intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Hoàn thiện công tác quản lý vốn NSNN đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
143
lượt xem
69
download

Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Hoàn thiện công tác quản lý vốn NSNN đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung nhất về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2010 - 2014 của huyện Phúc Thọ, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Phúc Thọ đến năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Hoàn thiện công tác quản lý vốn NSNN đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> NGUYỄN VIỆT CƯỜNG<br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ<br /> VỐN NSNN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA HUYỆN PHÚC<br /> THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ<br /> CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> MÃ SỐ<br /> <br /> : 60340201<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. NGUYỄN VĂN ÁNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ............................................................................................................................ i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................... iv<br /> DANH MỤC TỪ NGŨ VIẾT TẮT ...............................................................................vii<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ..............................................................................................iv<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ.....................................................................................vi<br /> I. LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài: ............................................................................................................. 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. ...................................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. .................................................................................. 2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu. ................................................................................................ 2<br /> II. NỘI DUNG..................................................................................................................... 2<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH<br /> NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ............................................................. 3<br /> <br /> 1.1 Khái niệm và vai trò NSNN, ngân sách cấp huyện..................................... 3<br /> 1.1.1. Khái niệm NSNN, hệ thống NSNN ........................................................ 3<br /> 1.1.2. Vai trò của NSNN ...................................................................................................... 4<br /> 1.2. Đầu tư và quản lý đàu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước .... 6<br /> 1.2.1. Khái niệm về đầu tư và đặc điểm hoạt động đầu tư công trình xây dựng thuộc<br /> ngân sách Nhà Nước. ........................................................................................................... 6<br /> 1.2.2. Mục đích đầu tư và quản lý dự án đầu tư thuộc nguồn vốn Nhà nước:................12<br /> 1.2.3. Đă ̣c điể m quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản:..................................................13<br /> 1.2.4. Qui trình thực hiê ̣n dự án đầ u tư xây dựng. ............................................................16<br /> 1.2.5. Chức năng quản lý dự án đầ u tư xây dựng. ............................................................25<br /> 1.3. Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ...................30<br /> 1.3.1. Chủ thể quản lý và đối tượng quản lý. ....................................................................30<br /> 1.3.2. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ......................................................................31<br /> 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý NSNN đầu tư cho XDCB. ..............................34<br /> <br /> i<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> 1.4.1. Quản lý vi ̃ mô. ..........................................................................................................34<br /> 1.4.2. Bộ máy, nhân lực và cơ chế quản lý vi mô. ...........................................................35<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN NSNN ĐẦU TƯ<br /> XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA HUYỆN PHÚC THỌ GIAI ĐOẠN 2010 - 2014......38<br /> 2.1. Giới thiệu chung về kinh tế xã hội huyện phúc thọ ..................................................38<br /> 2.1.1. Đặc điểm địa lý, tự nhiên huyện Phúc Thọ ............................................................38<br /> 2.1.2. Hiện trạng Kinh tế xã hội huyện Phúc Thọ ............................................................39<br /> 2.2. Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN của huyện Phúc Thọ<br /> trong giai đoạn 2010-2014: ................................................................................................42<br /> 2.2.1. Thực trạng đầu tư. ....................................................................................................42<br /> 2.3. Thực trạng quản lý vốn NSNN đầu tư XDCB của huyện Phúc Thọ từ năm 2010 2014. ....................................................................................................................................60<br /> 2.3.1. Kết quả đạt được ......................................................................................................60<br /> 2.3.2. Nội dung và quy trình quản lý vốn NSNN đầu tư xây dựng cơ bản của huyện<br /> Phúc Thọ: ............................................................................................................................64<br /> 2.3.3. Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế chủ yếu trong quản lý đầu tư XDCB<br /> bằng nguồn vốn NSNN của huyện Phúc Thọ.: ................................................................72<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ<br /> NƯỚC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA HUYỆN PHÚC THỌ ĐẾN NĂM<br /> 2020 .....................................................................................................................................79<br /> 3.1. Định hướng và nhu cầu đầu tư XDCB huyện Phúc Thọ từ nay đến 2020 ..............79<br /> 3.1.1. Định hướng đầu tư XDCB huyện Phúc Thọ giai đoạn từ nay đến 2020..............79<br /> 3.1.2. Dự báo nhu cầu về vốn đầu tư XDCB của huyện Phúc Thọ giai đoạn đến 2020 .....80<br /> 3.2. Giải pháp tăng cường quản lý vốn NSNN đầu tư XDCB của huyện phúc thọ giai<br /> đoạn từ nay đến 2020 .........................................................................................................81<br /> 3.2.1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch huy động vốn đầu tư XDCB...............................81<br /> 3.2.2. Tăng cường tính chủ động, sáng tạo của các cấp chính quyền địa phương về công<br /> tác đầu tư XDCB ................................................................................................................85<br /> .................................................................................................................................................<br /> <br /> ii<br /> <br /> 3.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý vốn NSNN đầu tư XDCB. .........................................86<br /> 3.2.4. Nâng cao năng lực bộ máy và cán bộ quản lý vốn đầu tư XDCB. .......................87<br /> 3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với vốn đầu tư XDCB.....................87<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................................90<br /> ̉<br /> ̀<br /> TAI LIỆU THAM KHAO<br /> <br /> iii<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn này hoàn toàn do tôi thực hiện.<br /> Các số liệu, kết quả, đoạn trích dẫn nêu trong luận văn đều được dẫn<br /> nguồn và chính xác trong phạm vi hiểu biết của tôi.<br /> Tác giả<br /> NGUYỄN VIỆT CƯỜNG<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản