intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Phát triển thủy sản Trà Vinh thời kì hội nhập

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

0
37
lượt xem
8
download

Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Phát triển thủy sản Trà Vinh thời kì hội nhập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu một cách tổng quan về tiềm năng phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh; phân tích, đánh giá về thực trạng nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu các mặt hàng thủy sản sang thị trường thế giới; từ đó đề ra những định hướng và giải pháp nhằm phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Phát triển thủy sản Trà Vinh thời kì hội nhập

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> <br /> TRIỆU HOÀNG HẢI<br /> <br /> PHAÙT TRIEÅN THUYÛ SAÛN TRAØ VINH THÔØI<br /> KYØ HOÄI NHAÄP<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC<br /> <br /> TP. Hồ Chí Minh - 2011<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> <br /> TRIỆU HOÀNG HẢI<br /> <br /> PHAÙT TRIEÅN THUYÛ SAÛN TRAØ VINH THÔØI<br /> KYØ HOÄI NHAÄP<br /> Chuyên ngành : Địa lí học<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 31 95<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. NGUYỄN ĐỨC TUẤN<br /> <br /> TP. Hồ Chí Minh - 2011<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến thầy hướng<br /> dẫn TS Nguyễn Đức Tuấn đã tận tâm hướng dẫn, chỉ bảo tận tình trong suốt quá trình<br /> nghiên cứu và hoàn thành luận văn.<br /> Xin chân thành cám ơn Khoa Địa lý, Phòng Khoa học - Công nghệ sau đại học<br /> Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc học<br /> tập, trang bị kiến thức để tôi có thể hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<br /> tỉnh Trà Vinh, Cục thống kê Trà Vinh, Sở Công thương Trà Vinh, Chi cục khai thác<br /> và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Trà Vinh đã nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp tư liệu, số<br /> liệu tham khảo quý báo, hữu ích để tác giả hoàn thành tốt luận văn.<br /> Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp, các bạn học viên cao<br /> học chuyên ngành Địa lý học khóa 19 đã hết lòng động viên và giúp đỡ tôi hoàn<br /> thành luận văn đúng thời gian quy định.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> TRIỆU HOÀNG HẢI.<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> TRANG PHỤ BÌA<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 9<br /> Chương 1: ................................................................................................................ 14<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN ............................. 14<br /> 1.1. Tổng quan về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ..................................................... 14<br /> 1.2. Tổng quan về ngành thủy sản ............................................................................ 18<br /> 1.3. Khái quát về kinh tế nuôi trồng thủy sản .......................................................... 26<br /> 1.4. Khái quát kinh tế khai thác thủy sản. ................................................................ 29<br /> 1.5. Khái quát về kinh tế chế biến thủy sản.............................................................. 32<br /> 1.6. Khái quát về hoạt động xuất khẩu thủy sản ..................................................... 35<br /> Chương 2: ................................................................................................................ 43<br /> PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TRÀ VINH THỜI KỲ HỘI NHẬP ....................... 43<br /> 2.1. Khái quát chung về tỉnh Trà Vinh ..................................................................... 43<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên ................................................. 43<br /> 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ........................................................................... 49<br /> 2.2. Đánh giá chung về các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phát<br /> triển thủy sản tỉnh Trà Vinh. .................................................................................... 56<br /> 2.2.1. Những điều kiện thuận lợi: ......................................................................... 56<br /> 2.2.2. Các hạn chế: ................................................................................................ 57<br /> 2.3. Phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh thời kỳ hội nhập. .......................................... 57<br /> 2.3.1. Khái quát về nền kinh tế tỉnh Trà Vinh ...................................................... 57<br /> 2.3.2. Khái quát về tình hình phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh ........................... 61<br /> 2.3.3. Thực trạng khai thác thủy sản tỉnh Trà Vinh .............................................. 64<br /> 2.3.4. Thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Trà Vinh ........................... 68<br /> 2.3.5 Đánh giá chung về tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Trà Vinh<br /> <br /> 83<br /> <br /> 2.3.6. Thực trạng phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Trà Vinh 85<br /> 2.3.7. Thực trạng xuât khẩu thủy sản tỉnh Trà Vinh ............................................. 87<br /> 2.3.8. Đánh giá chung về tình hình xuất khẩu thủy sản trong những năm qua. ... 91<br /> Chương 3: ................................................................................................................ 94<br /> ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TỈNH TRÀ VINH<br /> TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP ............................................................................ 94<br /> 3.1. Cơ sở để xây dựng định hướng ......................................................................... 94<br /> 3.2. Quan điểm cơ bản trong phát triển ngành thủy sản tỉnh Trà Vinh .................... 97<br /> 3.3. Định hướng phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh .................................................. 98<br /> 3.4. Giải pháp phát triển thủy sản tỉnh trà vinh trong thời kỳ hội nhập ................ 111<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................. 123<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 126<br /> PHỤ LỤC .............................................................................................................. 128<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản