intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Phát triển nguồn nhân lực hành chính tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
97
lượt xem
44
download

Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Phát triển nguồn nhân lực hành chính tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích làm rõ một số nội dung lý luận, thực tiễn về công tác phát triển nguồn nhân lực hành chính của cơ quan quản lý nhà nước, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực hành chính tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Phát triển nguồn nhân lực hành chính tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> TRẦN VĂN KỲ<br /> <br /> PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH<br /> TẠI HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> TRẦN VĂN KỲ - C00206<br /> <br /> PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH<br /> TẠI HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> MÃ SỐ<br /> <br /> : 60340102<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHÂM<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan nội dung luận văn này là một công trình nghiên cứu độc<br /> lập, do bản thân tôi tự nghiên cứu, không sao chép từ các tài liệu sẵn có.Các số<br /> liệu thu thập được là hoàn toàn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Tôi tự chịu<br /> trách nhiệm về những vấn đề đã được nêu ra trong nội dung luận văn.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Trần Văn Kỳ<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Qua thời gian nghiên cứu lý luận và thực tế tác giả đã hoàn thành luận<br /> văn thạc sỹ quản trị kinh tế với đề tài “Phát triển nguồn nhân lực hành<br /> chính tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương”. Tác giả xin chân thành cảm<br /> ơn PGS.TS Trần Đăng Khâm và các thầy, cô giáo Khoa Quản trị Kinh doanh<br /> trường Đại học Thăng Long đã quan tâm, chỉ bảo, hướng dẫn tận tình và đóng<br /> góp nhiều ý kiến quý báu để tác giả hoàn thành luận văn này!<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng 4 năm 2016<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa ..............................................................................................................<br /> Lời cam đoan ...............................................................................................................<br /> Lời cảm ơn ...................................................................................................................<br /> Mục lục .........................................................................................................................<br /> Tóm tắt luận văn .........................................................................................................<br /> Danh mục các kỹ hiệu, viết tắt ...................................................................................<br /> Danh mục bảng ............................................................................................................<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC PHÁT<br /> TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN<br /> QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ................................................................ 5<br /> 1.1.<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ............5<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm cơ quan quản lý hành chính nhà nước ........................... 5<br /> 1.1.2. Nguồn nhân lực hành chính trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước ... 10<br /> 1.2.<br /> <br /> CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CỦA<br /> CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ..........................................13<br /> <br /> 1.2.1. Khái quát về công tác phát triển nguồn nhân lực hành chính của cơ quan<br /> quản lý hành chính nhà nước ......................................................................... 13<br /> 1.2.2. Hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực hành chính của cơ quan<br /> quản lý hành chính nhà nước ......................................................................... 19<br /> 1.3.<br /> <br /> CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN<br /> NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNH<br /> CHÍNH NHÀ NƯỚC ..............................................................................................26<br /> <br /> 1.3.1. Các nhân tố khách quan ................................................................................. 26<br /> 1.3.2. Nhân tố chủ quan ........................................................................................... 30<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản