intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu ứng dụng bê tông xi măng tro bay làm mặt đường ô tô ở Việt Nam

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:152

0
27
lượt xem
4
download

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu ứng dụng bê tông xi măng tro bay làm mặt đường ô tô ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm Phân tích tổng quan ảnh hưởng của tro bay đến các tính chất của bê tông và cơ chế phản ứng trong hỗn hợp BTXM tro bay, xác định hệ số hiệu quả tro bay trong bê tông (hệ số k) để làm cơ sở thiết lập phương pháp thiết kế thành phần vật liệu BTXM theo hệ số k, xác định một số tính chất của hỗn hợp, tính năng cơ học và độ bền của BTXM tro bay đáp ứng các yêu cầu làm mặt đường ô tô,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu ứng dụng bê tông xi măng tro bay làm mặt đường ô tô ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> <br /> Trần Trung Hiếu<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY<br /> LÀM MẶT ĐƯỜNG Ô TÔ Ở VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố<br /> Mã ngành:<br /> <br /> 62.58.02.05<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> 1. GS.TS PHẠM DUY HỮU<br /> 2. PGS.TS LÃ VĂN CHĂM<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong<br /> bất kỳ công trình nào khác.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Trần Trung Hiếu<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc, tác giả luận án xin chân thành cảm<br /> ơn tới GS.TS Phạm Duy Hữu và PGS.TS Lã Văn Chăm - những người Thầy đã tận<br /> tình hướng dẫn và định hướng khoa học; tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tác giả<br /> trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận án.<br /> Tác giả xin chân thành cảm ơn các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, các chuyên<br /> gia, các nhà khoa học trong ngành GTVT và Xây dựng đã chỉ dẫn và đóng góp ý<br /> kiến quý báu để luận án được hoàn thiện.<br /> Trong quá trình làm luận án, tác giả đã nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ nhiệt<br /> tình của các thầy cô giáo, các nhà khoa học thuộc Bộ môn Đường bộ, Bộ môn Vật<br /> liệu Xây dựng, Bộ môn Đường ô tô sân bay - Trường Đại học Giao thông vận tải và<br /> GS.TS Bùi Xuân Cậy, PGS.TS Nguyễn Thanh Sang và PGS.TS Nguyễn Quang<br /> Phúc. Tác giả xin chân thành cảm ơn.<br /> Tác giả chân thành cảm ơn đến cán bộ Trung tâm thí nghiệm Đường bộ cao<br /> tốc - Trường Đại học công nghệ GTVT; các phòng thí nghiệm LAS-XD72, LASXD160; Công ty Vật tư thiết bị giao thông TRANSMECO; Công ty phụ gia bê tông<br /> Phả Lại – PHALAMI và các bạn đồng nghiệp, các TS-NCS nước ngoài đã tận tình<br /> giúp đỡ, cung cấp tài liệu, số liệu, vật tư vật liệu và tạo điều kiện cho quá trình thí<br /> nghiệm, thử nghiệm.<br /> Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Giao thông vận<br /> tải, tác giả đã nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi tối đa của lãnh đạo Trường,<br /> phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa Công trình. Tác giả xin trân trọng cảm ơn.<br /> Tác giả xin trân trọng cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ<br /> Giao thông vận tải và lãnh đạo, cán bộ phòng KHCN-HTQT đã quan tâm tạo điều<br /> kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu.<br /> Cuối cùng tác giả bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thân trong gia<br /> đình đã động viên và chia sẻ trong suốt thời gian thực hiện luận án.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Trần Trung Hiếu<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> 1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu.............................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2<br /> 3. Phạm vi nghiên cứu của luận án .............................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................2<br /> 5. Bố cục của luận án ..................................................................................................3<br /> 6. Những đóng góp mới của luận án ...........................................................................3<br /> 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.................................................................................4<br /> Chương 1. TỔNG QUAN VỀ BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY .........................5<br /> 1.1. Khái quát về mặt đường bê tông xi măng ............................................................5<br /> 1.1.1. Quy định về tính năng của BTXM ..............................................................5<br /> 1.1.2. Quy định về vật liệu chế tạo BTXM............................................................6<br /> 1.2. Khái quát về bê tông xi măng tro bay ..................................................................7<br /> 1.2.1. Khái niệm bê tông xi măng tro bay ............................................................7<br /> 1.2.2. Tính chất tro bay nhiệt điện.......................................................................8<br /> 1.2.3. Công nghệ tuyển tro bay nhiệt điện............................................................9<br /> 1.2.4. Sản lượng tro bay ở Việt Nam ....................................................................9<br /> 1.3. Cơ chế phản ứng trong bê tông xi măng tro bay................................................10<br /> 1.3.1. Quá trình phản ứng trong BTXM tro bay.................................................10<br /> 1.3.2. Mức độ phản ứng puzơlan tro bay ...........................................................12<br /> 1.3.3. Mức độ phản ứng thủy hóa xi măng .........................................................14<br /> 1.4. Ảnh hưởng của tro bay đến các tính năng của bê tông xi măng ........................14<br /> 1.4.1. Lịch sử nghiên cứu tro bay trong BTXM..................................................14<br /> 1.4.2. Ảnh hưởng của tro bay đến tính chất hỗn hợp BTXM..............................15<br /> 1.4.3. Ảnh hưởng của tro bay đến tính năng BTXM...........................................17<br /> 1.4.4. Ảnh hưởng của tro bay đến độ bền BTXM ...............................................18<br /> 1.5. Hệ số hiệu quả tro bay và phương pháp thiết kế thành phần BTXM tro bay ....19<br /> 1.5.1. Khái niệm hệ số hiệu quả tro bay.............................................................19<br /> 1.5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tro bay.............................................19<br /> 1.5.3. Khái quát về các phương pháp thiết kế thành phần BTXM tro bay .........21<br /> 1.6. Nghiên cứu ứng dụng bê tông xi măng tro bay trong xây dựng đường ô tô......24<br /> 1.6.1. Nghiên cứu ứng dụng BTXM tro bay trên thế giới...................................24<br /> 1.6.2. Nghiên cứu ứng dụng BTXM tro bay ở Việt Nam ....................................27<br /> 1.7. Kết luận chương 1 và định hướng nghiên cứu luận án ......................................31<br /> Chương 2. XÁC ĐỊNH HỆ SỐ HIỆU QUẢ TRO BAY VÀ THIẾT KẾ<br /> THÀNH PHẦN BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY ..............................................33<br /> <br /> iv<br /> <br /> 2.1. Phương pháp xác định hệ số hiệu quả tro bay ...................................................33<br /> 2.2. Thí nghiệm xác định hệ số hiệu quả tro bay ......................................................35<br /> 2.2.1. Vật liệu và nội dung thí nghiệm................................................................36<br /> 2.2.2. Kết quả thí nghiệm....................................................................................39<br /> 2.2.3. Thiết lập tương quan giữa hệ số cường độ với tỷ lệ tro bay / CKD và tỷ lệ<br /> nước / CKD..............................................................................................40<br /> 2.2.4. Xác định hệ số k theo tỷ lệ tro bay / CKD và tỷ lệ nước / CKD ...............43<br /> 2.2.5. Xác định hệ số hiệu quả tro bay trong bê tông ........................................44<br /> 2.3. Trình tự thiết kế thành phần bê tông theo hệ số hiệu quả tro bay......................45<br /> 2.3.1. Xác định cường độ yêu cầu và độ sụt (Bước 1)........................................46<br /> 2.3.2. Lựa chọn cỡ hạt lớn nhất danh định của cốt liệu (Bước 2) .....................47<br /> 2.3.3. Lựa chọn thành phần cốt liệu thô tối ưu (Bước 3) ...................................46<br /> 2.3.4. Xác định lượng nước và hàm lượng khí (Bước 4) ....................................48<br /> 2.3.5. Xác định tỷ lệ nước / xi măng (Bước 5)....................................................48<br /> 2.3.6. Xác định khối lượng xi măng ban đầu (Bước 6) ......................................49<br /> 2.3.7. Xác định khối lượng xi măng và tro bay trong BTXM tro bay (Bước 7)..49<br /> 2.3.8. Thành phần hỗn hợp BTXM tro bay theo hệ số k (Bước 8)......................51<br /> 2.4. Thí nghiệm và thiết lập công thức thành phần vật liệu BTXM tro bay làm mặt<br /> đường ô tô ........................................................................................................51<br /> 2.4.1. Kết quả thí nghiệm vật liệu.......................................................................51<br /> 2.4.2. Tính thành phần vật liệu BTXM tro bay...................................................54<br /> 2.4.3. Chế tạo và thí nghiệm cường độ nén .......................................................58<br /> 2.4.4. Tính và phân tích kết quả thí nghiệm .......................................................59<br /> 2.4.5. Công thức thành phần vật liệu BTXM tro bay làm mặt đường ô tô.........63<br /> 2.5. Kết luận Chương 2 .............................................................................................66<br /> Chương 3. THÍ NGHIỆM MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA BÊ TÔNG XI MĂNG<br /> TRO BAY LÀM MẶT ĐƯỜNG Ô TÔ.................................................................68<br /> 3.1. Vật liệu và kế hoạch thí nghiệm.........................................................................68<br /> 3.2. Thí nghiệm tính công tác hỗn hợp BTXM tro bay.............................................69<br /> 3.2.1. Độ sụt........................................................................................................69<br /> 3.2.2. Thời gian đông kết ....................................................................................71<br /> 3.3. Thí nghiệm đo nhiệt độ thủy hóa tỏa ra trong bê tông.......................................73<br /> 3.4. Thí nghiệm sự phát triển cường độ nén bê tông ................................................76<br /> 3.4.1. Cường độ nén ở 7 ngày ............................................................................76<br /> 3.4.2. Cường độ nén ở 14 ngày ..........................................................................78<br /> 3.4.3. Cường độ nén ở 28 ngày ..........................................................................79<br /> 3.4.4. Cường độ nén ở 56 ngày ..........................................................................79<br /> 3.4.5. Phân tích sự phát triển cường nén theo thời gian ....................................80<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản