Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban QLDA khí Đông Nam Bộ

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

0
183
lượt xem
71
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban QLDA khí Đông Nam Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực đối với việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình, giúp Ban QLDA khí Đông Nam Bộ khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án được giao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban QLDA khí Đông Nam Bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------<br /> <br /> --------<br /> <br /> NGUYỄN TRUNG HIẾU<br /> <br /> NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI BAN QLDA KHÍ<br /> ĐÔNG NAM BỘ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------<br /> <br /> --------<br /> <br /> NGUYỄN TRUNG HIẾU<br /> <br /> NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI BAN QLDA KHÍ<br /> ĐÔNG NAM BỘ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. PHẠM THỊ THU HÀ<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2013<br /> <br />  <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan bản Luận văn tốt nghiệp này được thực hiện dưới sự hướng dẫn của<br /> Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hà và là công trình nghiên cứu của tôi. Các dữ liệu, kết quả nêu<br /> trong Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Những nhận định, phân tích về<br /> các giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban<br /> QLDA khí Đông Nam Bộ được kiểm chứng bằng số liệu thực tế trong quá trình quản<br /> lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban QLDA khí Đông Nam Bộ.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2013<br /> <br /> Nguyễn Trung Hiếu<br /> Học viên cao học<br /> Lớp QTKD khóa 2010 – 2012<br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br />  <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ............................................. 1<br /> 1.1. Dự án đầu tư xây dựng công trình..................................................................... 1<br /> 1.1.1. Dự án đầu tư................................................................................................. 1<br /> 1.1.2. Dự án đầu tư xây dựng công trình ............................................................... 3<br /> 1.2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình....................................................... 9<br /> 1.2.1 Khái niệm quản lý dự án .............................................................................. 9<br /> 1.2.2 Các hình thức quản lý dự án ........................................................................ 9<br /> 1.2.3 Nội dung quản lý dự án.............................................................................. 11<br /> 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả dự án...................................................... 14<br /> 1.3.1. Yếu tố bên ngoài: ....................................................................................... 14<br /> 1.3.2. Yếu tố bên trong......................................................................................... 17<br /> 1.4. Đặc điểm ngành dầu khí và yêu cầu đối với công tác quản lý dự án dầu khí .<br /> ............................................................................................................................. 18<br /> 1.4.1. Đặc điểm của ngành dầu khí ...................................................................... 18<br /> 1.4.2. Đặc điểm các dự án đầu tư xây dựng trong ngành dầu khí........................ 18<br /> 1.5. Một số định hướng hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư ..................... 19<br /> 1.5.1. Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án: .............................................................. 19<br /> 1.5.2. Đảm bảo chi phí thực hiện dự án: .............................................................. 20<br /> 1.5.3. Đảm bảo chất lượng thực hiện dự án: ........................................................ 20<br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG<br /> TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHÍ ĐÔNG NAM BỘ ............................................. 22<br /> 2.1. Khái quát về Ban quản lý dự án khí Đông Nam Bộ....................................... 22<br /> 2.1.1. Giới thiệu chung:........................................................................................ 22<br /> 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý dự án khí Đông Nam .................... 22<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án khí Đông Nam Bộ:....................... 23<br />  <br /> <br />  <br /> <br /> 2.2. Thực trạng công tác quản lý dự án tại Ban quản lý dự án khí Đông Nam Bộ<br /> ............................................................................................................................. 24<br /> 2.2.1. Đặc điểm các dự án đầu tư xây dựng công trình do Ban quản lý dự án khí<br /> Đông Nam Bộ quản lý: .......................................................................................... 24<br /> 2.2.2. Thực trạng công tác quản lý dự án tại Ban quản lý dự án khí Đông Nam Bộ<br /> .................................................................................................................... 24<br /> CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ<br /> ÁN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHÍ ĐÔNG NAM BỘ ...................................... 60<br /> 3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý dự án đầu tư của Ban<br /> quản lý dự án khí Đông Nam Bộ trong thời gian qua ............................................ 60<br /> 3.1.1. Thuận lợi .................................................................................................... 60<br /> 3.1.2. Khó khăn .................................................................................................... 60<br /> 3.2. Phương hướng, mục tiêu hoạt động của Ban quản lý dự án khí Đông Nam<br /> Bộ trong thời gian tới................................................................................................. 61<br /> 3.2.1. Kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự của Ban ĐNB để đáp ứng các nhiệm vụ<br /> được giao: .............................................................................................................. 61<br /> 3.2.2. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, cụ<br /> thể:<br /> <br /> .................................................................................................................... 62<br /> <br /> 3.2.3. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Thu gom khí Đại Hùng, cụ thể: ......... 62<br /> 3.2.4. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Tách Ethane tại nhà máy Xử lý khí<br /> Dinh Cố từ hỗn hợp nguồn khí bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn, cụ thể:.......... 63<br /> 3.2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do PVGAS/PVN giao. ............................... 63<br /> 3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại Ban<br /> QLDA khí Đông Nam Bộ.......................................................................................... 63<br /> 3.3.1. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án..................................... 64<br /> 3.3.2. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với các lĩnh vực của dự án 68<br /> KẾT LUẬN ................................................................................................................. 77<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. 78<br /> <br />  <br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản