm số bằng . 2 x 2 + (m + 1)x + m + 1 Bài 15) Cho hàm số y = . Chứng minh rằng với m bất kỳ, đồ thị của hàm số luôn luôn x +1 có điểm cực đại, điểm cực tiểu và khoảng cách giữa hai điểm đó bằng 20 . Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 3
  2. Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm, các bài toán liên quan GIẢI TÍCH x 2 + mx Bài 16) Cho hàm số y = . Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu. Với giá trị nào của m thì 1− x khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng 10? x 2 + (2m + 1)x + m 2 + m + 4 Bài 17) Cho hàm số y = . Tìm m để hàm số có cực trị và tính khoảng cách 2( x + m ) giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho. Bài 18) Cho hàm số y = x 4 − 2m 2 x 2 + 1 . Tìm m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác vuông cân. Bài 19) Cho hàm số y = x 3 − 2mx 2 + m 2 x − 2 . Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 1. x 2 + 2mx + 1 − 3m 2 Bài 20) Cho hàm số y = . Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục x−m tung. x 2 − (3m + 2)x + m + 4 Bài 21) Cho hàm số y = . Tìm m để hàm số có CĐ và CT và khoảng cách giữa hai x −1 điểm CĐ, CT của đồ thị nhỏ hơn 3. x 2 − (m + 3)x + 3m + 1 Bài 22) Cho hàm số y = . Tìm m để hàm số có CĐ và CT và các giá trị CĐ, CT của x −1 hàm số cùng âm. ( ) Bài 23) Cho hàm số y = ( x − m ) x 2 − 2 x − m − 1 . Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu và hoành độ điểm cực đại xcđ, hoành độ điểm cực tiểu xct thỏa: | xcđ . xct| = 1 x 2 − (2m + 5)x + m + 3 Bài 24) Cho hàm số y = . Tìm m để hàm số có cực trị tại điểm x>1. Hãy xác định x +1 đó là điểm cực đại hay cực tiểu của đồ thị. Bài 25) Cho hàm số y = x 4 − 2mx 2 + m − 1 . Tìm m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác đều. x 2 + 2(m + 1)x + m 2 + 4m Bài 26) Cho hàm số y = . Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu, đồng thời các x+2 điểm cực trị của đồ thị cùng với gốc tọa độ O tạo thành một tam giác vuông tại O. ( ) Bài 27) Cho hàm số y = − x 3 + 3 x 2 + 3 m 2 − 1 x − 3m 2 − 1 . Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị của đồ thị hàm số cách đều gốc tọa độ O. x 2 + 2(m − 1)x + 2 − m Bài 28) Cho hàm số y = . Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu và các giá trị cực x −1 đại, cực tiểu cùng dấu. x 2 − mx + 2m − 1 Bài 29) Cho hàm số y = . Tìm m để tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ và mx − 1 hàm số có cực trị. x 2 + m 2 x + 2m 2 − 5m + 3 Bài 30) Cho hàm số y = (m>0). Tìm m để hàm số có điểm cực tiểu thuộc x khoảng (0; 2m). Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản