intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Việc làm cho người lao động vùng gò đồi ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Bautroibinhyen5 Bautroibinhyen5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

43
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về việc làm, luận văn đánh giá thực trạng, đưa ra những giải pháp tạo việc làm cho người lao động vùng gò đồi thị xã Hương Thủy, từ đó giúp cho các nhà hoạch định chính sách về việc làm ở địa phương có thêm cơ sở để đưa ra những chính sách hiệu quả về việc làm cho lao động vùng gò đồi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Việc làm cho người lao động vùng gò đồi ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân dưới sự<br /> hướng dẫn khoa học của giáo viên hướng dẫn. Toàn bộ số liệu trong luận văn là kết<br /> quả của quá trình điều tra thực tế, trung thực, chính xác và chưa được sử dụng trong<br /> trong bất kỳ luận văn nào.<br /> Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn và mọi thông<br /> tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Huế, ngày 30 tháng 7 năm 2014<br /> Người cam đoan<br /> <br /> i<br /> <br /> Trần Duy Đức<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn này tôi<br /> đã nhận được được sự giúp đỡ tận tình của rất nhiều thầy cô giáo, các cơ<br /> quan, địa phương và đồng chí đồng nghiệp đã quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều<br /> kiện cho tôi hoàn thành bản luận văn này.<br /> Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn TS.Hà Xuân Vấn đã tận tình<br /> hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận<br /> văn này.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế,<br /> <br /> U<br /> <br /> Đại học Huế, lãnh đạo và các thầy cô giáo bộ phận sau Đại học, các thầy cô<br /> <br /> ́H<br /> <br /> giáo và Khoa Kinh tế Chính trị đã giúp đỡ tôi nhiều mặt trong quá trình học<br /> tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng Kinh tế, phòng Thống kê, Phòng<br /> Lao động TB-XH của thị xã Hương Thủy,… các địa phương đã nhiệt tình<br /> <br /> H<br /> <br /> giúp đỡ tôi trong quá trình điều tra thực tế, cung cấp thông tin, số liệu để tôi<br /> <br /> IN<br /> <br /> thực hiện luận văn này.<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo các xã: Phú Sơn, Dương Hòa,<br /> <br /> K<br /> <br /> Thủy Phù, Thủy Bằng đã giúp đỡ tôi tận tình trong quá trình nghiên cứu thực<br /> tế, thu thập số liệu các trang trại trên địa bàn các xã.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Tôi xin chân thành cám ơn.<br /> <br /> O<br /> <br /> Huế, tháng 7 năm 2014<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Duy Đức<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên: TRẦN DUY ĐỨC<br /> Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị. Mã số: 60 31 01 02<br /> Niên khoá: 2012 – 2014<br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. HÀ XUÂN VẤN<br /> Tên đề tài: VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÙNG GÒ ĐỒI Ở<br /> THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> 1. Mục tiêu nghiên cứu:<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về việc làm, luận văn đánh giá thực trạng và đưa<br /> <br /> ́H<br /> <br /> ra những giải pháp tạo việc làm cho người lao động vùng gò đồi thị xã Hương Thủy.<br /> 2. Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Luận văn đề cập trực tiếp đến vấn đề việc làm cho lao động đang sinh sống ở<br /> <br /> 3. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> H<br /> <br /> vùng gò đồi thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.<br /> <br /> IN<br /> <br /> - Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác-Lênin.<br /> <br /> K<br /> <br /> - Phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp logíc kết hợp với lịch sử,<br /> phương pháp trừu tượng hoá khoa học, phương pháp thống kê, so sánh.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> - Phương pháp thu thập thông tin: Số liệu thứ cấp; Số liệu sơ cấp: Điều tra,<br /> <br /> O<br /> <br /> khảo sát vùng gò đồi, ngẫu nhiên 200 mẫu.<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> - Phương pháp chuyên gia.<br /> 4. Những đóng góp về mặt khoa học của đề tài<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Luận văn góp phần làm rõ:<br /> <br /> - Cơ sở lý luận và thực tiễn về việc làm và việc làm cho lao động vùng gò đồi.<br /> - Đánh giá thực trạng, rút ra được mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân về<br /> <br /> việc làm cho lao động vùng gò đồi thị xã Hương Thủy.<br /> - Đề xuất những giải pháp cơ bản để tạo việc làm cho lao động vùng gò đồi thị<br /> xã Hương Thủy.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp<br /> <br /> CNH, HĐH<br /> <br /> Công nghiệp hoá, hiện đại hoá<br /> <br /> ĐH, CĐ<br /> <br /> Đại học, cao đẳng<br /> <br /> GDP<br /> <br /> Tổng sản phẩm quốc nội<br /> <br /> KT - XH<br /> <br /> Kinh tế - xã hội<br /> <br /> NN&PTNT<br /> <br /> Nông nghiệp và phát triển nông thôn<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> TB – XH<br /> <br /> Thương binh – xã hội<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Uỷ ban nhân dân<br /> <br /> VAC<br /> <br /> Vườn ao chuồng<br /> <br /> VACR<br /> <br /> Vườn ao chuồng rừng<br /> <br /> XHCN<br /> <br /> Xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> CN, TTCN<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ<br /> Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ % diện tích đất năm 2013 phân theo loại đất ...........................42<br /> Biểu đồ 2.2: Lao động vùng gò đồi thị xã Hương Thuỷ giai đoạn 2009 - 2013 ......56<br /> Biểu đồ 2.3: Lao động làm việc trong các ngành kinh tế giai đoạn 2009 - 2013 .....57<br /> Biểu đồ 2.4: Cơ cấu lao động làm việc trong các khu vực kinh tế giai đoạn 20092013...........................................................................................................................59<br /> Biểu đồ 2.5: Trình độ văn hoá lao động vùng gò đồi Hương Thuỷ giai đoạn 2009 2013...........................................................................................................................61<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Biểu đồ 2.6: Trình độ văn hoá lao động vùng gò đồi thị xã Hương Thuỷ giai đoạn<br /> 2009 - 2013 ...............................................................................................................63<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2