intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Phân bón Lam Sơn

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

90
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực và các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty, luận văn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần phân bón Lam Sơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Phân bón Lam Sơn

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực<br /> tại Công ty Cổ phần Phân bón Lam Sơn” là đề tài nghiên cứu của riêng bản thân<br /> tôi đã thực hiện.<br /> Tôi xin cam đoan rằng: các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn<br /> này đều được thu thập từ đơn vị nghiên cứu và chưa được sử dụng để bảo vệ một<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> học vị nào.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Thanh Hoá, ngày 10 tháng 03 năm 2015<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Học viên cao học<br /> <br /> i<br /> <br /> Nguyễn Xuân Đức<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi tin chắc rằng bản thân mình khó để hoàn thành Luận văn này nếu không có<br /> sự hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ của các cá nhân và doanh nghiệp. Với sự biết ơn và<br /> tình cảm sâu sắc, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các cá nhân<br /> và cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.<br /> Lời đầu tiên, tôi bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Kinh tế Huế đã giảng dạy, hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt khoá học. Đặc biệt<br /> <br /> U<br /> <br /> tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Bùi Đức Tính, người đã hướng dẫn tận tìnhvà<br /> <br /> ́H<br /> <br /> có trách nhiệm để tôi hoàn thành luận văn.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Trường Đại học kinh tế Huế; Phòng<br /> Hợp tác Đào tạo Sau đại học; các Khoa, Phòng ban chức năng đã trực tiếp hoặc gián<br /> <br /> H<br /> <br /> tiếp giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và cán bộ công nhân Công ty Cổ phần<br /> Phân bón Lam Sơn Thanh Hóa; các đồng nghiệp và bạn bè đã nhiệt tình cộng tác,<br /> <br /> K<br /> <br /> cung cấp những tài liệu thực tế và thông tin cần thiết để tôi hoàn thành luận văn này.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Kết quả trình bày trong luận văn này là nỗ lực và có gắng hết sức của bản<br /> <br /> O<br /> <br /> thân, nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế nhất định. Tôi<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> kính mong Quý Thầy, Cô giáo, các chuyên gia, những người quan tâm đến Đề tài,<br /> đồng nghiệp, gia đình và bạn bè tiếp tục giúp đỡ, đóng góp ý kiến để Đề tài được<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả người thân trong gia đình,<br /> <br /> bạn bè đã nhiệt tình giúp đỡ, động viên tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên<br /> cứu đề tài.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Xuân Đức<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên: Nguyễn Xuân Đức<br /> Chuyên ngành:<br /> <br /> Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102<br /> <br /> Niên khóa:<br /> <br /> 2013 - 2015<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. BÙI ĐỨC TÍNH<br /> Tên đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN<br /> LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN PHÂN BÓN LAM SƠN.<br /> 1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu<br /> Nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng quyết định<br /> sự thành công và năng lực cạnh tranh của mọi doanh nghiệp, trong mọi lĩnh vực. Trong<br /> bối cảnh cạnh tranh gay gắt, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh<br /> nghiệp là rất lớn, song thực tế đào tạo tại các cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu của các<br /> doanh nghiệp, trong đó có Công ty cổ phân phân bón Lam sơn. Thực hiện luận văn này<br /> nhằm mục đích phân tích thực trạng nguồn nhân lực, phân tích các nhân tố ảnh hưởng<br /> đến chất lượng nguồn nhân lực và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân<br /> lực cho doanh nghiệp.<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, các phương pháp chính được sử dụng<br /> trong đề tài bao gồm phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích nhân tố<br /> và phương pháp thống kê mô hình. Với nguồn số liệu được thu thập trực tiếp tại<br /> doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp, bao gồm số liệu thứ cấp giai<br /> đoạn 2011 - 2013 và số liệu sơ cấp từ điều tra 148 cán bộ nhân viên và người lao<br /> động trong doanh nghiệp.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và kết luận:<br /> Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của doanh<br /> nghiệp không cao, số lượng cán bộ nhân viên có trình độ đại học chưa đến 20%,<br /> phần lớn lao động được đào tạo sơ cấp và công nhân kỹ thuật. Doanh nghiệp cũng<br /> đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, song hiệu<br /> quả thực tế chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Luận văn cũng đã phân<br /> tích 4 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp<br /> làm cơ sở thực tiễn để đề xuất các nhóm giải pháp. Dựa vào kết quả nghiên cứu,<br /> luận văn đã đề xuất được 06 nhóm giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn<br /> nhân lực góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực và phát triển của doanh nghiệp<br /> trong giai đoạn mới.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> Phương pháp phân tích nhân tố khám phá<br /> <br /> NSLĐ<br /> <br /> Năng suất Lao đông<br /> <br /> NLĐ<br /> <br /> Người lao động<br /> <br /> HĐQT<br /> <br /> Hội đồng Quản Trị<br /> <br /> CP<br /> <br /> Cổ phần<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất Kinh doanh<br /> <br /> TCKT<br /> <br /> Tài chính Kế toán<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> EFA<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Bảng 2.1. Thực trạng nguồn nhân lực của Công ty qua 3 năm từ năm 2011 - 2013 ...........39<br /> Bảng 2.2. Số lượng nguồn nhân lực phân theo chức năng. .................................................41<br /> Bảng 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (2011 - 2013) ........................43<br /> Bảng 2.4. Công tác đào tạo nội bộ qua 3 năm từ 2011 - 2013.............................................45<br /> Bảng 2.5. Công tác đào tạo bên ngoài qua 3 năm từ 2011 - 2013 .......................................46<br /> Bảng 2.6. Cơ cấu nguồn nhân lực của doanh nghiệp theo trình độ (2011- 2013) ..............52<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2.7. Số lượng cán bộ tốt nghiệp/thi nâng bậc thợ của doanh nghiệp<br /> <br /> U<br /> <br /> Giai đoạn 2011 - 2013........................................................................................53<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Bảng 2.8. Phân bổ mẫu số cán bộ nhân viên doanh nghiệp tham gia điều tra.....................54<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Bảng 2.9. Đánh giá của đội ngũ lao động về việc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ .............55<br /> Bảng 2.10. Thái độ của đội ngũ lao động đối với vị trí công việc hiện tại..........................56<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 2.11. Đánh giá của đội ngũ nhân viên về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến chất<br /> <br /> IN<br /> <br /> lượng lao động..................................................................................................58<br /> Bảng 2.12. Đánh giá của đội ngũ nhân viên về mức độ ảnh hưởng của các nguyên nhân<br /> <br /> K<br /> <br /> gián tiếp đến chất lượng lao động theo độ tuổi ................................................59<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Bảng 2.13. Đánh giá của đội ngũ nhân viên về mức độ ảnh hưởng của các nguyên nhân<br /> <br /> O<br /> <br /> trực tiếp đến chất lượng lao động theo trình độ chuyên môn...........................61<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Bảng 2.14. Đánh giá của đội ngũ nhân viên về mức độ ảnh hưởng của các nguyên nhân<br /> gián tiếp đến chất lượng lao động theo trình độ chuyên môn ..........................63<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Bảng 2.15. Các thông số về độ tin cậy (Reliability Statistics).............................................64<br /> Bảng 2.16. Các thông số về độ tin cậy (Reliability Statistics).............................................65<br /> Bảng 2.17. Kiểm định số lượng mẫu thích hợp KMO (KMO and Bartlett's Test) ..................67<br /> Bảng 2.18. Kết quả trích lập nhân tố từ phương pháp EFA.................................................68<br /> Bảng 2.19. Kết quả tóm tắt mô hình ....................................................................................72<br /> Bảng 2.20. Kết quả phân tích hồi quy nhân tố.....................................................................72<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2