intTypePromotion=1

Kỹ thuật đo lường

Chia sẻ: Nguyễn Văn Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
673
lượt xem
130
download

Kỹ thuật đo lường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều khiển Robot dò đường hiện nay đã có rất nhiều đội làm được và ổn định. Tuy nhiên giải thuật của mỗi đội thường theo ý tưởng của riêng mình và theo kinh nghiệm. Chúng tôi làm việc theo tinh thần "sáng tạo Robot", vì vậy chúng tôi chỉ đưa ra sơ đồ giải thuật để góp ý cùng các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật đo lường

  1. Tài li u k thu t BKpro – http://www.bkpro.info K THU T DÒ Ư NG Trong bài này chúng tôi gi i thi u v i các b n gi thu t Robot dò ư ng. i u khi n Robot dò ư ng hi n nay ã có r t nhi u i làm ư c và r t n nh. Tuy nhiên gi thu t c a m i i thư ng theo ý tư ng c a riêng mình và theo kinh nghi m.Chúng tôi làm vi c theo tinh th n “sáng t o Robot”, vì v y chúng tôi ch ưa ra sơ gi i thu t góp ý cùng các b n xây d ng nên m t chương trình hoàn h o. V i m i i nên có m t b n s c cho riêng mình trên cơ s m t gi thu t chung n nh. Gi thu t Robot dò ư ng b ng 6 led. Sơ b trí : Ta chia 6 c m bi n thành 13 vùng: Chú ý: ledn  c m bi n n tích c c. /ledn  c m bi n n không tích c c. + Vùng trung tâm : led3+ led4 +Vùng trái 1 : /led2 + led3 + /led4 +Vùng trái 2 : led2 + led3 +Vùng trái 3 : /led1 + led2 +/led3 +Vùng trái 4 : led1 + led2 +Vùng trái 5 : led1 + /led2 +Vùng trái 6 : bit nh trái + /led1 +Vùng ph i 1 : /led3 + led4 + /led5 +Vùng ph i 2 : led4 + led5 +Vùng ph i 3 : /led4 + led5 +/led6 +Vùng ph i 4 : led5 + led6 +Vùng ph i 5 : /led5 + led6 +Vùng ph i 6 : bit nh ph i + /led6 Bit nh = 1 khi t t c c m bi n l ch ra kh i ư ng line theo hư ng trái (bit nh ph i) và theo hư ng ph i (bit nh trái). Ví d Bit nh ph i ư c set trong trư ng h p /5led + led6 và ư c clr khi led4 +led5 Tài li u k thu t t Bkpro Trang - 1 -
  2. Tài li u k thu t BKpro – http://www.bkpro.info ng v i m i vùng ta xây d ng 1 hàm v n t c tương ng có th i u khi n v n t c linh ho t. Ph n i u xung chúng tôi ã c p Bài 2. Ví d : Vùng trung tâm: MOV V_bánhph i,#255 MOV V_bánhtrái,#255 Vùng ph i 1: MOV V_bánhph i,#200 MOV V_bánhtrái,#255 Chú ý: · Chương trình dò ư ng t trong Timer 1. · Chương trình quét led và Timer out t trong Timer 2. · Các ho t ng c a Robot xây d ng thành các chương trình con. Ví d : cua ph i, cua trái, g p quà ... · 1 v ch tr ng ngang ng v i trư ng h p có 4 (ho c 5 ho c 6 led tích c c tuỳ thu c vào m c ch ng nhi u mà ngư i l p trình tuỳ ch n). · Chương trình ư c xây d ng sao cho chương trình MAIN ta ch c n g i ch y th ng bao nhiêu v ch ng v i t c bao nhiêu, cua trái, ph i, g p quà,…nh m ơn gi n cho ngư i s d ng và linh ho t khi thay i chương trình. Gi i thu t : · MAIN : · Chương trình dò ư ng : Tài li u k thu t t Bkpro Trang - 2 -
  3. Tài li u k thu t BKpro – http://www.bkpro.info Timer1 s quét liên t c sau m i 1ms (tuỳ vào giá tr t), s d ng khi bit TR1= 0 lúc Robot hoàn thành xong quãng ư ng c n i. · Cua 90: Tài li u k thu t t Bkpro Trang - 3 -
  4. Tài li u k thu t BKpro – http://www.bkpro.info Khi chương trình dò ư ng ch s d ng c m bi n thành công. Chúng ta có th k t h p v i các thi t b như encoder, la bàn … tăng tính n inh, chính xác và linh ho t cho Robot. Chúc các b n thành công ! M i th c m c xin liên h Bkpro. Tài li u k thu t t Bkpro Trang - 4 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2