Mẫu Báo cáo chi tiết thu lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
110
lượt xem
7
download

Mẫu Báo cáo chi tiết thu lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu Báo cáo chi tiết thu lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo chi tiết thu lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI ……. BẢO HIỂM X HỘI ……. Báo cáo chi tiết thu lãi chậm đó Quý ……………… năm…………… Số Lãi phải thu trong Loại hình quản lý Mã đơn vị TT kỳ Trong kỳ 1 2 3 4 A Đối tượng cùng tham gia BHYT, BHTN, BHXH I HCSN, đảng, đoàn thể a Hưởng ngân sách TW … Đơn vị …. b Hưởng ngân sách địa phương … Đơn vị …. II Ngoài công lập III Doanh nghiệp Nhà nước IV Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế V DN có vốn đầu tư nước ngoài VI Doanh nghiệp ngoài quốc doanh VII Hợp tác xã VIII Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác IX Tổ chức khác và cá nhân B Chỉ tham gia BHXH I Lao động có thời hạn ở nước ngoài II Phu nhân, phu quân III Đơn vị tạm dừng đóng C Khác Toång coäng Người lập biểu Phụ trách thu (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
  2. Mẫu số: 10b-TBH (Ban hành kèm theo CV số 1615/BHXH-CSXH tiết thu lãi chậm đóng ngày 02/6/2009 của BHXH VN) ……… năm……………… Số tiền lãi chưa Tiền lãi chưa nộp Lãi đã thu trong kỳ nộp chuyển kỳ kỳ trước sau Luỹ kế Trong kỳ Luỹ kế (Thiếu) Luỹ kế Thừa 10 12 5 6 7 8 9 Ngày….. tháng ….. năm ........… Giám đốc BHXH Phụ trách KHTC (Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản