intTypePromotion=3

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Chia sẻ: Tiên Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
83
lượt xem
10
download

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÔNG TY………. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN Quý …../năm…… Chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Địa điểm thực hiện Diện tích (m2) Số lao động (người) Doanh thu (tỷ đồng) Mẫu: BC02 Vốn đầu tư (tỷ đồng) Nộp NSNN (tỷ đồng) Tên dự án Số Ngày cấp Diện tích đất đăng ký Diện tích đất đã được giao, thuê Số QĐ cho thuê đất; ngày cấp Diện tích đất đã sử dụn g Vốn đăn g ký Vốn thực hiện (giải ngân ) trong Quý Lũy kế vốn thực hiện từ đầu năm ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

  1. CÔNG TY………. Mẫu: BC02 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN Quý …../năm…… Chấp thuận Hiện đầu tư, Giấy Diện tích Số lao động Doanh thu Nộp NSNN trạng Vốn đầu tư (tỷ đồng) chứng nhận (m2) (người) (tỷ đồng) (tỷ đồng) Dự án đầu tư (Đang GPMB ; đang Địa Lũy xây Vốn Lũy Tên điểm Diện Số Diện kế dựng; thực kế Lao Lũy Lũy dự án thực Diện tích QĐ tích vốn Lao đã đi hiện vốn động kế kế hiện tích đất cho đất Vốn thực động Tron Tron vào Ngày (giải thực nướ từ từ Số đất đã thuê đã đăn hiện trong g g hoạt cấp ngân hiện c đầu đầu đăng được đất; sử g ký từ nướ Quý Quý động; ) từ ngoà nă nă ký giao, ngày dụn đầu c không trong đầu i m m thuê cấp g dự triển Quý năm án khai;... ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ghi chú: Nếu Doanh nghiệp thực hiện nhiều dự án thì báo cáo theo từng Dự án

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản