intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp tăng cường tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:267

0
228
lượt xem
42
download

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp tăng cường tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài có mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng tham vấn cộng đồng trong quá trình xây dựng và triển khai một số nội dung quản lý Nhà nước về đất đai đất đai nhằm tìm ra những tồn tại của việc xây dựng và thực thi chính sách đất đai; Đề xuất giải pháp tăng cường tham vấn cộng đồng trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách đất đai phù hợp với thực tiễn công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung đề tài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp tăng cường tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT<br /> HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> NGUYỄN THỊ KHUY<br /> <br /> NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG<br /> THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HOÀ BÌNH<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT<br /> HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> NGUYỄN THỊ KHUY<br /> <br /> NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG<br /> THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HOÀ BÌNH<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> MÃ SỐ<br /> : 62.85.01.03<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. TS. NGUYỄN ĐÌNH BỒNG<br /> 2. TS. ĐỖ THỊ TÁM<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan rằng, đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu và<br /> kết quả nghiên cứu trong luận án này là trung thực và chưa từng dùng để bảo vệ lấy<br /> bất kỳ học vị nào.<br /> Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được cảm ơn<br /> và các thông tin trích dẫn trong luận án đều được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Thị Khuy<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án, tôi đã nhận được sự quan<br /> tâm, giúp đỡ của nhiều tập thể, cá nhân. Nhân dịp này tôi xin gửi lời cảm ơn đến<br /> tập thể các thầy cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Bộ môn Quản lý đất đai, Bộ môn<br /> Quy hoạch đất đai, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận<br /> tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án này.<br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Đình Bồng và<br /> TS. Đỗ Thị Tám đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu<br /> và thực hiện luận án.<br /> Tôi cũng xin gửi lòng biết ơn chân thành tới lãnh đạo và các cán bộ UBND;<br /> Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển Quỹ đất; Phòng Nông<br /> nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Văn hóa thông tin huyện và tại các xã, thị<br /> trấn; cán bộ và nhân dân các xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã giúp đỡ<br /> và tạo điều kiện cho tôi trong quá trình điều tra khảo sát thực địa, tổ chức các cuộc<br /> họp thu thập ý kiến tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai ở địa phương.<br /> Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các tập thể và cơ quan, ban ngành,<br /> bạn bè, gia đình và người thân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập<br /> tài liệu nghiên cứu.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả sự đóng góp quý báu của các<br /> tập thể, cá nhân đã động viên khích lệ và giúp đỡ tôi hoàn thành luận án này.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Thị Khuy<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Lời cam đoan<br /> <br /> i<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> <br /> ii<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> iii<br /> <br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> <br /> vi<br /> <br /> Danh mục các bảng<br /> <br /> viii<br /> <br /> Danh mục các hình<br /> <br /> x<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> Những đóng góp mới của đề tài<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> Cơ sở lý luận về tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Lý luận về quản lý đất đai<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Cơ sở lý luận về cộng đồng và tham vấn cộng đồng<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Kinh nghiệm về tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Tham vấn cộng đồng trong xây dựng văn bản pháp luật quản lý đất<br /> đai ở Pháp<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đô thị ở Canada<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai ở Cộng hòa Liên bang Đức<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.2.4<br /> <br /> Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đô thị ở Nhật Bản<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.2.5<br /> <br /> Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai ở Singapore<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.2.6<br /> <br /> Kinh nghiệm phát triển mô hình quản lý nguồn tài nguyên dựa vào<br /> cộng đồng ở Botswana<br /> <br /> 1.2.7<br /> <br /> 23<br /> <br /> Một số công trình nghiên cứu về tham vấn cộng đồng trong quản lý<br /> đất đai ở nước ngoài<br /> <br /> 26<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản