intTypePromotion=3

Mẫu bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
398
lượt xem
123
download

Mẫu bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào Mẫu số: 01 -2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60 /2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

  1. Mẫu số: 01 -2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60 /2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng..... năm 200.... Người nộp thuế:.......................................................................................... Mã số thuế: ................................................................................................. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Hoá đơn, chứng từ, Doanh biên lai nộp thuế Tên Mã Mặt số Thuế Thuế Ghi STT Ký Số Ngày, người số hàng mua suất GTGT chú hiệu hoá tháng, bán thuế chưa hoá đơn năm người có đơn phát bán thuế hành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT: Tổng 2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT: Tổng 3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT: Tổng 4. Hàng hoá, dịch vụ dùng cho TSCĐ cho dự án đầu tư: Tổng Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào: ....................... Tổng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào: ........................ ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản