Luận án Tiến sĩ Vật lý kỹ thuật: Nghiên cứu tổng hợp, tính chất của vật liệu TiO2 đơn pha và ứng dụng trong chế tạo nanocomposite PPy/TiO2

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

0
20
lượt xem
5
download

Luận án Tiến sĩ Vật lý kỹ thuật: Nghiên cứu tổng hợp, tính chất của vật liệu TiO2 đơn pha và ứng dụng trong chế tạo nanocomposite PPy/TiO2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là tổng hợp vật liệu nano TiO2, xác định cấu trúc pha vật liệu TiO2 để làm thành phần pha tạp trong vật liệu nanocomposite; tổng hợp vật liệu nanocomposite từ vật liệu nền polypyrrole với vật liệu pha tạp là TiO2 pha anatase và rutile; khảo sát cấu trúc vật liệu nanocomposite PPy/TiO2; khảo sát biến đổi độ dẫn vật liệu nanocomposite với tác động của oxy, tử ngoại, nhiệt độ và đánh giá khả năng dẫn nhiệt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Vật lý kỹ thuật: Nghiên cứu tổng hợp, tính chất của vật liệu TiO2 đơn pha và ứng dụng trong chế tạo nanocomposite PPy/TiO2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN TRỌNG TÙNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU TiO2<br /> ĐƠN PHA VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO<br /> NANOCOMPOSITE PPy/TiO2<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ KỸ THUẬT<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN TRỌNG TÙNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU TiO2<br /> ĐƠN PHA VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO<br /> NANOCOMPOSITE PPy/TiO2<br /> <br /> Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật<br /> Mã số: 62520401<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ KỸ THUẬT<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> PGS. TS DƯƠNG NGỌC HUYỀN<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình riêng của tôi dưới sự hướng dẫn của<br /> PGS.TS. Dương Ngọc Huyền. Các kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa<br /> được ai công bố trong bất kỳ công trình luận án nào khác.<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> PGS.TS. Dương Ngọc Huyền<br /> <br /> Nguyễn Trọng Tùng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc của mình tới thầy hướng<br /> dẫn khoa học PGS.TS. Dương Ngọc Huyền. Thầy là người đã gợi mở cho tôi các ý tưởng<br /> khoa học, luôn tận tình hướng dẫn tôi trong suốt thời gian thực hiện luận án.<br /> Đồng thời tôi cũng xin cảm ơn đến các thầy, cô, anh, chị trong Bộ môn Quang<br /> học & Quang điện tử - Viện Vật lý Kỹ thuật - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã<br /> nhiệt tình chỉ bảo tôi về trang thiết bị thí nghiệm, các kỹ thuật phân tích và có những<br /> góp ý xây dựng để tôi hoàn thành luận án của mình.<br /> Qua đây tôi xin trân trọng cảm ơn tới Ban Giám hiệu, Viện Đào tạo Sau đại<br /> học, Viện Vật lý Kỹ thuật - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tạo điều kiện cho<br /> tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo, anh, chị, em và các bạn<br /> đồng nghiệp Trường Cao đẳng Truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam đã tạo điều<br /> kiện, giúp đỡ và động viên để tôi hoàn thành công trình nghiên cứu này.<br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, những người thân luôn động<br /> viên về tinh thần, thời gian và vật chất để tôi có động lực trong công việc nghiên cứu<br /> khoa học.<br /> <br /> Hà Nội, tháng 12 năm 2017<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Trọng Tùng<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................... i<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ...............................................iii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................................ iv<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ ................................................................. v<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU ............................................................ 5<br /> 1.1. TiO2 và ứng dụng .......................................................................................... 5<br /> 1.1.1. Cấu trúc của vật liệu TiO2 ...................................................................... 5<br /> 1.1.2. Phản ứng quang xúc tác ......................................................................... 8<br /> 1.1.3. Chế tạo vật liệu nano TiO2 ................................................................... 11<br /> 1.1.4. Ứng dụng của vật liệu TiO2 ................................................................. 16<br /> 1.1.5. Tình hình nghiên cứu ........................................................................... 17<br /> 1.2. Nanocomposite nền polyme dẫn điện và ứng dụng .................................... 20<br /> 1.2.1. Giới thiệu vật liệu nanocomposite ....................................................... 20<br /> 1.2.2. Giới thiệu Polyme dẫn.......................................................................... 22<br /> 1.2.3. Chế tạo vật liệu Polyme dẫn................................................................. 28<br /> 1.2.4. Nanocomposite nền polyme dẫn .......................................................... 29<br /> 1.2.5. Ứng dụng của nanocomposite nền PPy................................................ 32<br /> 1.2.6. Tình hình nghiên cứu ........................................................................... 34<br /> Kết luận chương 1 ................................................................................................. 37<br /> CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐẶC<br /> TRƯNG VẬT LIỆU ................................................................................................. 38<br /> 2.1. Tổng hợp vật liệu ........................................................................................ 38<br /> 2.1.1. Chế tạo vật liệu nano TiO2 ................................................................... 38<br /> 2.1.2. Chế tạo vật liệu Polyme dẫn................................................................. 39<br /> 2.2. Phương pháp nghiên cứu hình thái và cấu trúc của vật liệu ....................... 40<br /> 2.2.1. Giản đồ nhiễu xạ tia X ......................................................................... 40<br /> 2.2.2. Hiển vi điện tử quét .............................................................................. 42<br /> 2.2.3. Hiển vi điện tử truyền qua .................................................................... 42<br /> 2.2.4. Phổ Hồng ngoại .................................................................................... 43<br /> 2.2.5. Phổ tán xạ Raman................................................................................. 44<br /> 2.3. Phương pháp nghiên cứu tính chất điện, nhiệt của vật liệu ........................ 46<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản