intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

0
59
lượt xem
23
download

Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: xây dựng khung lý luận về vốn đầu tư FDI, khu công nghiệp, thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp; phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015; đề xuất một số định hướng và giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2025. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG<br /> <br /> TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI VÀO<br /> CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG<br /> <br /> TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI VÀO<br /> CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> MÃ SỐ: 60340102<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS TRẦN ĐĂNG KHÂM<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi với<br /> sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đăng Khâm. Tất<br /> cả các số liệu tham khảo trung thực và nguồn gốc rõ ràng.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Thúy Hằng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Qua thời gian nghiên cứu lý luận và thực tế tác giả đã hoàn thành luận<br /> văn thạc sỹ quản trị kinh tế với đề tài “Tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI<br /> vào các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương”. Tác giả xin chân thành cảm ơn<br /> PGS.TS Trần Đăng Khâm và các thầy, cô giáo Khoa Quản trị Kinh doanh<br /> trường Đại học Thăng Long đã quan tâm, chỉ bảo, hướng dẫn tận tình và đóng<br /> góp nhiều ý kiến quý báu để tác giả hoàn thành luận văn này!<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng 6 năm 2016<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Thúy Hằng<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa ..............................................................................................................<br /> Lời cam đoan .........................................................................................................................<br /> Lời cảm ơn .............................................................................................................................<br /> Mục lục ...................................................................................................................................<br /> Tóm tắt luận văn .........................................................................................................<br /> Danh mục bảng, hình ..........................................................................................................<br /> LỜI MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI VÀO<br /> CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ............................................................................................6<br /> 1.1.<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN FDI VÀ THU HÚT VỐN FDI ...............6<br /> <br /> 1.1.1. Tổng quan về nguồn vốn FDI .................................................................................6<br /> 1.1.2. Thu hút vốn FDI .....................................................................................................11<br /> 1.2.<br /> <br /> THU HÚT VỐN FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ...........................19<br /> <br /> 1.2.1. Khái quát về khu công nghiệp ..............................................................................19<br /> 1.2.2. Biện pháp đẩy mạnh thu hút FDI vào các khu công nghiệp .............................23<br /> 1.2.3. Đánh giá hoạt động thu hút nguồn vốn FDI vào khu công nghiệp ..................28<br /> 1.3.<br /> <br /> CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT NGUỒN VỐN FDI<br /> VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ...................................................................31<br /> <br /> 1.3.1. Nhân tố chủ quan ....................................................................................................31<br /> 1.3.2. Các nhân tố khách quan .........................................................................................34<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI TẠI CÁC<br /> KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 ..............38<br /> 2.1.<br /> <br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN THU HÚT VỐN<br /> ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG ..........38<br /> <br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................................38<br /> 2.1.2. Nguồn nhân lực.......................................................................................................40<br /> 2.1.3. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật ........................................................................................41<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản