intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Một số biện pháp nhằm tăng cường xã hội hóa công tác giáo dục ở quận 2 TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
43
lượt xem
4
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Một số biện pháp nhằm tăng cường xã hội hóa công tác giáo dục ở quận 2 TP. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Một số biện pháp nhằm tăng cường xã hội hóa công tác giáo dục ở quận 2 TP. Hồ Chí Minh" nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa lý luận làm sáng tỏ cơ sở khoa học của vấn đề xã hội hóa công tác giáo dục, từ đó đề xuất một số các biện pháp nhằm tăng cường xã hội hóa công tác giáo dục ở Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Một số biện pháp nhằm tăng cường xã hội hóa công tác giáo dục ở quận 2 TP. Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐHSP TP. HCM- TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GD VÀ ĐT II<br /> **************************************<br /> VŨ LAN HƯƠNG<br /> <br /> MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG<br /> XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC GIÁO DỤC Ở<br /> QUẬN 2 TP.HỒ CHÍ MINH<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> CHUYÊN NGÀNH "QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC VĂN HÓA, GIÁO DỤC"<br /> <br /> MÃ SỐ: 5.07.03<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐẶNG QUỐC BẢO<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH - 2003<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến:<br /> ♦ Trường Cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo 2 thành phố Hồ Chí Minh, trường<br /> Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và các quí thầy cô giáo đã tận tình giảng<br /> dạy, hướng dẫn trong quá trình học tập, nghiên cứu chương trình đào tạo Thạc sỹ<br /> Quản lý và Tổ chức công tác văn hóa giáo dục.<br /> ♦ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố HÒ Chí Minh.<br /> ♦ Ủy ban nhân dân Quận 2.<br /> ♦ Phòng Giáo dục - Đào tạo Quận 2.<br /> Đã tận tình giúp đỡ chúng tôi hoàn thành luận văn<br /> Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS. Lê Thị Hoa, người đã giúp<br /> đỡ chúng tôi trong suốt khóa học. Đến PGS. TS. Đặng Quốc Bảo người đã trực tiếp<br /> hướng dẫn trong quá trình thực hiện luận văn.<br /> Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, các đồng nghiệp, chị Yến và gia đình<br /> đã giúp đỡ, động viên cổ vũ, tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành luận văn này.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... 3<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> MỤC LỤC ............................................................................................................ 4<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> PHẦN I - MỞ ĐẦU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG............................................ 9<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.Lý do chọn đề tài và lịch sử vấn đề nghiên cứu ................................................................. 9<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.1.Lý do chọn đề tài ........................................................................................................ 9<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.2 Lịch sử vấn đề nghiên cứu ........................................................................................ 11<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.Mục đích nghiên cứu ........................................................................................................ 12<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu ................................................................................. 12<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 4.Giả thuyết khoa học ......................................................................................................... 12<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 5.Nhiệm vụ nghiên cứu ....................................................................................................... 12<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 6.Phương pháp nghiên cứu .................................................................................................. 13<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 7.Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................................... 13<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 8.Cấu trúc luận văn: ............................................................................................................ 13<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC<br /> T<br /> 0<br /> <br /> GIÁO DỤC ........................................................................................................ 14<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.1.Sơ lược lịch sử vấn đề xã hội hóa công tác giáo dục .................................................... 14<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.2 Một số khái niệm cơ bản ............................................................................................... 15<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.2.1 Giáo dục................................................................................................................. 15<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.2.2 Xã hội hóa.............................................................................................................. 16<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.2.3 Biện pháp và biện pháp xã hội hóa........................................................................ 17<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.2.4 Xã hội hóa công tác giáo dục ................................................................................ 17<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3 Việc thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục ở một số nước trên thế giới .................... 19<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.4 Những yêu cầu khách quan của việc thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục .............. 20<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.4.1 Bản chất xã hội của giáo dục ................................................................................. 20<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.4.2 Xã hội hóa cá nhân và mục tiêu phát triển toàn diện con người ........................... 21<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> a)Xã hội hóa cá nhân ................................................................................................. 21<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> b) Mục tiêu phát triển toàn diện con người................................................................ 21<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.4.3Tăng cường dân chủ hóa giáo dục .......................................................................... 22<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.4.4.Tăng thêm nguồn lực phát triển giáo dục. ............................................................. 22<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.5 Những nội dung chính của xã hội hóa công tác giáo dục ............................................. 23<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.5.1 Sự tham gia của xã hội .......................................................................................... 23<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> b). Huy động xã hội tham gia vào quá trình giáo dục................................................ 24<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> c) Huy động các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình đa dạng hóa các loại hình<br /> T<br /> 0<br /> <br /> thức học tập, các loại hình nhà trường. ...................................................................... 24<br /> T<br /> 0<br /> <br /> d). Huy động xã hội đầu tư các nguồn lực cho giáo dục ........................................... 25<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.5.2 Sự tác động của xã hội hóa công tác giáo dục đến các lĩnh vực của đời sống xã hội<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> ........................................................................................................................................ 27<br /> a) Xã hội hóa giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo .............. 27<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> b) Xã hội hóa giáo dục là nhân to tạo ra một " xã hội học tập" góp phần nâng cao dân<br /> T<br /> 0<br /> <br /> trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho cộng đồng, cho đất nước .................... 27<br /> T<br /> 0<br /> <br /> c) Xã hội hóa giáo dục góp phần làm cho giáo dục phục vụ đắc lực cho công cuộc<br /> T<br /> 0<br /> <br /> phát triển kinh tế xã hội cửa địa phương ................................................................... 29<br /> T<br /> 0<br /> <br /> d) Xã hội hóa câng tác giáo dục là góp phần thực hiện công bằng xã hội, trước hết là<br /> T<br /> 0<br /> <br /> công bằng trong thụ hưởng giáo dục ......................................................................... 30<br /> T<br /> 0<br /> <br /> e) Xã hội hóa công tác giáo dục góp phần thực hiện dân chủ hoá giáo dục .............. 30<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.6 Cơ chế đảm bảo xã hội công tác hóa giáo dục .............................................................. 31<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.6.1.Sự lãnh đạo của Đảng: ........................................................................................... 31<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.6.2.Sự chỉ đạo của chính quyền : ................................................................................. 31<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.6.4 Hoạt động của các tổ chức xã hội ngoài nhà trường ............................................. 31<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC GIÁO DỤC<br /> T<br /> 0<br /> <br /> TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .......................... 34<br /> T<br /> 0<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản