intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:198

0
52
lượt xem
10
download

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài có mục tiêu nhằm phân tích và đánh giá thực trạng phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất giải pháp phát triển du lịch cội nguồn của tỉnh Phú Thọ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT<br /> HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> LÊ THỊ THANH THỦY<br /> <br /> NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘI NGUỒN<br /> Ở TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT<br /> HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> LÊ THỊ THANH THỦY<br /> <br /> NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘI NGUỒN<br /> Ở TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP<br /> MÃ SỐ: 62 62 01 15<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. TS. ĐINH VĂN ĐÃN<br /> 2. PGS.TS. KIM THỊ DUNG<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên<br /> cứu được trình bày trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa từng dùng bảo vệ<br /> để lấy bất kỳ học vị nào.<br /> Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được cảm ơn<br /> và các thông tin trích dẫn trong luận án đều được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2015<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Lê Thị Thanh Thủy<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam,<br /> Ban Quản lý đào tạo, các thầy/cô giáo của khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Bộ<br /> môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách đã tạo điều kiện, giúp đỡ, hướng dẫn cho<br /> tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn<br /> sâu sắc tới TS. Đinh Văn Đãn và PGS.TS. Kim Thị Dung đã tận tình hướng dẫn, chỉ<br /> bảo và dìu dắt tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, hoàn chỉnh luận án.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hóa, Thể<br /> thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, phòng Văn hóa các huyện, Ban lãnh đạo khu Di tích<br /> lịch sử Đền Hùng, UBND xã Hy Cương và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã<br /> nhiệt tình đóng góp ý kiến, cung cấp tài liệu, thông tin và hỗ trợ thu thập số liệu để<br /> tôi hoàn thành luận án này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ, Khoa Kinh tế và QTKD đã ủng hộ, giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá<br /> trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp cùng toàn thể<br /> những người đã đóng góp ý kiến, giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập, tìm kiếm tài<br /> liệu cũng như sự ủng hộ, động viên của gia đình tôi trong thời gian qua.<br /> Một lần nữa, cho phép tôi bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, đơn vị<br /> và cá nhân đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận án này.<br /> Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2015<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Lê Thị Thanh Thủy<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan<br /> <br /> i<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> <br /> ii<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> iii<br /> <br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> <br /> vi<br /> <br /> Danh mục các bảng<br /> <br /> vii<br /> <br /> Danh mục các bản đồ<br /> <br /> x<br /> <br /> Danh mục các hình<br /> <br /> x<br /> <br /> Danh mục các hộp<br /> <br /> xi<br /> <br /> Danh mục các sơ đồ<br /> <br /> xi<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tính cấp thiết của luận án<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu của luận án<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đóng góp của luận án<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH<br /> CỘI NGUỒN<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> Cơ sở lý luận về phát triển du lịch cội nguồn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Một số khái niệm liên quan đến phát triển du lịch cội nguồn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Vai trò của phát triển du lịch cội nguồn<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Đặc điểm phát triển du lịch cội nguồn<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.1.4<br /> <br /> Nội dung phát triển du lịch cội nguồn<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.1.5<br /> <br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch cội nguồn<br /> <br /> 25<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Thực tiễn phát triển du lịch cội nguồn ở trong và ngoài nước, bài học<br /> kinh nghiệm cho tỉnh Phú Thọ<br /> <br /> 30<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Kinh nghiệm phát triển du lịch cội nguồn ở một số nước<br /> <br /> 30<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Kinh nghiệm phát triển du lịch cội nguồn của một số địa phương ở<br /> Việt Nam<br /> <br /> 34<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> Một số bài học kinh nghiệm phát triển du lịch cội nguồn cho tỉnh Phú Thọ<br /> <br /> 37<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Các nghiên cứu liên quan đến phát triển du lịch cội nguồn<br /> <br /> 38<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản