Lịch sử lớp 8 Bài 12

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
302
lượt xem
17
download

Lịch sử lớp 8 Bài 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Những cải cách của Minh Trị Thiên hoàng 1868. Thực chất là một cuộc Cách mạng tư sản nhằm đưa nước Nhật phát triển nhanh chóng sang CNĐQ. - Hiểu được chính sách xâm lược rất sớm của giới thống trị Nhật Bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 12

  1. Bài 12 NHẬT BẢN CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Những cải cách của Minh Trị Thiên hoàng 1868. Thực chất là một cuộc Cách mạng tư sản nhằm đưa nước Nhật phát triển nhanh chóng sang CNĐQ. - Hiểu được chính sách xâm lược rất sớm của giới thống trị Nhật Bản cũng như cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản Nhật cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 2/ Tư tưởng: - Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa tiến bộ của những cải cách đối với sự phát triển của xã hội. - Giải thích vì sao chiến tranh thường gắn liền với CNĐQ. 3/ Kĩ năng: Nắm vững khái niệm cải cách; sử dụng bản đồ trình bày những sự kiện liên quan đến bài học. B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ các nước châu Á; lược đồ nước Nhật cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra:
  2. 2/ Giới thiệu bài mới: Trình bày phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ĐNÁ? 3/ Dạy bài mới: “Trong khi các nước châu Á đều lần lượt trở thành thuộc địa, một nửa thuộc địa hay phụ thuộc vào tư bản phương Tây cuối thế kỷ XIX thì Nhật Bản vẫn giữ được quyền độc lập và trở thành nước tư bản phát triển mạnh mẽ sau đó chuyển sang CNĐQ”. Tại sao như vậy? Để hiểu rõ ta cùng nhau nghiên cứu bài học hôm nay. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ GHI * Hoạt động 1: Cả lớp, nhóm I/ Cuộc Duy GV: Treo bản đồ các nước châu Á xác tân Minh Trị: định vị trí địa lý của Nhật Bản, nêu một vài nét cơ bản về Nhật bản. GV: Bấy giờ các nước tư bản phương Tây đã làm gì Nhật bản? HS: Bây giờ trên quần đảo Fù Tang Mĩ - Tháng 1/1868, là nước đầu tiên đòi Nhật chấm dứt Thiên hoàng tình trạng “Bế quan, toả cảng” để Minh Trị tiến thực hiện việc mở của vì Mỹ không hành một loạt chỉ xem Nhật Bản là thị trường mà còn cải cách tiến là bàn đạp tấn công Triều Tiên và bộ trên nhiều Trung Quốc. GV: Tình hình đó đặt Nhật Bản đứng lĩnh vực.
  3. trước những yêu cầu gì và thực hiện - Thực chất là yêu cầu đó ntn? Thiên hoàng Minh Trị cuộc cách là người ntn và nội dung cơ bản của mạng tư sản, cuộc Duy tân Minh Trị. Để giải quyết mở đường cho vấn đề này yêu cầu thảo luận nhóm: Nhật Bản phát Chia lớp lám 4 nhóm. Với những nội triển TBCN, dung câu hỏi như sau: thoát khỏi sự 1: Nửa sau thế kỷ XIX Nhật Bản đang xâm lược của đứng trước những yêu cầu cấp bách nào? tư bản phương 2: Canh tân đất nước được thực hiện Tây. ntn ở Nhật? 3: Vài nét so lược về tiểu sử của Thiên hoàng Minh Trị? 4: Nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị? * Sau đó mời đại diện nhóm trả lời, II/ Nhật bản cho HS nhận xét bổ sung chuyển sang GV: Vậy thực chất cuộc Duy Tân chủ nghĩa đế minh Trị là gì và kết quả ra sao? quốc: HS: Là cuộc cách mạng tư sản (Mặc dầu chưa triệt để) GV: Một ngành kinh tế được chú - Đầu thế kỷ trọng đó là giao thômg .Cho HS quan XX, Nhật Bản sát kênh hình 48 sgk, khánh thành một chuyển sang đoàn tàu ở Nhật. giai đoạn GV: Chuyển ý. CNĐQ.
  4. * Hoạt động 2: Cá nhân GV: Nhật Bản chuyển sang CNĐQ - Biểu hiện: trong điều kiện ntn? + Xuất hiện HS: Trong điều kiện nền kinh tế phát các công ty đôc triển mạnh mẽ. quyền. GV: Vì sao phát triển mạnh mẽ như vậy? HS: Trả lời. Gv: Chính vì vậy mà Lê-nin nhận xét: + Tăng cường “sau…………10 lần”. Vậy khi xâm chuyển sang CNĐQ Nhật Bản có lược những biểu hiện nào? các HS: Dựa vào SGK trả lời nước làm GV: Đọc cho HS nghe về công ty thuộc Mit-xưi, cho biết vai trò của nó. địa. HS: Chi phối toàn bộ kinh tế của nước Nhật. III/ Cuộc đấu GV: Biểu hiện thứ hai? tranh của HS: Tăng cường xâm lược thuộc địa. nhân dân lao GV: Cho HS lên bản đồ xác định động Nhật những thuộc địa mà Nhật đã chiếm Bản: được từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ - Bị áp bức, bóc XX. lột nặng nề GV: Như vậy sau cuôc chiến tranh nhân dân lao Nga Nhật, Nhât Bản trở thành một động Nhật Bản
  5. cường quốc đế quốc ở Viễn Đông. nổi dậy đấu GV: Chuyển ý. tranh quyết liệt. * Hoạt động 3: Cả lớp - Phong trào GV: Nêu nguyên nhân dẫn đến pt đấu đấu tranh diễn tranh của nhân dân lao động Nhật Bản. ra liên tục với GV: Tiêu biểu là những phong trào nhiều hình thức. nào? HS: Trả lời. GV: Dưới sự lãnh đạo của Đảng xã hội dân chủ Nhật pt đấu tranh phát triển ntn? GV tổng kết ý 4/ Củng cố: Từng phần 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Như đã củng cố b/ Bài sắp học: Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 13.
Đồng bộ tài khoản