intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư tại Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin

Chia sẻ: Lưu Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:137

0
91
lượt xem
40
download

Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư tại Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản lý dự án đầu tư; phân tích hiện trạng công tác quản lý dự án đầu tư từ đó xác định những khó khăn, tồn tại, thuận lợi và vai trò của công tác quản lý dự án đầu tư đối với sự hình thành và phát triển của Doanh nghiệp; đề xuất một số giải pháp nhằm đạt mục tiêu, chất lượng và phát huy tốt các nguồn lực của công ty đảm bảo khai thác chất lượng hoạt động đầu tư kết hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư tại Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> <br /> LÊ THỊ HỒNG MINH<br /> <br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU<br /> TƯ TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT<br /> TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> TS. PHẠM THỊ KIM NGỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Đề tài luận văn thạc sĩ “Nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư tại<br /> Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin" là do tôi<br /> thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS Phạm Thị Kim Ngọc - Giảng viên Viện Kinh<br /> tế và quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và sự giúp đỡ của các anh chị<br /> trong Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin.<br /> Trong quá trình thực hiện tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu thông qua một số<br /> giáo trình chuyên ngành, tài liệu thư viện, tài liệu của công ty. Tôi xin cam đoan<br /> đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết luận nêu trong luận văn<br /> là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Những kết luận khoa học của luận văn chưa<br /> từng được công bố.<br /> Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014<br /> Học viên<br /> <br /> Lê Thị Hồng Minh<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn này, tôi xin trân trọng cảm ơn đối với các thầy cô<br /> Viện kinh tế và quản lý - Đại học Bách khoa Hà Nội đã nhiệt tình giảng dạy trong<br /> thời gian em được học tại trường.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất tới giảng viên hướng dẫn khoa học<br /> TS Phạm Thị Kim Ngọc, người đã tận tâm giúp đỡ và chỉ bảo tôi trong suốt quá<br /> trình thực hiện và hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơi tới ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV đầu tư phát<br /> triển nhà và hạ tầng - Vinacomin đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thực<br /> hiện luận văn.<br /> Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và các bạn học viên<br /> lớp cao học 11AQKTD đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập<br /> cũng như thời gian hoàn thành đề tài.<br /> Mặc dù bản thân đã rất cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả sự nhiệt<br /> huyết và năng lực của mình, song với kiến thức còn nhiều hạn chế và trong giới hạn<br /> thời gian quy định, luận văn này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong nhận<br /> được những đóng góp quý báu của quý thầy cô, đồng nghiệp và các chuyên gia để<br /> nghiên cứu một cách sâu hơn, toàn diện hơn trong thời gian tới.<br /> Xin chân thành cảm ơn.<br /> Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014<br /> Học viên<br /> <br /> Lê Thị Hồng Minh<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................................. i<br /> LỜI CẢM ƠN....................................................................................................................... ii<br /> MỤC LỤC ...........................................................................................................................iii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................ vi<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ........................................................................................... vii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .....................................................................................viii<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ ................................. 5<br /> 1.1.<br /> <br /> Cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư ................................................................... 5<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm cơ bản về đầu tư ................................................................................. 5<br /> 1.1.2. Khái niệm về dự án và dự án đầu tư .................................................................... 7<br /> 1.1.3. Các khái niệm về “Dự án đầu tư xây dựng” ...................................................... 10<br /> 1.1.4. Các khái niệm về “Dự án đầu tư bất động sản” ................................................. 11<br /> 1.1.5. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình ...................................................... 12<br /> 1.1.6. Phân loại cấp công trình xây dựng ..................................................................... 15<br /> 1.2. Khái niệm về quản lý dự án đầu tư .......................................................................... 15<br /> 1.2.3. Quá trình QLDA Đầu tư xây dựng .................................................................... 18<br /> 1.2.4. Các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư ...................................................... 27<br /> 1.3 Nội dung của quản lý dự án đầu tư tại khâu tổ chức thực hiện dự án đầu tư ............ 28<br /> 1.3.1. Lập kế hoạch ...................................................................................................... 29<br /> 1.3.2. Điều phối thực hiện dự án .................................................................................. 31<br /> 1.3.3. Kiểm soát, giám sát, điều chỉnh ......................................................................... 32<br /> 1.4 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của công tác Quản lý dự án đầu tư ........................ 33<br /> 1.4.1 Thời gian thực hiện dự án ................................................................................... 33<br /> 1.4.2 Chi phí thực hiện dự án....................................................................................... 34<br /> 1.4.3 Chất lượng của dự án .......................................................................................... 34<br /> 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án đầu tư ........................................ 35<br /> : ........................................................................ 35<br /> .............................................................................. 36<br /> 1.6 Kinh nghiệm về quản lý dự án đầu tư xây dựng tại công ty Nippon Koei Ltd., Co .. 37<br /> <br /> iii<br /> <br /> 1.6.1. Giới thiệu chung về công ty Nippon Koei: ........................................................ 37<br /> 1.6.2. Các vấn đề tồn tại trong việc thực hiện các Dự án vốn ODA của NK .............. 38<br /> 1.6.3. Bài học kinh nghiệm cho công ty Nippon Koei................................................. 40<br /> TÓM TẮT CHƢƠNG 1. ................................................................................................... 42<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA CÔNG TY TNHH<br /> MTV ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN ................................ 43<br /> 2.1 Giới thiệu về Công ty Vinacominland ....................................................................... 43<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................................ 43<br /> 2.1.2. Các giai đoạn phát triển của Công ty ................................................................. 43<br /> 2.1.3. Chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công ty .............................................. 44<br /> 2.1.4 Cơ cấu tổ chức .................................................................................................... 46<br /> 2.1.5. Đặc điểm đội ngũ lao động ................................................................................... 51<br /> 2.1.6. Đặc điểm tình hình tài chính .............................................................................. 52<br /> 2.2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư từ năm 2011 đến 2013 tại Công ty Vinacominland<br /> ......................................................................................................................................... 53<br /> 2.2.1. Kết quả sản phẩm:.............................................................................................. 53<br /> 2.2.2. Kết quả thị trường .............................................................................................. 54<br /> 2.2.3. Kết quả doanh thu-lợi nhuận: ............................................................................ 55<br /> 2.3. Thực trạng thực hiện các dự án đầu tư năm 2013 tại Công ty Vinacominland................... 56<br /> 2.3.1. Giới thiệu các dự án của Công ty ....................................................................... 56<br /> 2.3.2 Phân tích thực trạng quản lý dự án tại Công ty................................................... 59<br /> 2.4.2 Hồ sơ pháp lý: ..................................................................................................... 67<br /> 2.4 . Đánh giá kết quả và chất lượng công tác QLDA đầu tư các công trình XD của công<br /> ty ...................................................................................................................................... 70<br /> 2.4.1 Thời gian thực hiện dự án ................................................................................... 70<br /> 2.4.2 Chi phí thực hiện dự án ........................................................................................ 77<br /> 2.4.3 Chất lượng dự án................................................................................................. 81<br /> 2.4.4. Đánh giá độ hài lòng của khách hàng đối với các dự án đầu tư đã nghiệm thu<br /> bàn giao và đưa vào sử dụng: ...................................................................................... 90<br /> 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác QLDA đầu tư các công trình xây dựng tại công<br /> ty Vinacomin Land .......................................................................................................... 91<br /> 2.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng bên trong ...................................................................... 91<br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản