intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

MẪU ĐƠN XIN DI CHUYỂN HỒ SƠ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

348
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin di chuyển hồ sơ', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ĐƠN XIN DI CHUYỂN HỒ SƠ

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………, ngày……tháng……năm……… ĐƠN XIN DI CHUYỂN HỒ SƠ Kính gửi: - Sở Lao động – TB&XH tỉnh ……………………. - Phòng Lao động – TB&XH huyện……………… - UBND xã (phường, thị trấn):……………………. Tôi tên là:……………………………….. Sinh năm:…… Quê quán:…………………………………………………………………………. Hộ khẩu thường trú tại:…………… Tôi là đối tượng…...…………, hiện nay tôi đang hưởng trợ cấp ưu đãi tại xã (phường, thị trấn)……………, huyện………………, tỉnh……
  2. Để đảm bảo được hưởng chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công vì vậy tôi làm đơn này đề nghị các cấp xem xét cho tôi di chuyển hồ sơ………… từ xã (phường, thị trấn)……………..., huyện……………, tỉnh……………đến x ã (phường, thị trấn)………………, huyện……………, tỉnh……………… Xác nhận của UBND xã (phường, TT) Người làm đơn Ông (bà)……………………….đã có (Ký tên, ghi rõ họ tên) hộ khẩu ổn định tại đia phương ………….,ngày… .tháng….năm…. TÂM. ỦY BAN NHÂN DÂN Chủ tịch
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2