intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Hạnh Hạnh Hanhhien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:149

179
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình bày về: Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý tài sản công của cơ quan hành chính Nhà nước, phân tích thực trạng công tác quản lý tài sản công tại kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công của kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên Huế

KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> ĐỖ THANH HƯNG<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> IH<br /> <br /> TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> HUẾ - 2018<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> ĐỖ THANH HƯNG<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> IH<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> MÃ SỐ: 8.34.04.10<br /> <br /> NG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> PGS.TS. PHAN VĂN HÒA<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> HUẾ - 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là<br /> trung thực, tôi đã viết luận văn này một cách độc lập và không sử dụng các nguồn<br /> thông tin hay tài liệu tham khảo nào khác ngoài những tài liệu và thông tin đã được<br /> liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo trích dẫn của luận văn.<br /> <br /> Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này<br /> đã được cảm ơn và trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo theo hình thức<br /> những đoạn trích dẫn nguyên văn hoặc lời diễn giải trong luận văn kèm theo thông<br /> tin về nguồn tham khảo rõ ràng.<br /> <br /> Các số liệu và thông tin trong luận văn này hoàn toàn dựa trên kết quả thực tế<br /> của địa bàn nghiên cứu, có nguồn gốc rõ ràng và chưa được sử dụng cho việc bảo<br /> vệ học vị nào.<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NG<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> IH<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> i<br /> <br /> Đỗ Thanh Hưng<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế<br /> đã giúp tôi trang bị kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình học tập và thực<br /> hiện luận văn này.<br /> <br /> Với lòng kính trọng và biết ơn, tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn tới PGS.TS. Phan<br /> Văn Hòa đã tận tình hướng dẫn và động viên tôi trong suốt thời gian nghiên cứu để hoàn<br /> thành Luận văn đúng thời gian quy định.<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; các<br /> kho bạc huyện trực thuộc đã hợp tác chia sẻ thông tin, cung cấp cho tôi nhiều nguồn tư<br /> liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu.<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình và bạn bè đã động viên, hỗ trợ tôi<br /> <br /> IH<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> trong suốt quá trình học tập, làm việc và hoàn thành luận văn.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NG<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> Đỗ Thanh Hưng<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> Niên khóa: 2016 - 2018<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> Họ và tên: ĐỖ THANH HƯNG<br /> Mã số: 8340410<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHAN VĂN HÒA<br /> <br /> Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI KHO<br /> BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> Ngày 3/6/2008, Luật quản lý tài sản công nhà nước được Quốc hội khoá XII<br /> thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Ngay sau khi Luật quản lý tài<br /> sản công nhà nước được ban hành, hầu hết các cơ quan KBNN các cấp đã thực hiện<br /> việc quản lý tài sản công nhà nước, từng bước đưa công tác hạch toán kế toán tài<br /> sản công vào nề nếp, ý thức trách nhiệm quản lý tài sản công nhà nước đã có nhiều<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả sử dụng tài sản công.<br /> Tuy nhiên, sau 5 năm Luật quản lý tài sản công nhà nước được đưa vào áp dụng<br /> tại KBNN tỉnh Thửa Thiên Huế có thể thấy được rằng quá trình thực hiện công tác<br /> <br /> IH<br /> <br /> quản lý mang nặng tính hành chính, quản lý thiếu chặt chẽ, sử dụng lãng phí tải sản<br /> chuyên dùng… các tiêu chuẩn, định mức chế độ về quản lý tài sản công do nhà<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> nước ban hành đã lạc hậu, chế độ quản lý không phù hợp với cơ chế khoán mới;…<br /> Do đó cần thiết phải có cái giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại<br /> Kho bạc nhà nước trong thời gian tới.<br /> <br /> NG<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Để đánh giá được thực trạng công tác quản lý tài sản công tại Kho bạc nhà nước<br /> tỉnh Thừa Thiên Huế, luận văn sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp kiểm<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> định T-test và phương pháp so sánh.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn<br /> Luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý thuyết và thực tiễn về công tác quản<br /> <br /> TR<br /> <br /> lý tài sản công tại Kho bạc nhà nước. Thêm vào đó, làm rõ được thực trạng công tác<br /> quản lý tài sản công tại KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó, đề xuất những giải<br /> pháp cụ thể, có ý nghĩa để hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Kho bạc nhà<br /> nước tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2