intTypePromotion=1

Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác

Chia sẻ: Tuhuy Tuhuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

2
8.895
lượt xem
265
download

Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị chuyển công tác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác

  1. Download từ website T   Vấn Luật    ư     – Công ty Bắc Việt Luật CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đ Ơ N Đ Ề NGH Ị CHUY Ể N CÔNG TÁC Kính gửi: …………………………………………………… Tôi tên là:.................................................................................................. Sinh ngày:…………tháng………năm 19.... Quê quán:.................................................................................................. Hộ khẩu thường trú:................................................................................ Trình độ học vấn:..................................................................................... Trình độ chuyên môn:............................................................................... Bộ môn đang giảng dạy hoặc công việc đang đảm nhận:..................... ................................................................................................................... Ngày, tháng, năm vào ngành:.................................................................... Quá trình công tác:.................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... Hoàn cảnh gia đình và bản thân (chế độ chính sách nếu có): ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... …, ngày..... tháng.... năm.... Hồ sơ kèm theo: Người làm đơn - ……….. (Ký và ghi rõ họ tên) - ……….. Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2