Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - HÒA BÌNH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
185
lượt xem
8
download

Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - HÒA BÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ thuộc chủ điểm Cánh chim hòa bình. - Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu, viết đoạn văn nói về cảnh bình yên của một miền quê/thành phố.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - HÒA BÌNH

  1. Luy n t và câu: M R NG V N T : HÒA BÌNH I. M c tiêu, nhi m v : - M r ng, h th ng hóa v n t thu c ch i m Cánh chim hòa bình. - Bi t s d ng các t ãh c t câu, vi t o n văn nói v c nh bình yên c a m t mi n quê/thành ph . II. dùng d y h c: T i n h c sinh, các bài thơ, bài hát… nói v cu c s ng hòa bình, khát v ng hòa bình. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1. Ki m tra: (4’-5’)
  2. - GV nh n xét - 3 HS làm l i BT ti t trư c 2. Bài m i: a) Gi i thi u bài: (1’) b) Hư ng d n HS làm BT: (27’-28’) Ho t ng 1: Hư ng d n HS làm BT1 - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài và trình bày k t qu bài - HS làm bài và trình làm bày. - GV nh n xét và ch t l i - L p nh n xét Ho t ng 2: Hư ng d n HS làm BT2
  3. - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài theo hình th c trao i - HS làm bài theo nhóm , nhóm và trình bày k t qu bài làm i di n nhóm trình bày. - GV nh n xét và ch t l i - L p nh n xét Ho t ng 3: Hư ng d n HS làm BT3 - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài và trình bày k t qu bài - HS làm vi c cá nhân và làm c o n văn c a mình. - GV nh n xét, khen nh ng HS vi t hay - L p nh n xét c) C ng c , d n dò: (2’)
  4. - GV nh n xét ti t h c, d n HS v vi t l i o n văn và chu n b cho ti t sau Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản