intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

195
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: xây dựng khung lý luận về vốn đầu tư FDI, khu công nghiệp, thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp; phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015; đề xuất một số định hướng và giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2025. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG<br /> <br /> TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI VÀO<br /> CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG<br /> <br /> TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI VÀO<br /> CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> MÃ SỐ: 60340102<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS TRẦN ĐĂNG KHÂM<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi với<br /> sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đăng Khâm. Tất<br /> cả các số liệu tham khảo trung thực và nguồn gốc rõ ràng.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Thúy Hằng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Qua thời gian nghiên cứu lý luận và thực tế tác giả đã hoàn thành luận<br /> văn thạc sỹ quản trị kinh tế với đề tài “Tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI<br /> vào các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương”. Tác giả xin chân thành cảm ơn<br /> PGS.TS Trần Đăng Khâm và các thầy, cô giáo Khoa Quản trị Kinh doanh<br /> trường Đại học Thăng Long đã quan tâm, chỉ bảo, hướng dẫn tận tình và đóng<br /> góp nhiều ý kiến quý báu để tác giả hoàn thành luận văn này!<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng 6 năm 2016<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Thúy Hằng<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa ..............................................................................................................<br /> Lời cam đoan .........................................................................................................................<br /> Lời cảm ơn .............................................................................................................................<br /> Mục lục ...................................................................................................................................<br /> Tóm tắt luận văn .........................................................................................................<br /> Danh mục bảng, hình ..........................................................................................................<br /> LỜI MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI VÀO<br /> CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ............................................................................................6<br /> 1.1.<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN FDI VÀ THU HÚT VỐN FDI ...............6<br /> <br /> 1.1.1. Tổng quan về nguồn vốn FDI .................................................................................6<br /> 1.1.2. Thu hút vốn FDI .....................................................................................................11<br /> 1.2.<br /> <br /> THU HÚT VỐN FDI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ...........................19<br /> <br /> 1.2.1. Khái quát về khu công nghiệp ..............................................................................19<br /> 1.2.2. Biện pháp đẩy mạnh thu hút FDI vào các khu công nghiệp .............................23<br /> 1.2.3. Đánh giá hoạt động thu hút nguồn vốn FDI vào khu công nghiệp ..................28<br /> 1.3.<br /> <br /> CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT NGUỒN VỐN FDI<br /> VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ...................................................................31<br /> <br /> 1.3.1. Nhân tố chủ quan ....................................................................................................31<br /> 1.3.2. Các nhân tố khách quan .........................................................................................34<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI TẠI CÁC<br /> KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 ..............38<br /> 2.1.<br /> <br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN THU HÚT VỐN<br /> ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG ..........38<br /> <br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................................38<br /> 2.1.2. Nguồn nhân lực.......................................................................................................40<br /> 2.1.3. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật ........................................................................................41<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2