intTypePromotion=1

Luận văn: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả với yêu về bảo vệ môi trường ở Công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành giai đoạn 2010 - 2015

Chia sẻ: Trang Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
128
lượt xem
23
download

Luận văn: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả với yêu về bảo vệ môi trường ở Công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành giai đoạn 2010 - 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả với yêu về bảo vệ môi trường ở Công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành giai đoạn 2010 - 2015" gồm các nội dung chính như: Những luận cứ cơ bản để thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả, thực trạng thực hiện chiến lược kinh doanh, đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả với yêu về bảo vệ môi trường ở Công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành giai đoạn 2010 - 2015

LỜI CẢM ƠN<br /> Tác giả xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Thế Hòa<br /> người đã hướng dẫn, vạch ra những định hướng khoa học để tác giả hoàn thành luận<br /> văn này.<br /> Xin cảm ơn Nhà trường, các thầy cô giáo trong Trường Đại học Thủy Lợi Hà<br /> Nội, Phòng Đào tạo đại học và Sau đại học, Khoa Kinh tế và Quản lý về sự giúp đỡ<br /> trong thời gian tác giả học tập và nghiên cứu.<br /> Xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp trong Công ty cổ phần tư vấn quản lý<br /> đầu tư xây dựng An Hành là những người đã sát cánh cùng tác giả trong những năm<br /> qua.<br /> Xin cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, anh m bạn b đã động viên, tạo<br /> điều kiện cho tác giả trong quá trình học tập và viết luận văn.<br /> Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2012<br /> Tác giả<br /> <br /> Vũ Minh Quang<br /> <br /> BẢN CAM K T<br /> Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược<br /> kinh doanh hiệu quả với yêu về bảo vệ môi trường ở Công ty cổ phần tư vấn quản lý<br /> đầu tư xây dựng An Hành giai đoạn 2010 - 2015”.<br /> Tôi xin cam đoan đề tài luận văn của tôi hoàn toàn là do tôi làm dưới sự<br /> hướng dẫn tận tình của Thầy giáo TS. Nguyễn Thế Hòa. Toàn bộ luận văn này là<br /> sản ph m nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi. Các s liệu và kết quả trong luận văn<br /> là hoàn toàn trung thực và chưa t ng được ai công b trong bất kì một công trình<br /> nào khác. Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chịu bất k hình thức k<br /> luật nào của Nhà trường.<br /> Tác giả<br /> <br /> Vũ Minh Quang<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG LUẬN CỨ CƠ BẢN ĐỂ TH C H<br /> NH<br /> <br /> NH H<br /> <br /> Ả CH<br /> <br /> NH NGH<br /> <br /> N CH<br /> <br /> N LƯỢC<br /> <br /> P ......................................... 4<br /> <br /> 1.1. Khái niệm, vai trò, yêu cầu của chiến lược kinh doanh ................................ 4<br /> 1.1.1. Khái niệm…………………………………………………………………... .. 4<br /> 1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh ................................................................... 5<br /> 1.1.3. Các yêu cầu của chiến lược kinh doanh ........................................................... 6<br /> 1.2. Trình tự nội dung xây dựng chiến lược kinh doanh ...................................... 7<br /> 1.2.1. Phân tích môi trường kinh doanh vĩ mô của doanh nghiệp ............................. 7<br /> 1.2.2. Phân tích môi trường ngành theo Michael Porter .......................................... 12<br /> 1.2.3. Xác định sứ mạng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp ........................ 14<br /> 1.2.4. Hình thành chiến lược kinh doanh bằng công cụ hiện đại ............................. 14<br /> 1.3 Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp ....................................................... 18<br /> 1.3.1. Quản trị chiến lược:........................................................................................ 18<br /> 1.3.2. Quá trình quản trị chiến lược trong doanh nghiệp ........................................ 19<br /> 1.3.3 Đánh giá lựa chọn các chiến lược kinh doanh ............................................... 22<br /> 1.3.4. Đánh giá quá trình thực hiện chiến lược ........................................................ 24<br /> 1.3.5. Đánh giá và điều chỉnh chiến lược ................................................................. 24<br /> 1.4. Hoạt động điều chỉnh chiến lược ................................................................... 27<br /> 1.4.1. Quy trình điều chỉnh chiến lược .................................................................... 27<br /> 1.4.2. Các hoạt động điều chỉnh chiến lược ............................................................ 27<br /> 1.4.3. Điều chỉnh chiến lược có xét đến yêu cầu về bảo vệ môi trường .................. 28<br /> K T LUẬN CHƯƠNG 1 ....................................................................................... 32<br /> CHƯƠNG 2: TH C TRẠNG TH C HI N CHI N LƯỢC KINH DOANH Ở<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ ĐẦ TƯ XÂY<br /> <br /> NG AN HÀNH ... 33<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành 33<br /> 2.1.1. Thông tin chung về công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành ..... 33<br /> 2.1.2. Sơ đồ tổ chức công ty ..................................................................................... 36<br /> 2.1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh .......................................................................... 40<br /> 2.1.4. Phân tích tình hình tài chính .......................................................................... 41<br /> <br /> 2.2. Phân tích môi trường kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu<br /> tư xây dựng An Hành............................................................................................. 41<br /> 2.2.1. Môi trường vĩ mô ........................................................................................... 41<br /> 2.2.2 Môi trường vi mô .......................................................................................... 51<br /> 2.3. Thực trạng thực hiện chiến lược kinh doanh ở Công ty cổ phần tư vấn<br /> quản lý đầu tư xây dựng An Hành ....................................................................... 52<br /> 2.4. Những tồn tại cơ bản trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh của công<br /> ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành ........................................ 53<br /> 2.4.1. Thách thức ...................................................................................................... 53<br /> 2.4.2. Ưu nhược điểm.............................................................................................. 54<br /> K T LUẬN CHƯƠNG 2 ....................................................................................... 55<br /> CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TH C HI N CHI N LƯỢC<br /> NH<br /> <br /> NH H<br /> <br /> ĐẦ TƯ XÂY<br /> <br /> Ả CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ<br /> NG AN HÀNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2015<br /> <br /> 3.1. Phương hướng và mục tiêu của Công ty An Hành trong những năm tới . 56<br /> 3.1.1. Phương hướng của Công ty An Hành trong những năm tới .......................... 56<br /> 3.1.2 Mục tiêu của Công ty An Hành đến năm 2015 ............................................... 57<br /> 3.2 Phân tích v lự ch n chiến lược .................................................................... 58<br /> 3.3. Hoạch định v điều chỉnh chiến lược d i hạn củ công ty .......................... 63<br /> 3.3.1. Chiến lược kết hợp về phía trước ................................................................... 63<br /> 3.3.2. Chiến lược kết hợp về phía sau ...................................................................... 63<br /> 3.3.3 Chiến lược kết hợp theo chiều sâu .................................................................. 63<br /> 3.3.4 Chiến lược tăng trưởng tập trung theo hướng thâm nhập thị trường: ............. 64<br /> 3.3.5 Chiến lược tăng trưởng tập trung theo hướng phát triển thị trường................ 64<br /> 3.3.6 Chiến lược đa dạng hoạt động đồng tâm......................................................... 64<br /> 3. . Giải há đ điều chỉnh các chiến lược ch c năng ...................................... 65<br /> * Đề xuất một số giải há đ thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả ở<br /> Công ty .................................................................................................................... 65<br /> •Các giải pháp ........................................................................................................ 65<br /> 3.4.1. Xây dựng chiến lược marketing cho công ty ................................................. 65<br /> 3.4.2. Giải pháp cắt giảm chi phí để khai thác thị trường rộng hơn......................... 66<br /> 3.4.3. Giải pháp phân ph i ....................................................................................... 67<br /> <br /> 3.4.4 Giải pháp tài chính .......................................................................................... 67<br /> 3.4.5 Giải pháp nhân sự ............................................................................................ 68<br /> 3.4.6 Giải pháp sản xuất, tác nghiệp ........................................................................ 68<br /> 3.5. Lộ trình thực hiện chiến lược ......................................................................... 69<br /> 3.6. Các điều kiện thực hiện chiến lược ................................................................ 70<br /> K T LUẬN CHƯƠNG 3 ....................................................................................... 71<br /> K T LUẬN VÀ KI N NGHỊ ............................................................................... 72<br /> TÀI LI U THAM KHẢO ..................................................................................... 74<br /> PHỤ LỤC ................................................................................................................ 76<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2