intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu hiện đại hóa hệ thống địa chính trong quản lý đất đai thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:205

186
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: đánh giá thực trạng hệ thống địa chính của thành phố Vinh nhằm tìm ra những tồn tại của hệ thống địa chính trong quản lý đất đai thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; đề xuất một số giải pháp để phát triển hệ thống địa chính hiện đại trong quản lý đất đai thành phố Vinh tỉnh Nghệ An nhằm góp phần tăng cường năng lực quản lý đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu hiện đại hóa hệ thống địa chính trong quản lý đất đai thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT<br /> <br /> HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> THÁI VĂN NÔNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG<br /> ĐỊA CHÍNH TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT<br /> <br /> HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> THÁI VĂN NÔNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG<br /> ĐỊA CHÍNH TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> MÃ SỐ : 62.85.01.03<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. TS. NGUYỄN ĐÌNH BỒNG<br /> 2. TS. ĐỖ THỊ TÁM<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả<br /> công bố trong luận án là trung thực, khách quan và chưa từng dùng bảo vệ để lấy<br /> bất kỳ học vị nào.<br /> Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được<br /> cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận án này đều được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Thái Văn Nông<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:<br /> - TS. Nguyễn Đình Bồng và TS. Đỗ Thị Tám đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ<br /> tôi thực hiện hoàn thành luận án này.<br /> - Các thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý Đất đai, Ban Quản lý Đào tạo, Học<br /> viện Nông nghiệp Việt Nam đã nhiệt tình hướng dẫn, góp ý kiến và tạo điều kiện<br /> giúp đỡ trong suốt thời gian tôi thực hiện và hoàn thành luận án này.<br /> - UBND huyện Nam Đàn và UBND Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã tạo<br /> điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu, thực hiện luận án.<br /> - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, Phòng Tài nguyên và Môi<br /> trường và các phòng ban thuộc Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An đã tạo điều kiện<br /> thuận lợi cho tôi trong quá trình thực hiện luận án.<br /> - Người tham gia trả lời phỏng vấn.<br /> - Các bạn bè, đồng nghiệp và các thành viên trong gia đình đã tạo mọi điều<br /> kiện giúp đỡ, cổ vũ động viên tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn<br /> thành luận án này.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Thái Văn Nông<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan<br /> <br /> i<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> <br /> ii<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> iii<br /> <br /> Danh mục các từ viết tắt<br /> <br /> vi<br /> <br /> Danh mục các bảng<br /> <br /> vii<br /> <br /> Danh mục hình<br /> <br /> viii<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> Những đóng góp mới của đề tài<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> Cơ sở lý luận về hệ thống quản lý đất đai và hệ thống địa chính<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Khái niệm về đất đai và quản lý đất đai<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Hệ thống địa chính<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Quản lý đất đai trên cơ sở hệ thống địa chính hiện đại<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Hệ thống quản lý đất đai trên thế giới<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Hệ thống quản lý đất đai của Vương quốc Thụy Điển<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Hệ thống quản lý đất đai của Úc<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> Hệ thống Quản lý đất đai ở Malaixia<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.2.4<br /> <br /> Hệ thống quản lý đất đai ở Trung Quốc<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.2.5<br /> <br /> Một số công trình nghiên cứu về hiện đại hóa hệ thống địa chính trong<br /> quản lý đất đai ở nước ngoài<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Đánh giá hệ thống địa chính Việt Nam<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.3.1<br /> <br /> Thực trạng hệ thống địa chính Việt Nam<br /> <br /> 27<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2