intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Địa lý: Nghiên cứu biến động tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:208

138
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu với các mục tiêu: Thiết lập được cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá biến động tài nguyên nước mặt vùng đồng bằng sông Hồng có xét đến tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất được định hướng các giải pháp hỗ trợ đảm bảo an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Hồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Địa lý: Nghiên cứu biến động tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC<br /> VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> <br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> LẠI TIẾN VINH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VÙNG<br /> ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI<br /> KHÍ HẬU<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC<br /> VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> <br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> LẠI TIẾN VINH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VÙNG<br /> ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI<br /> KHÍ HẬU<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ<br /> Chuyên ngành: Thủy văn học<br /> Mã số: 62 44 02 24<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học<br /> 1. PGS.TS. Hà Lương Thuần<br /> 2. TS.NCVCC. Nguyễn Lập Dân<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện. Các số<br /> liệu sơ cấp và kết quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được tác giả<br /> nào công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Tác giả luận án: Lại Tiến Vinh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Luận án này được hoàn thành tại Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn<br /> lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Hà<br /> Lương Thuần và TS. NCVCC Nguyễn Lập Dân. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân<br /> thành và sâu sắc tới hai thầy hướng dẫn đã tận tình, tâm huyết dành nhiều thời gian giúp<br /> đỡ, hướng dẫn, động viên khích lệ và định hướng cho NCS trong suốt quá trình nghiên<br /> cứu, hoàn thiện luận án.<br /> Tác giả luận án cũng xin bày tỏ chân thành cảm ơn Viện Địa lý, Học viện Khoa<br /> học và Công nghệ và các đơn vị liên quan trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công<br /> nghệ Việt Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,<br /> Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn thuộc các<br /> tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, và đặc biệt là Công ty TNHH MTV Khai thác<br /> công trình Thủy lợi Bắc Hưng Hải đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất<br /> cho tác giả nghiên cứu và hoàn thành luận án.<br /> Nhân dịp này, tác giả luận án xin bày tỏ cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các<br /> nhà khoa học, các thầy giáo, các bạn bè, đồng nghiệp đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo, động<br /> viên và chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu cho tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu<br /> và hoàn thiện luận án, và<br /> Cuối cùng, tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bố mẹ và những người<br /> thân trong gia đình đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên và khích lệ tác giả trong<br /> suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận án này.<br /> Tác giả luận án: Lại Tiến Vinh<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC .............................................................................................................................. I<br /> DANH SÁCH BẢNG ........................................................................................................... V<br /> DANH SÁCH HÌNH ........................................................................................................... VI<br /> DANH SÁCH PHỤ LỤC .................................................................................................... IX<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .............................................................................................. XI<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC<br /> MẶT TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ............................................................... 7<br /> 1.1. Các khái niệm cơ bản .................................................................................................... 7<br /> <br /> 1.1.1. Tài nguyên nước ....................................................................................................... 7<br /> 1.1.2. Đánh giá tài nguyên nước ........................................................................................ 7<br /> 1.1.3. Biến đổi khí hậu ........................................................................................................ 7<br /> 1.1.4. An ninh nguồn nước ................................................................................................. 7<br /> 1.2. Tình hình nghiên cứu biến động tài nguyên nước mặt trong bối cảnh biến đổi khí<br /> hậu trên Thế giới và Việt Nam ............................................................................................ 8<br /> <br /> 1.2.1. Thế giới ...................................................................................................................... 9<br /> 1.2.2. Việt Nam .................................................................................................................. 12<br /> 1.2.2.1. Lưu vực sông Hồng-Thái Bình ....................................................................... 12<br /> 1.2.2.2. Lưu vực sông Cả ............................................................................................. 13<br /> 1.2.2.3. Lưu vực sông Thu Bồn, sông Hương và sông Ba ........................................... 14<br /> 1.2.2.4. Lưu vực sông Đồng Nai .................................................................................. 14<br /> 1.2.2.5. Đồng bằng sông Cửu Long............................................................................. 15<br /> <br /> 1.2.3. Vùng đồng bằng sông Hồng ................................................................................... 15<br /> 1.3. Đánh giá những tồn tại của vấn đề nghiên cứu ở Việt Nam và khu vực nghiên cứu<br /> .............................................................................................................................................. 17<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .................................................................................................... 19<br /> CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN<br /> NƯỚC MẶT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG .......................................................... 21<br /> 2.1. Điều kiện tự nhiên vùng đồng bằng sông Hồng ........................................................ 21<br /> <br /> 2.1.1. Vị trí địa lý ............................................................................................................... 21<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2