intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Việt Nam học: Văn hóa vật chất của người Cơ tu ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
7
lượt xem
1
download

Luận văn Thạc sĩ Việt Nam học: Văn hóa vật chất của người Cơ tu ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Việt Nam học: Văn hóa vật chất của người Cơ tu ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận và tổng quan về cộng đồng người Cơ tu ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, văn hóa vật chất truyền thống của người Cơ tu tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, thực trạng biến đổi và giải pháp bảo tồn văn hóa vật chất của người Cơ tu tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Việt Nam học: Văn hóa vật chất của người Cơ tu ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

s<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH<br /> <br /> VĂN HÓA VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI CƠ TU Ở XÃ HÒA BẮC,<br /> HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ VIỆT NAM HỌC<br /> <br /> Hà Nội - 2018<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH<br /> <br /> VĂN HÓA VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI CƠ TU Ở XÃ HÒA BẮC,<br /> HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Ngành: Việt Nam học<br /> Mã số: 8.31.06.30<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. TRẦN THỊ MAI AN<br /> <br /> Hà Nội - 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả<br /> nêu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công<br /> trình nào khác.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Ngọc Trinh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CƠ<br /> TU Ở XÃ HÒA BẮC, HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ........... 9<br /> 1.1. Cơ sở lý luận ................................................................................................... 9<br /> 1.1.1. Khái niệm trong nghiên cứu ......................................................................... 9<br /> 1.1.2. Tiếp cận các lý thuyết về biến đổi văn hóa tộc người ................................ 14<br /> 1.2. Tổng quan về cộng đồng người Cơ tu tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa vang, thành<br /> phố Đà Nẵng ........................................................................................................ 18<br /> 1.2.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên .................................................................. 19<br /> 1.2.2. Lịch sử hình thành tộc người ..................................................................... 21<br /> 1.2.3. Đời sống kinh tế - xã hội ............................................................................ 23<br /> Chương 2: VĂN HÓA VẬT CHẤT TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI CƠ TU<br /> TẠI XÃ HÒA BẮC HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ........ 27<br /> 2.1. Làng, nhà ở .................................................................................................... 27<br /> 2.2. Ẩm thực ......................................................................................................... 31<br /> 2.3. Trang phục .................................................................................................... 39<br /> 2.4. Phương tiện đi lại .......................................................................................... 44<br /> 2.5. Công cụ lao động sản xuất ............................................................................ 45<br /> Chương 3: THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN VĂN HÓA<br /> VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI CƠ TU TẠI XÃ HÒA BẮC, HUYỆN HÒA<br /> VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .................................................................... 48<br /> 3.1. Thực trạng biến đổi văn hóa vật chất của người Cơ tu tại xã Hòa Bắc, huyện<br /> Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ............................................................................ 48<br /> 3.2. Nguyên nhân biến đổi văn hóa vật chất của người Cơ tu tại xã Hòa Bắc, huyện<br /> Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ............................................................................ 56<br /> 3.3. Thực trạng và giải pháp bảo tồn văn hóa vật chất của người Cơ tu tại xã Hòa<br /> Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ......................................................... 60<br /> 3.3.1. Thực trạng bảo tồn ..................................................................................... 60<br /> 3.3.2. Một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật chất của<br /> người Cơ tu tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. .................. 63<br /> KẾT LUẬN ......................................................................................................... 73<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 75<br /> <br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT<br /> GĐ:<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> Nxb:<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> TS:<br /> <br /> Tiến sĩ<br /> <br /> UBND:<br /> <br /> Uỷ Ban Nhân Dân<br /> <br /> VHTT:<br /> <br /> Văn hóa - Thể thao<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản