intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn: Lỗi chính tả của học sinh Tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Khetien Khetien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:122

0
118
lượt xem
33
download

Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn: Lỗi chính tả của học sinh Tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục đích: thấy được thực trạng các loại lỗi chính tả của học sinh Tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tìm được các nguyên nhân dẫn đến lỗi chính tả của học sinh từ đó đề ra được các biện pháp giải pháp phù hợp nhằm hạn chế lỗi chính tả của học sinh giúp học sinh nói và viết tiếng Việt ngày càng tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn: Lỗi chính tả của học sinh Tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> <br /> TRƢƠNG DIỆU THỪA<br /> <br /> LỖI CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC<br /> TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN<br /> <br /> VINH, 2011<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> ------------------------<br /> <br /> TRƢƠNG DIỆU THỪA<br /> <br /> LỖI CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC<br /> TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> Chuyên ngành :<br /> Mã số :<br /> <br /> Ngôn ngữ học<br /> 602201<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> PGS. TS. HOÀNG TRỌNG CANH<br /> <br /> VINH, 2011<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận văn đƣợc hoàn thành với sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô<br /> trƣờng Đại học Vinh, của các bạn bè, đồng nghiệp.<br /> Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Phòng Giáo dục – Đào<br /> tạo Quận 1, Quận 5 và Quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh, các trƣờng Tiểu<br /> học trong các quận, các thầy cô giáo và bạn bè đồng nghiệp đã tận tình quan tâm<br /> chỉ bảo, cung cấp thông tin và tƣ liệu quý giá cho luận văn;<br /> Xin cảm ơn sự ủng hộ động viên giúp đỡ của Ban giám hiệu, các thầy cô<br /> trong tổ Ngôn ngữ, các phòng chức năng của trƣờng Đại học Vinh;<br /> Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Hoàng Trọng<br /> Canh đã tận tình gíup đỡ em hoàn thành luận văn này;<br /> Trong quá trình học tập và nghiên cứu, bản thân tác giả đã có nhiều cố<br /> gắng, song luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong các thầy cô<br /> giáo, các bạn bè đồng nghiệp chỉ dẫn và góp ý.<br /> Một lần nữa xin chân thành cảm ơn./.<br /> Thành phố Vinh, ngày tháng năm 2011<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Trƣơng Diệu Thừa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU<br /> TRA1. Lý do chọn đề tài.....................................................................<br /> 1<br /> 3<br /> 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu…………………………………..<br /> 7<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu……………………………<br /> 8<br /> 4. Đối tƣợng nghiên cứu…………………………………………<br /> 8<br /> 5. Tƣ liệu và phƣơng pháp nghiên cứu…………………………<br /> Cái mới của nghĩa của đề tài<br /> 9<br /> 6. Cái mớivà ýđề tài ……………………………………………………<br /> 9<br /> 7. Cấu trúc của luận văn…………………………………………<br /> 10<br /> CHƢƠNG 1:<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI<br /> 11<br /> 1.1 Chữ viết và chính tả tiếng Việt………………………………..<br /> 11<br /> 1.1.1 Chữ viết tiếng Việt………………………………………<br /> 25<br /> 1.1.2 Chính tả tiếng Việt ………………………………………<br /> 37<br /> 1. 2 Chính tả trong chƣơng trình sách tiếng Việt và việc dạy học<br /> chính tả ở Nội trƣờng Tiểu họctrìnhthành phố Hồ Chí Minh Việt Tiểu<br /> 37<br /> 1.2.1 các dung và chƣơng tại chính tả trong sách tiếng<br /> học 1.2.2 Vài nét về thành phố Hồ Chí Minh và việc dạy học chính tả ở<br /> 39<br /> các trƣờng Tiểu học<br /> <br /> 1.3 Tiểu kết chƣơng 1<br /> CHƢƠNG 2:<br /> CÁC LOẠI LỖI CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC<br /> TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.<br /> <br /> 44<br /> <br /> 2.1 Kết quả khảo sát lỗi chính tả của học sinh Tiểu học trên địa bàn<br /> thành phố Hồ Chí Minh<br /> 2.1.1. Mục đích khảo sát<br /> 2.1.2. Địa điểm và đối tƣợng khảo sát<br /> 2.1.3. Nội dung và phƣơng pháp khảo sát<br /> 2.2. Các loại lỗi chính tả của học sinh Tiểu học tại thành Phố Hồ Chí<br /> Minh<br /> 2.2.1. Lỗi chính tả của học sinh Tiểu học qua bài kiểm tra chất<br /> lƣợng<br /> <br /> 46<br /> <br /> 46<br /> <br /> 46<br /> 46<br /> 47<br /> 49<br /> 49<br /> <br /> 2.2.2. Lỗi chính tả của học sinh Tiểu học qua vở ghi<br /> 2.2.3. Lỗi chính tả thông qua phiếu khảo sát của học sinh<br /> 2.2.4. Tổng hợp các loại lỗi CT của HS Tiểu học trên địa bàn thành<br /> phố Hồ Chí Minh<br /> 2.3. Tiểu kết chƣơng 2<br /> CHƢƠNG 3:<br /> NGUYÊN NHÂN LỖI CHÍNH TẢ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT<br /> NHẰM KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH TIỂU<br /> HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> 71<br /> <br /> 3.1 Nguyên nhân mắc lỗi CT của học sinh Tiểu học thành phố Hồ Chí<br /> <br /> 89<br /> <br /> Minh<br /> 3.1.1. Học sinh không nắm vững quy tắc viết chữ Quốc ngữ<br /> 3.1.2. Học sinh viết sai chính tả do ảnh hƣởng của phát âm địa<br /> phƣơng<br /> <br /> 79<br /> 85<br /> 87<br /> 89<br /> <br /> 90<br /> 92<br /> <br /> 3.2 Một số đề xuất nhằm khắc phục lỗi chính tả của học sinh Tểu<br /> học trên địa bàn thànhthốngHồ Chí Minh và tăng cƣờng hệ thống<br /> 3.2.1 Xác đinh hệ phố CT phƣơng ngữ<br /> bài tập CT phƣơng ngữ<br /> <br /> 100<br /> <br /> 3.2.2 Giúp học sinh ý thức đầy đủ hệ thống CT phƣơng ngữ<br /> 3.2.3 Tăng cƣờng tri giác viết chữ bằng thị giác ở học sinh<br /> 3.2.4 Lấy HS làm trung tâm trong giờ học CT<br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 102<br /> <br /> 100<br /> <br /> 102<br /> 104<br /> 108<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản