Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: ƯỚC MƠ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
241
lượt xem
26
download

Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: ƯỚC MƠ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm Ước mơ. +Hiểu được giá trị của những ước mơ cụ thể qua luyện tập sử dụng các từ ngữ kết hợp với từ ước mơ. +Hiểu đượcý nghĩa và biết cách sử dụng một số câu tục ngữ thuộc chủ điểm ước mơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: ƯỚC MƠ

  1. LUY N T VÀ CÂU M R NG V N T : Ư C MƠ I /M C TIÊU : +M r ng và h th ng hoá v n t thu c ch i m Ư c mơ. +Hi u ư c giá tr c a nh ng ư c mơ c th qua luy n t p s d ng các t ng k t h p v i t ư c mơ. +Hi u ư cý nghĩa và bi t cách s d ng m t s câu t c ng thu c ch i m ư c mơ. II /CHU N B :Phi u h c t p. III HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 /Ki m tra bài cũ: D u ngo c kép có tác d ng gì? 2 HS tr l i +Tìm ví d v 1 tác d ng c a d u 2 HS t câu. ngo c kép
  2. GV nh n xét. 2 Bài m i: Ti t luy n t hôm naygiúp các em c ng c và m r ng v n t thu c ch i m ư c mơ. GV ghi lên b ng HS nh c l i . G i HS c bài 1 1 HS c Yêu c u HS c l i bài trung thu c l p.Tìm nh ng t cùng nghĩa 1 HS cc l p c th m. v i t ư c mơ. +mơ tư ng , mong ư c. H i : mong ư c có nghĩa là gì? +Mong ư c có nghĩa là mong mu n t câu v i t mong ư c thi t tha i u t t p trong tương lai. +Mơ tư ng nghĩa là gì? +Em mong ư c bà em ư c lành b nh. +Mơ tư ng nghĩa là mong m i và tư ng tư ng i u mình mu n s t ư c trong tương lai. G i HS c yêu c u bài 2 1 HS c L p ho t ng nhóm Nhóm ho t ng GV k t lu n i di n trình bày. T ng nghĩa v i
  3. t ư c mơ là: B t u b ng ti ng ư clà: ư c mu n , ư c ao, ư c mong, ư c v ng. B t u b ng ti ng mơ là:mơ ư c,mơ tư ng mơ m ng. 1 HS c 1HS c bài3 HS th o lu n c p ôi. Th o lu n nhóm ôi. HS vi t vào v . + ánh giá cao: ư c mơ p ,ư c mơ cao c , ư c mơ l n, ư c mơ chính áng. ánh giá không cao là: ư c mơ nho nh . ánh giá th p là: ư c mơ vi n vông, ư c mơ kì qu c, ư c mơ d i d t. 1 HS c G i HS c bài 4 Th o lu n nhóm4 HS th o lu n nhóm HS phát bi u L p nh n xét 1 HS c L p trao i nhóm 2 G i HS c bài 5
  4. Yêu c u HS tìm nghĩa c a các câu thành ng và dùng thành ng ó trong tình hu ng nào? Yêu c u HS h c thu c các thành ng ó 3 C ng c d n dò: Nh n xét ti t h c D n HS ghi nh các t thu c ch i m ư c mơ và các câu thành ng .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản