intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa của thuật ngữ mĩ thuật tiếng Việt

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:192

0
43
lượt xem
5
download

Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa của thuật ngữ mĩ thuật tiếng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án của sẽ tập trung nghiên cứu những đặc điểm cấu tạo, nội dung ngữ nghĩa (bao gồm ý nghĩa và đặc điểm định danh), phương thức tạo thành thuật ngữ mĩ thuật tiếng Việt. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa của thuật ngữ mĩ thuật tiếng Việt

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> LÊ THỊ MỸ HẠNH<br /> <br /> ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ NGỮ NGHĨA<br /> CỦA THUẬT NGỮ MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT<br /> <br /> Ngành: Ngôn ngữ học<br /> Mã số: 9229020<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hà Quang Năng<br /> <br /> Hà Nội, 2019<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố<br /> trong bất cứ công trình nào khác.<br /> Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Lê Thị Mỹ Hạnh<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo khoa Ngôn ngữ học, Ban lãnh đạo<br /> Học viện cùng toàn thể cán bộ, các thầy giáo, cô giáo của Học viện Khoa học<br /> xã hội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập,<br /> nghiên cứu, triển khai thực hiện luận án.<br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS. Hà Quang<br /> Năng<br /> đã luôn tận tình hướng dẫn, định hướng cho tôi trong suốt quá trình học tập,<br /> nghiên cứu để tôi có thể hoàn thành luận án của mình.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Nghệ<br /> thuật Trung ương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi học tập, nghiên<br /> cứu, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp<br /> luôn quan tâm, động viên và đồng hành cùng tôi, tạo điều kiện để tôi hoàn<br /> thành luận án này.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Lê Thị Mỹ Hạnh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1<br /> Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ<br /> LUẬN.............................................................................................................. 7<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuật ngữ ở nước ngoài và ở Việt Nam 7<br /> 1.2.Cơ sở lí luận ............................................................................................ 19<br /> Tiểu kết chương 1 ..............................................................................................54<br /> Chƣơng 2. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ PHƢƠNG THỨC TẠO THÀNH<br /> THUẬT NGỮ MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT ................................................ 55<br /> 2.1. Yếu tố cấu tạo thuật ngữ ........................................................................ 55<br /> 2.2. Các phương diện và cách thức khảo sát ................................................. 60<br /> 2.3. Thuật ngữ mĩ thuật tiếng Việt xét về mặt cấu tạo .................................. 60<br /> 2.4. Thuật ngữ mĩ thuật tiếng Việt xét về mặt từ loại ................................... 77<br /> 2.5. Thuật ngữ mĩ thuật xét về mặt nguồn gốc .................................................80<br /> 2.6. Nhận xét chung về đặc điểm cấu tạo của thuật ngữ mĩ thuật tiếng Việt 82<br /> 2.7. Phương thức tạo thành thuật ngữ mĩ thuật tiếng Việt ........................... 86<br /> Tiểu kết chương 2.......................................................................................... 99<br /> Chƣơng 3. ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA VÀ ĐỊNH DANH CỦA THUẬT<br /> NGỮ MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT ............................................................... 102<br /> 3.1. Ý nghĩa của thuật ngữ .......................................................................... 102<br /> 3.2. Sự thể hiện ý nghĩa của thuật ngữ mĩ thuật tiếng Việt ........................... 106<br /> 3.3. Đặc điểm định danh của thuật ngữ mĩ thuật tiếng Việt ....................... 114<br /> Tiểu kết chương 3........................................................................................ 140<br /> KẾT LUẬN................................................................................................. 142<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Viết tắt<br /> <br /> Viết đầy đủ<br /> <br /> ĐĐĐD<br /> <br /> Đặc điểm định danh<br /> <br /> MHCT<br /> <br /> Mô hình cấu tạo<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> TNMT<br /> <br /> Thuật ngữ mĩ thuật<br /> <br /> TNMTTV<br /> <br /> Thuật ngữ mĩ thuật tiếng Việt<br /> <br /> Tr.<br /> <br /> Trang<br /> <br /> YTCT<br /> <br /> Yếu tố cấu tạo<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2