MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HỒ SƠ THUÊ ĐẤT

Chia sẻ: LE Xuan Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
77
lượt xem
6
download

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HỒ SƠ THUÊ ĐẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HỒ SƠ THUÊ ĐẤT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HỒ SƠ THUÊ ĐẤT

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….ngày…tháng….năm… BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HỒ SƠ THUÊ ĐẤT - Căn cứ đề nghị của:................................................................................................... Ngày….tháng….năm…..Sở Địa chính tỉnh (thành phố) đã tiến hành thẩm tra hồ sơ về thuê đất; - Căn cứ vào kết quả thẩm định về giá thuế của Sở Tài chính; Vật giá; Sở Địa chính có nhận xét, đánh giá như sau: 1. Về vị trí địa điểm công trình: - Là phù hợp với quy hoạch (lý do?)........................................................................... - Không phù hợp với quy hoạch (lý do?).................................................................... 2. Về quy mô đất: - Là thích hợp vì:.......................................................................................................... - Không thích hợp vì:.................................................................................................... 3. Về hiện trạng khu đất: Loại đất: + ....................................................................................................................................... + ....................................................................................................................................... 4. Về giá thuê đất: 5. Về những vấn đề cần xử lý: - Đền bù, giải toả:....................................................................................................... - Những tồn tại vướng mắc, biện pháp giải quyết: 6. Kết luận và kiến nghị:.............................................................................................. GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH (Kýtên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản