intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Triết học: Nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:172

0
57
lượt xem
18
download

Luận án Tiến sĩ Triết học: Nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án với mục tiêu nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay; thực trạng năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang; đưa ra những quan điểm, giải pháp cơ bản nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Triết học: Nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> MA PHÚC DỰ<br /> <br /> NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA<br /> ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ<br /> Ở TỈNH TUYÊN QUANG HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> <br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> MA PHÚC DỰ<br /> <br /> NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA<br /> ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ<br /> Ở TỈNH TUYÊN QUANG HIỆN NAY<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : CNDVBC & DVLS<br /> <br /> Mã số<br /> <br /> : 62 22 03 02<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. Nguyễn Đình Tường<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan, đây là công trình khoa học của riêng tôi, dưới sự<br /> hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Đình Tường. Các trích dẫn và số<br /> liệu sử dụng trong luận án là đáng tin cậy và có xuất xứ rõ ràng. Tôi xin hoàn<br /> toàn chịu trách nhiệm về công trình nghiên cứu của mình.<br /> Hà Nội, năm 2016<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Ma Phúc Dự<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU............................................................................................................ 1<br /> Chương 1.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU..................................... 7<br /> <br /> 1.1. Đề tài nghiên cứu chung về vấn đề tư duy, tư duy lý luận và năng lực<br /> tư duy lý luận................................................................................................. 7<br /> 1.2. Đề tài nghiên cứu về người dân tộc thiểu số, cán bộ người dân tộc thiểu<br /> số ................................................................................................................. 16<br /> 1.3. Đề tài nghiên cứu về thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực tư duy<br /> lý luận của đội ngũ cán bộ, đảng viên ......................................................... 22<br /> 1.4. Một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết trong luận án ............................ 28<br /> Chương 2. NĂNG LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN VÀ VAI TRÒ VIỆC NÂNG CAO<br /> NĂNG LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƯỜI DÂN<br /> TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ................................................... 30<br /> <br /> 2.1. Tư duy lý luận và năng lực tư duy lý luận ........................................... 30<br /> 2.2. Đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số và thực chất, vai trò việc nâng<br /> cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở<br /> Việt Nam hiện nay ...................................................................................... 49<br /> Chương 3. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA ĐỘI NGŨ<br /> CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH TUYÊN QUANG HIỆN<br /> NAY ................................................................................................................. 73<br /> <br /> 3.1. Khái quát về người dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang và một số đặc<br /> điểm cơ bản của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang<br /> hiện nay ....................................................................................................... 73<br /> 3.2. Đánh giá năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ người dân tộc<br /> thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay ........................................................ 83<br /> <br /> Chương 4. QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG<br /> CAO NĂNG LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƯỜI<br /> DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH TUYÊN QUANG HIỆN NAY .......................111<br /> <br /> 4.1. Quan điểm về nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ<br /> người dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay ............................... 111<br /> 4.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực tư duy lý luận của<br /> đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay ...... 117<br /> KẾT LUẬN.................................................................................................... 145<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ............. 149<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 150<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2