intTypePromotion=1

Mẫu đơn đề nghị bảo lãnh

Chia sẻ: Vũ Hạnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
96
lượt xem
1
download

Mẫu đơn đề nghị bảo lãnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn đề nghị bảo lãnh” là mẫu đơn đề nghị được đơn vị doanh nghiệp lập ra và gửi tới ngân hàng để xin đề nghị về việc được bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp của mình. Mẫu đơn đề nghị bảo lãnh nêu rõ thông tin của đơn vị doanh nghiêp, số hiệu tài khoản của doanh nghiệp, nội dung đề nghị được bảo lãnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị bảo lãnh

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc -------------------------- ..............., ngày ..... tháng ........ năm ....... ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH Kính gửi: Ngân hàng ....................................................................................................... 1. Tên đơn vị: ........................................................................................................................... 2. Địa chỉ: .......................................................... Tel ................................................................. 3. Đăng ký kinh doanh số .......................... do ................................ cấp ngày....../......./...... 4. Ngành nghề kinh doanh: ....................................................................................................... 5. Người đại diện:. ................................................. Chức vụ:.................................................... 6. Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VNĐ .......................................... mở tại ............................... Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ ................................... mở tại .................................. Đề nghị được Ngân Hàng bảo lãnh. - Loại bảo lãnh: ........................................................................................................................ - Mục đích bảo lãnh: ................................................................................................................. - Bên nhận bảo lãnh: ................................................................................................................. - Trị giá bảo lãnh ...................................................................................................................... - Thời hạn bảo lãnh:...........................ngày/tháng từ ngày ....../...../......đến hết ngày ...../....../....... - Phí bảo lãnh: .......................................................................................................................... - Hình thức đảm bảo cho bảo lãnh: ........................................................................................... + Ký quỹ: ................................. VND tương đương ....... % giá trị thư bảo lãnh + Giá trị tài sản đảm bảo:.......................................................................................................... - Các tài liệu đính kèm gồm: + ............................................................................................................................................... + ............................................................................................................................................... Error! Reference source not found.
  2. Chúng tôi cam kết chấp hành đầy đủ những quy định trong Quy chế bảo lãnh ngân hàng, ban hành kèm theo quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/08/2000 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước và các quy định của …….. Nếu có yêu cầu khiếu nại gì về việc chúng tôi vi phạm quy chế thanh toán; Ngân hàng được quyền trích số tiền tại tài khoản của đơn vị chúng tôi để thanh toán. Trường hợp Ngân hàng phải ứng tiền thanh toán, đơn vị chúng tôi xin chịu lãi suất phạt theo quy chế tín dụng của ngân hàng kể từ ngày thanh toán. ĐẠI DIỆN CÔNG TY GIÁM ĐỐC (hoặc người được ủy quyền hợp pháp) Error! Reference source not found.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2