Luận án Tiến sĩ Địa lí: Di cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng Đông Nam Bộ

Chia sẻ: Dieu Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:177

0
86
lượt xem
30
download

Luận án Tiến sĩ Địa lí: Di cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng Đông Nam Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Địa lí: Di cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng Đông Nam Bộ được nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng di cư ở vùng ĐNB trong thời kì hội nhập, tìm ra những nguyên nhân và tác động của di cư đối với sự phát triển KT-XH của vùng. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm góp phần điều chỉnh các luồng di cư cho phù hợp với mục tiêu phát triển KT-XH trong từng giai đoạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Địa lí: Di cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng Đông Nam Bộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ TÀO TẠO<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> <br /> TRƯƠNG VĂN TUẤN<br /> <br /> DI CƯ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN<br /> SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở<br /> VÙNG ĐÔNG NAM BỘ<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH - 2011<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ TÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> <br /> TRƯƠNG VĂN TUẤN<br /> <br /> DI CƯ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN<br /> SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở<br /> VÙNG ĐÔNG NAM BỘ<br /> <br /> Chuyên ngành: Địa Lý Kinh tế - Xã hội<br /> Mã số: 62319501<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng<br /> GS. TS. Nguyễn Viết Thịnh<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH - 2011<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu<br /> của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung<br /> thực và có nguồn gốc rõ ràng.<br /> Những kết luận khoa học của luận án là chưa<br /> từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Trương Văn Tuấn<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tác giả luận án xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS. Nguyễn<br /> Viết Thịnh – PGS. TS Nguyễn Kim Hồng đã tận tình hướng dẫn, đóng góp cho tôi<br /> nhiều ý kiến quý báu và tạo mọi điều kiện tốt nhất trong suốt 4 năm nghiên cứu<br /> và hoàn thành luận án.<br /> <br /> Tác giả xin cảm ơn đến Khoa Địa lý, Ban Giám Hiệu, Phòng Khoa<br /> học công nghệ, Phòng Tài chính Trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí<br /> Minh đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tác giả trong những năm qua.<br /> Qua đây, tác giả cũng xin gửi lời cám ơn tới các cơ quan ban ngành<br /> đã nhiệt tình giúp đỡ và cung cấp cho tác giả nhiều tài liệu quý:<br /> − Tổng cục Thống kê, Bộ kế hoạch và Đầu tư, Viện chiến lược.<br /> − Cục thống kê các tỉnh của vùng Đông Nam Bộ.<br /> − Phòng PC 13 – Công an các tỉnh của vùng Đông Nam Bộ.<br /> − Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh của vùng Đông Nam Bộ.<br /> − Ban quản lý các KCN các tỉnh của vùng Đông Nam Bộ.<br /> − Sở Kế hoạch – Đầu tư các tỉnh của vùng Đông Nam Bộ<br /> − Viện kinh tế TP. Hồ Chí Minh.<br /> Và cuối cùng là lời cảm ơn gởi tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp gần xa đã<br /> động viên, ủng hộ, quan tâm chia sẻ, giúp đỡ cả vật chất và tinh thần trong suốt<br /> quá trình làm luận án.<br /> Xin chân thành cảm ơn.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Trương Văn Tuấn<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> Trang<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài: ....................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................ 2<br /> 2. 1. Mục tiêu .................................................................................................. 2<br /> 2.2. Nhiệm vụ .................................................................................................. 2<br /> 2. 3. Đối tượng nghiên cứu.............................................................................. 3<br /> 2. 4. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................. 3<br /> 3. Lịch sử nghiên cứu ................................................................................................ 3<br /> 4. Hệ thống các quan điểm và phương pháp nghiên cứu .......................................... 9<br /> 4.1. Các quan điểm được sử dụng trong Luận án ........................................... 9<br /> 4.2 Các phương pháp nghiên cứu.................................................................. 11<br /> 5. Những đóng góp mới của Luận án ..................................................................... 12<br /> 6. Cấu trúc của Luận án .......................................................................................... 13<br /> Chương 1.<br /> CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DI CƯ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ<br /> ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI ...................................................... 14<br /> 1.1 Di cư .................................................................................................................. 14<br /> 1.2 Phân loại di cư .................................................................................................. 15<br /> 1.2.1 Phân loại theo địa bàn di cư ................................................................. 15<br /> 1.2.2 Phân loại theo tính chất của tổ chức di cư ........................................... 16<br /> 1.3 Một số thước đo di cư ....................................................................................... 17<br /> 1.4 Khái quát một số lí thuyết tiêu biểu về di cư .................................................... 19<br /> 1.4.1 Lí thuyết E.G.Ravenstein ..................................................................... 19<br /> 1.4.2 Lí thuyết Lee ........................................................................................ 19<br /> 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến di cư ..................................................................... 21<br /> 1.5.1 Các nhân tố về điều kiện tự nhiên ........................................................ 21<br /> 1.5.2 Các nhân tố KT-XH ............................................................................. 23<br /> 1.6 Tính chọn lọc của di cư ..................................................................................... 26<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản