LUYỆN TẬP HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG Y=AX+B

Chia sẻ: Nguyen Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
323
lượt xem
10
download

LUYỆN TẬP HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG Y=AX+B

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS được cũng cố mối liên quan giữa hệ số a và góc x (góc tạo bởi đường thang73 y=ax+b với trục Ox -HS được rèn kỹ năng xác định hệ số góc a ,hàm số y=ax+b ,vẽ đồ thị hàm số y=ax+b ,tính góc x ,tính chu vi và diện tích tam giác trên mặt phẳng toạ độ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG Y=AX+B

  1. LUYỆN TẬP I-MỤC TIÊU : - HS đư ợc cũng cố mối liên quan giữa hệ số a và góc x (góc tạo bởi đường thang73 y=ax+b với trục Ox -HS được rèn kỹ năng xác định hệ số góc a ,hàm số y=ax+b ,vẽ đồ thị hàm số y=ax+b ,tính góc x ,tính chu vi và diện tích tam giác trên mặt phẳng toạ độ II-CHUẨN BỊ : -GV: Thước thẳng ,phấn màu ,máy tính bỏ túi -HS: Máy tính bỏ túi III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1) On đ ịnh : kiểm tra sĩ số học sinh 2) các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh * -nêu phần nhận xét về hệ số góc giữa -Hai Hslên bảng đồng thời : đường thẳng y=ax+b với trục Ox HS1: Trả lời lý thuyết theo sgk -Cho hàm số y=2x-3 .Xác định hệ số Bài tập :Hàm số y=2x-3 có hệ số góc a=2 >0 góc của hàm số và tính góc đó làm tròn =>tgx =2=> x xấp xỉ 63 026’ y đến phút HS2: A3
  2. * Cho hàm số y=-2x+3 a)Vẽ đồ thị a) vẽ đồ thị của hàm số ĐCTT :A(0;3) b) Tính góc tạo b ởi đường thẳng y=- ĐCTH: B(1,5;0) O 1,5 B x 2x+3 với trục Ox (làm tròn đến phút ) b)xét tam giác vuông OAB có : -GV nhận xét cho điểm tgOBA=OA?OB =2 => OBA gần = 63026’ -HS nhận xét và sữa bài => x= 116034’ Hoạt động 2: Luyện tập Hoạt động của HS Ghi Bảng Bài 27 sgk Bài 27 a/sgk Cho hs: y=ax+3 .Xác đ ịnh hệ HS đứng lên nêu cách Đồ thị hs đi qua điểm A(2;6) số góc a , biết rằng đồ thị hs làm và thực hiện =>x=2; y=6 đi qua A(2;6) - HS ở lớp làm bài vào Ta thay x=2; y=6 vào pt y=ax+3 -Gv gọi một hs lên làm bài vở rồi đối chứng ta có ,cả lớp làm bài vào vở 6=a.2 +3 =>2a=3=>a=1,5 Bài 29 -HS hoạt động nhóm Vậy hệ số góc của đt là a=1,5 Xác đ ịnh hs bậc nhất y=ax+b +nhóm 1;2 làm câu a Bài 29 trong mỗi trường hợp a) Đồ thị y=ax+b cắt trục ho ành +nhóm 3;4 làm câu b a)a=2 đồ thị cắt trục hoành tại tại điểm có hoành độ là 1,5 + nhóm 5;6 làm câu c điểm có hoành độ 1,5 =>x=1,5; y=0 thay b) a=3 đồ thị đi qua A(2;2) a=2;x=1,5;y=0 vào pt y=ax+b ta
  3. 3 x và đi qua -Dại diện nhóm lên có: 0=2.1,5 +b =>b=-3 c)đồ thị //đt y= trình bày B(1; 3 +5) Vây hàm số đó là y=2x-3 HS góp ý kiến ,chữ a -GV cho hs ho ạt động nhóm b) Tương tự câu a.thay bài x=2;y=2;a=3 =>b=-4 2 nhóm làm một câu (7’) Vậy hàm số :y=3x-4 -GV yêu cầu lần lượt 3 nhóm lên trình bày c) Đồ thị //đt y= 3 x=>a= 3 -GV kiểm tra lại bài của HS -HS cả lớp vẽ đồ thị b khác 0 và đồ thị đi qua ,một hs lên b ảng trình và nhóm còn lại đối chứng bày và vẽ B(1; 3 +5)nên thay x=1; y= 3 +5 ;a= 3 ta có b=5 Vậy hs Bài 30 : đó là y= 3 x +5 Đưa đ ề b ài lên bảng phụ Bài 30 sgk: a)yêu cầu hs vẽ đồ thị a)Vẽ đồ thị : một hs lên b ảng làm * 1 y x2 2 ĐCTT :C( 0;2) ;ĐCTH:A(-4;0) -HS làm dưới sự hướng dẫn của GV *y=-x+2 ĐCTT:C(0;2) ; ĐCTH:B(2;0) b) tính các góc của tam giác y ABC (làm tròn đ ến độ ) Hãy xác định toạ độ các điểm
  4. -Có th ể xác định được A,B,C 2C -HS nêu cách xác định c) tính chu vi tam giác ABC A 0 Bx -Gv gọi chu vi đó là P diện OC 2 ˆ   0,5  A  27 0 b)tgB  OA 4 tích S OC 2 ˆ   1  B  45 0 tgB  OB 2 ˆ ˆˆ C  180 0  ( A  B)  108 0 ?Chu vi tam giác tính ntn? c) Chu vi P= AB+AC+BC ? Nêu cách tính từng cạnh _HS về nhà vẽ đồ thị và mà AB=AO+OB=4+2=6 xác đ ịnh góc -Tính P? Theo ĐLPitago AC= 20 -Diện tích tam giác tính ntn? Tính cụ thể Theo ĐLPitago BC= 8 Bài 31 sgk P  6  20  8  13,3 1 S  AB.OC  6 Không vẽ đồ thị có thể xác 2 định được các góc không ? Bài 31 sgk : Không vẽ đồ thị cũng xác định được góc x vì tg x= b:b/a=a * y=x+1 (1) => a=1 -Cách 2: vẽ đồ thị trước rồi vậy tg x=1=> x=450 xác đ ịnh 1 1 * y x  3 (2) => a 2  3 3 1  x  30 0 => tg x= 3
  5. y  3 x  3  a3  3 *  tg  3    60 0 * Cách 2 : vẽ các đồ thị rồi xác định ( HS về làm ) Hoạt động 3: Dặn dò: -BVN: 32;33;34;35 /sgk/61 -Làm các câu hỏi ôn tập ch ương và ôn kiến thức cần nhớ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản