intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

72
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận cơ bản về quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân Đội. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

(i)<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI<br /> -----------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ MINH HẰNG<br /> <br /> QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> <br /> (ii)<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI<br /> -----------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ MINH HẰNG<br /> <br /> QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH:<br /> <br /> : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> MÃ SỐ<br /> <br /> : 60340201<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> PGS.TS Nguyễn Thị Mùi<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> <br /> (iii)<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn<br /> khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này<br /> là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các<br /> bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các<br /> nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.<br /> Ngoài ra, trong luận văn còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của<br /> các tác giả khác đều có trích dẫn nguồn gốc.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của luận văn.<br /> <br /> (iv)<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình thực hiện đề tài, dù đã cố gắng hết sức nhưng do những hạn chế về<br /> trình độ và thời gian thực hiện, nên luận văn vẫn còn nhiều thiếu sót, cần được phát triển và<br /> trao đổi thêm. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ bảo của PGS.TS Nguyễn Thị Mùi<br /> đã tận tình hướng dẫn để em có thể hoàn thành luận văn này. Em cũng rất mong sự góp ý từ<br /> phía thầy cô, các anh chị và các bạn về đề tài này để bài làm thêm phần hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> (v)<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………….<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHƯƠNG 1………………………………………………………………….………<br /> <br /> 4<br /> <br /> LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI……………………………………………………………….……..<br /> <br /> 4<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ LÃI SUẤT………………………………………….…….<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm về lãi suất…………………………………………………….……<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.2. Phân loại lãi suất…………………………………………………………..…..<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.3. Vai trò của lãi suất đối với nền kinh tế…………….……………………….…<br /> <br /> 6<br /> <br /> RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…..……….………<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm rủi ro lãi suất……………………………………………….……...<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2.2. Phân loại rủi ro lãi suất……………………………………………….……….<br /> <br /> 13<br /> <br /> QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI….…..<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.3.1. Khái niệm Quản trị rủi ro lãi suất tại NHTM……………………….………...<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.3.2. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro lãi suất…………………………………….…<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.3.3. Nội dung Quản trị rủi ro lãi suất tại NHTM……………………………….….<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> 1.3.4. Kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất của một số Ngân hàng thương mại tại<br /> Việt Nam và bài học rút ra cho Ngân hàng TMCP Quân đội ……………………….<br /> <br /> 29<br /> <br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1…………………………………………………………...<br /> <br /> 34<br /> <br /> CHƯƠNG 2………………………………………………………………………….<br /> <br /> 35<br /> <br /> THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI…………………………………………...<br /> <br /> 35<br /> <br /> GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI……………..<br /> <br /> 35<br /> <br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển……………………………………………...<br /> <br /> 35<br /> <br /> 2.1<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2