intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Nhân học: Chuỗi cung ứng và tiêu thụ hàng mã (Nghiên cứu trường hợp một số hộ gia đình ở thôn Yên Cốc, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
21
lượt xem
6
download

Luận văn Thạc sĩ Nhân học: Chuỗi cung ứng và tiêu thụ hàng mã (Nghiên cứu trường hợp một số hộ gia đình ở thôn Yên Cốc, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu nội dung của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, địa bàn nghiên cứu. Chương 2: Quy trình chuỗi cung ứng và tiêu thụ hàng mã. Chương 3: Hàng mã trong đời sống tâm linh của người Việt hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Nhân học: Chuỗi cung ứng và tiêu thụ hàng mã (Nghiên cứu trường hợp một số hộ gia đình ở thôn Yên Cốc, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ................................................................<br /> <br /> NGUYỄN VĂN PHẢI<br /> <br /> CHUỖI CUNG ỨNG VÀ TIÊU THỤ HÀNG MÃ<br /> (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP MỘT SỐ HỘ GIA ĐÌNH Ở<br /> THÔN YÊN CỐC, XÃ HỒNG PHONG, HUYỆN CHƢƠNG<br /> MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Nhân học<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ................................................................<br /> <br /> NGUYỄN VĂN PHẢI<br /> <br /> CHUỖI CUNG ỨNG VÀ TIÊU THỤ HÀNG MÃ<br /> (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP MỘT SỐ HỘ GIA ĐÌNH Ở<br /> THÔN YÊN CỐC, XÃ HỒNG PHONG, HUYỆN CHƢƠNG<br /> MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI)<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Nhân học<br /> <br /> Mã số: 60 31 03 02<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Hồng Hải<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả sử dụng trong luận văn được khai thác và thu thập từ nghiên<br /> cứu thực địa, các tài liệu tham khảo được trích dẫn nguồn đầy đủ. Nếu có gì<br /> sai phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.<br /> Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016<br /> Học viên<br /> Nguyễn Văn Phải<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS. Đinh Hồng<br /> Hải. Thầy đã tận tình chỉ bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.<br /> Thầy đã giúp tôi định hướng nghiên cứu, góp ý về phương pháp và lý<br /> thuyết nghiên cứu. Đặc biệt, thầy đã dành nhiều thời gian trao đổi về các<br /> thuật ngữ và chỉnh sửa cấu trúc của luận văn.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy, cô giáo trong khoa Nhân học,<br /> trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đã chỉ bảo, giúp đỡ và tạo điều<br /> kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương và người dân ở<br /> hai xã Hồng Phong và Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.<br /> Đặc biệt là gia đình cô Hồng, chú Hoàng, thầy Sơn ở xã Hồng Phong và<br /> thầy Khiêm, bà Ngo, bác Hiền, người dân thôn Quang Trung, xã Hữu Văn<br /> đã tạo điều kiện và giúp đỡ nhiệt tình trong quá trình tôi thực hiện điền dã<br /> tại địa bàn.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, người thân đã<br /> luôn động viên, ủng hộ và sát cánh bên tôi trong mọi khó khăn.<br /> Cuối cùng, dù đã cố gắng theo đuổi hướng nghiên cứu và nỗ lực thực<br /> hiện hết sức mình, song do kiến thức và thời gian có hạn nên luận văn chắc<br /> chắn vẫn còn nhiều thiếu sót cần phải khắc phục. Rất mong nhận được sự<br /> góp ý và nhận xét của các thầy cô, anh chi, bạn bè.<br /> Xin trân trọng cảm ơn tất cả.<br /> Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016<br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Văn Phải<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................. 3<br /> 3. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................... 3<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................. 4<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu ............................................... 5<br /> 6. Kết cấu của luận văn ................................................................................. 5<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ<br /> THUYẾT, ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU ....................................................... 7<br /> 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu ..................................................................... 7<br /> 1.2. Cở sở lý thuyết ..................................................................................... 10<br /> 1.3. Tổng quan địa bàn nghiên cứu ............................................................... 13<br /> CHƢƠNG 2. QUY TRÌNH CHUỖI CUNG ỨNG VÀ TIÊU THỤ HÀNG<br /> MÃ ............................................................................................................. 19<br /> 2.1. Nhà cung ứng nguyên liệu ................................................................... 19<br /> 2.2. Nhà sản xuất ......................................................................................... 33<br /> 2.3. Liên kết giữa các nhà sản xuất ............................................................. 40<br /> 2.4. Mạng lưới phân phối và tiêu thụ .......................................................... 43<br /> 2.5. Nguồn thu nhập từ việc sản xuất và kinh doanh hàng mã ................... 56<br /> Tiểu kết chương 2........................................................................................ 58<br /> CHƢƠNG 3. HÀNG MÃ TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH CỦA<br /> NGƢỜI VIỆT HIỆN NAY ....................................................................... 59<br /> 3.1. Bối cảnh tình hình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam sau thời kì đổi mới .. 59<br /> 3.2. Những quy định pháp luật của Nhà nước liên quan đến hàng mã ....... 62<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản