intTypePromotion=1

Kiến thức, thái độ và hành vi của bà mẹ có trẻ bị sốt cao đến khám tại Bệnh viện Phúc Yên

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
84
lượt xem
17
download

Kiến thức, thái độ và hành vi của bà mẹ có trẻ bị sốt cao đến khám tại Bệnh viện Phúc Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi của các bà mẹ có trẻ bị sốt cao. Nghiên cứu cắt ngang từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2010 nhằm khảo sát các thông tin về kiến thức, thái độ và thực hành của các bà mẹ. Các số liệu thu thập được xử lý và phân tích bằng Epi 3.0 và SPSS16,0.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức, thái độ và hành vi của bà mẹ có trẻ bị sốt cao đến khám tại Bệnh viện Phúc Yên

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI CỦA BÀ MẸ CÓ TRẺ BỊ<br /> SỐT CAO ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHÚC YÊN<br /> Đặng Thị Hà* , Đoàn Thị Vân**<br /> TÓM TẮT<br /> Mục tiêu: Khảo sát kiến thức, thái ñộ và hành vi của các bà mẹ có trẻ bị sốt cao.<br /> Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang từ tháng 4 ñến tháng 6 năm 2010 nhằm khảo<br /> sát các thông tin về kiến thức , thái ñộ và thực hành của các bà mẹ. Các số liệu thu<br /> thập ñược xử lý và phân tích bằng Epi 3.0 và SPSS16,0<br /> Kết quả: Trong số 106 bà mẹ ñược phỏng vấn có 57,5% nhận ñược nguồn cung cấp<br /> kiến thức.Chỉ có 36,8 % bà mẹ có kiến thức xử trí tốt; 35,8% có thái ñộ xử trí tốt và<br /> 34,9 % có hành vi xử trí tốt. Không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa kiến thức và trình<br /> ñộ học vấn. Hầu hết kiến thức về xử trí sốt cao của các bà về tuồi, nghề nghiệp, thu<br /> nhập gia ñình, nguồn cung cấp thông tin mẹ thì có sự khác biệtcó ý nghĩa thống kê với<br /> giá trị P

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản