intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Nghiên cứu nhóm từ biểu thị hoạt động thị giác của con người trong tiếng Việt và tiếng Pháp

Chia sẻ: Nguyễn Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
44
lượt xem
10
download

Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Nghiên cứu nhóm từ biểu thị hoạt động thị giác của con người trong tiếng Việt và tiếng Pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn này khảo sát cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm từ biểu thị hoạt động của mắt trong tiếng Việt và tiếng Pháp. Rút ra những điểm giống và khác nhau giữa hai ngôn ngữ. Thấy được những đặc trưng về văn hóa của hai dân tộc thông qua việc nghiên cứu nhóm từ vựng - ngữ nghĩa này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Nghiên cứu nhóm từ biểu thị hoạt động thị giác của con người trong tiếng Việt và tiếng Pháp

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> TRẦN THỊ HƯỜNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU NHÓM TỪ BIỂU THỊ HỌAT ĐỘNG<br /> THỊ GIÁC CỦA CON NGƯỜI<br /> TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG PHÁP<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC<br /> <br /> Hà Nội - 2009<br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> 1<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> TRẦN THỊ HƯỜNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU NHÓM TỪ BIỂU THỊ HỌAT ĐỘNG<br /> THỊ GIÁC CỦA CON NGƯỜI<br /> TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG PHÁP<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC<br /> <br /> Hà Nội - 2009<br /> <br /> 2<br /> <br /> lêi cam ®oan<br /> Tôi xin cam đoan trong quá trình thực hiện đề tài đã không sao chép,<br /> coppy mà do quá trình nghiên cứu, và đề tài này của tôi đã đƣợc hội đồng<br /> giám khảo duyệt và công nhận.<br /> <br /> Ngƣời cam đoan<br /> <br /> Trần Thị Hường<br /> <br /> 3<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trƣớc hết, tôi xin cảm ơn chân thành Ban Chủ nhiệm và các thầy cô<br /> giáo trong Khoa Ngôn ngữ học - Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân<br /> văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tận tình giúp đỡ tôi tôi học tập tại Khoa.<br /> Đặc biệt, tôi xin cảm ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Thiện Giáp, ngƣời thầy<br /> đáng kính đã tận tình hƣớng dẫn, chỉ bảo giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài luận<br /> văn này.<br /> Tôi cũng xin cảm ơn tới các vị lãnh đạo nơi tôi đang công tác, bạn bè và gia<br /> đình đã luôn động viên, tiếp sức cho tôi.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu nhƣng vẫn khó<br /> tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của thầy cô<br /> và các bạn để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Trần Thị Hường<br /> <br /> 4<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. Lí do chọn đề tài<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3. Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu<br /> <br /> 7<br /> <br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4.1. Phƣơng pháp miêu tả<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4.1.1. Thủ pháp phân tích nghĩa tố<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4.1.2. Thủ pháp thống kê<br /> <br /> 10<br /> <br /> 4.2. Phƣơng pháp so sánh - đối chiếu<br /> <br /> 10<br /> <br /> PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG<br /> <br /> 11<br /> <br /> Chương 1: Cơ sở lí thuyết liên quan<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.1. Lí thuyết về trƣờng nghĩa<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.2. Phân biệt trƣờng nghĩa và trƣờng từ vựng<br /> <br /> 19<br /> <br /> Chương 2: Nghiên cứu nhóm từ biểu thị hoạt động thị<br /> giác của con người trong tiếng Việt<br /> <br /> 22<br /> <br /> 2.1. Trƣờng nghĩa biểu thị hoạt động thị giác của con<br /> ngƣời trong tiếng Việt<br /> <br /> 22<br /> <br /> 2.1.1. Xác lập trƣờng nghĩa miêu tả hoạt động thị giác của<br /> con ngƣời trong tiếng Việt<br /> <br /> 22<br /> <br /> 2.1.2. Miêu tả trƣờng nghĩa hoạt động thị giác của con<br /> ngƣời trong tiếng Việt<br /> <br /> 25<br /> <br /> a. Phân tích cấu trúc nghĩa của các nghĩa tố trong trƣờng nghĩa<br /> <br /> 25<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2