intTypePromotion=1

Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: HẠNH PHÚC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
260
lượt xem
22
download

Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: HẠNH PHÚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hiểu được thế nào là hạnh phúc, là một gia đình hạnh phúc. Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về hạnh phúc. - Biết đặt câu với những từ chứa tiếng phúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: HẠNH PHÚC

  1. Luy n t và câu: M R NG V N T : H NH PHÚC I. M c tiêu, nhi m v : - Hi u ư c th nào là h nh phúc, là m t gia ình h nh phúc. M r ng, h th ng hoá v n t v h nh phúc. - Bi t t câu v i nh ng t ch a ti ng phúc. II. dùng d y h c: - M t vài t phi u kh to HS làm BT. -T i n ng nghĩa ti ng Vi t, S tay t ng ti ng Vi t ti u h c… III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4')
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm bài t p. a) Hư ng d n HS làm BT 1. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - HS làm bài cá nhân. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS làm bài theo nhóm
  3. - GV phát phi u cho các nhóm. - Cho HS trình bày. - i di n nhóm lên dán phi u trên b ng. - L p nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i. c) Hư ng d n HS làm BT 3. ( Cách ti n hành như BT 2) d) Hư ng d n HS làm BT 4. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài và trình bày k t qu . - HS làm bài cá nhân. - GV nh n xét, ch t l i.
  4. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản