intTypePromotion=1

Mẫu Kế hoạch công tác của Thư viện năm học 2020-2021

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
2
lượt xem
0
download

Mẫu Kế hoạch công tác của Thư viện năm học 2020-2021

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Mẫu Kế hoạch công tác của Thư viện năm học 2020-2021" là tài liệu hỗ trợ đắc lực cho cán bộ Thư viện trường học trong quá trình lập kế hoạch cho năm học, phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Kế hoạch công tác của Thư viện năm học 2020-2021

  1. PHÒNG GD&ĐT TP QUẢNG NGÃI        CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH NGHĨA HÀ          Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc     Nghĩa Hà, ngày    25  tháng 9  năm 2020  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA THƯ VIỆN Năm học : 2020– 2021        Căn cứ    văn bản hướng dẫn số  307/PGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của  Phòng Giáo dục  thành phố Quảng Ngãi về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục  tiểu học năm học 2020 – 2021. ­ Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ năm học 2020 ­ 2021 của nhà trường   và tình hình thực tế  đơn vị. Trường TH Nghĩa Hà xây dựng kế hoạch công tác Thư viện năm học 2020­ 2021  cụ thể như sau: I ­ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG Được sự  quan tâm của ngành Giáo dục, chính quyền các cấp và cán bộ  phụ  trách thư  viện của nhà trường, Trường Tiểu học Nghĩa Hà đi vào hoạt động có   những thuận lợi, và khó khăn như sau: 1. Thuận lợi : ­ Đầy đủ mảng sách: SGV, SGK, STK, STN...  để phục vụ bạn đọc. ­ Cán bộ, giáo viên, học sinh thường xuyên đến thư viện để mượn sách và đọc   sách. ­ Cán bộ Phụ trách thư viện nhiệt tình và tận tụy có tinh thần cầu tiến.   ­ Phòng thư viện có tương đối đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, khang trang  sạch, đẹp và thoáng mát. Có thư  viện xanh. Có phòng đọc cho học sinh  ở  3 điểm   trường. 2. Khó khăn : _ Thư viện có ở 3 điểm trường nên khó cho công tác quản lí và hoạt động.           ­ Giáo viên phụ trách thư viện kiêm nhiệm và chưa qua trường lớp cơ bản. ­ Học sinh chưa thực hiện tốt việc bảo quản sách. II ­ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 – 2021 Tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo  dục theo mục   tiêu thư viện thân thiện học sinh tích cực. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và nhất là đối   tượng học sinh trong việc trao đổi kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tự tìm hiểu những  kiến thức mới lạ từ trong những trang sách, đồng thời thể  hiện vai trò của thư  viện   là trung tâm văn hoá, phát huy văn hóa đọc và khoa học của trường. Vậy bộ phận thư  viện đề ra kế hoạch năm học 2020 – 2021 như sau: ­ 1 ­
  2. 1. Cung cấp đầy đủ các loại sách cho đối tượng giáo viên và học sinh nhằm nâng cao   chất lượng giảng dạy, học tập và tự  bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên và học  sinh. Nhưng phải theo nội quy của thư viện. 2. Giới thiệu các loại sách và báo chí có liên quan đến việc dạy và học, đồng   thời nắm bắt được thông tin thời sự trong nước và ngoài nước giới thiệu kịp thời. ­ Giúp học sinh xây dựng thói quen tự  học, tự  nghiên cứu, tìm hiểu mở  rộng  kiến thức nâng cao trình độ. 3. Sưu tầm giới thiệu rộng rãi trong giáo viên và học sinh những sách báo cần   thiết của Đảng, nhà nước và của ngành Giáo dục nhằm nâng cao giáo dục toàn diện. 4. Có những biện pháp thu hút cán bộ giáo viên và học sinh chọn sách, giá sách   có hệ  thống, tra cứu thư  mục, nhằm sử  dụng triệt để  kho sách nhất là sách nghiệp   vụ và sách tham khảo cho giáo viên và học sinh. 5.  Phối hợp cùng với thư  viện trong ngành, để  trao đổi kinh nghiêm học hỏi  nhau để chuyên môn tốt hơn. Vận động học sinh đóng góp sách vở  vào thư  viện để  kho sách được phong  phú, dồi dào hơn. 6. Công tác thư  viện thực hiện đúng nội quy quy định của thư  viện. Quản lý   thư viện chặt chẽ, có đầy đủ  sổ  sách, có biện pháp tích cực để  giữ  gìn kho sách và  không để  hư  hỏng. Thường xuyên kiểm tra, loại bỏ  các loại sách báo lạc hậu. Kịp   thời bổ sung sách, báo, tạp chí tài liệu mới để tạo cho bạn đọc nâng cao kiến thức. 7. Giới thiệu sách, báo phục vụ cho năm học mới, đồng thời cho việc chống tệ  nạn xã hội, thiên tai gây nên. Phát động phong trào thi đua đọc sách trong nhà trường. 8. Xây dựng kế  hoạch tham mưu lãnh đạo khen thưởng cho những giáo viên,  học sinh tham gia đọc sách nhiều và tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó  khăn mượn sách giáo khoa khi có ý kiến của Ban giám hiệu trường. 9. Tổng hợp phân loại quản lý và giới thiệu bạn đọc các tạp chí, báo, … kịp  thời. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên thư viện. Thành phần: ­ Giáo viên ­ học sinh. ­ Công đoàn ­ Đội. ­ Phụ huynh học sinh, Hội khuyến học, các mạnh thường quân nếu có. Mục đích: ­ Là thành phần bạn đọc. ­ Huy động sức người, sức của trong ngành và ngoài xã hội. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021 Tháng, năm STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC HỌC KỲ I ­ 2 ­
  3. ­ Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu tài liệu  1 ­ Tiếp tục tham gia phát hành SGK, STK; bổ sung SGK mới cho  tủ  SGK dùng chung, nếu đồng thời tổ  chức cho học sinh, giáo  viên mượn SGK, SGV phục vụ cho năm học mới. ­  Tranh  thủ  sự   chỉ   đạo  của   BGH  và  phối  hợp  với  GV  chủ  nhiệm kiểm tra, nhắc nhở đảm bảo 100% học sinh phải có đủ  2 SGK để học tập; hướng dẫn học sinh mua dùng riêng, dùng lại  SGK năm học trước hoặc mượn sách trong thư  viện, hướng  dẫn học sinh sử dụng sách bài tập, vở  bài tập, sách tham khảo  hổ trợ, chọn lọc do NXBGD xuất bản. 09/2020 Đề  xuất với Hiệu trưởng kí quyết định thành lập Tổ  cộng tác  3 viên TVTH. Thông báo lịch làm việc của thư viện. Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường (tham mưu với   BGH, với Tổng phục trách đội về kế hoạch chỉ đạo và tổ chức  4 thực hiện trong cả năm học). Lựa chọn những sách phù hợp với chương trình TH để phục vụ  5 giảng dạy và học tập.đặc biệt học sinh đọc sách vào tuần chẵn 10/2020 ­ Bổ sung sách tham khảo cho thư viện theo Danh mục STK do   Bộ GD & ĐT quy định. ­ Bổ sung sách cho tủ sách đạo đức theo quyết định của Bộ GD   & ĐT. 1 ­ Thực hiện việc sử lý kỹ thuật tài liệu.  ­ Tham gia việc điều tra khảo sát SGK đầu năm học theo chỉ  đạo của Sở GD & ĐT. Phối hợp với Đội đôn đốc, kiểm tra phong trào đọc sách của  2 giáo viên, học sinh. Chủ  động lập kế  hoạch và đề  xuất với ban Giám hiệu chuẩn  bị kế hoạch giới thiệu sách về chủ đề Nhà giáo Việt Nam nhân   3 dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 4 Thực hiện xử lý kỷ thuật sách, báo, tài liệu (hướng dẫn cho các  cộng tác viên thực hiện); tổ  chức xử  lý tài liệu, xây dựng tủ  sách đạo đức. Tủ sách kỹ năng sống trong TVTH ­ 3 ­
  4. Tiếp tục sưu tầm tài liệu và biên soạn thư  mục chuyên đề  5 phục vụ chương trình giảng dạy và học tập của nhà trường. Tổ chức trưng bày, giới thiệu, điểm sách cho chủ đề: Nhà giáo  1 Việt Nam (Theo kế hoạch đã được BGH duyệt) 11/2020 Chủ động phối hợp với GV chủ nhiệm, GV bộ môn và Công ty  sách TBTH bổ sung, giới thiệu và hướng dẫn học sinh sử dụng  2 các SGK , sách bài tập, STK phục vụ ôn tập, kiểm tra học kỳ I. Tiếp tục bổ  sung sách, báo, tài liệu cho thư  viện (chú ý: SGK  1 phục vụ cho học kỳ II, các STK mới và sách đạo đức) . Giới thiệu và phát hành SGK, STK trong thư  viện, đồng thời  2 hướng dẫn vận động học sinh dùng lại SGK cũ 12/2020 Tham gia Hội thi cán bộ, GV thư  viện giỏi cấp cụm trường,   3 huyện (quận) nếu có. ­ Sơ  kết phong trào đọc sách, giới thiệu sách, điểm sách cùng  với việc sơ kết học kỳ I. 4 ­ Báo cáo kết quả hoạt động của TVTH phục vụ học kỳ I HỌC KỲ II Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và Công ty sách – TBTH tiếp   tục phát hành SGK   đồng thời với việc cho thuê, cho mượn   1 SGK và STK hổ  trợ, các sách bài tập, vở  bài tập phục vụ  học   kỳ II Đề xuất với BGH và phối hợp với Tổng phụ trách Đội tiếp tục  01/2021 kiểm tra, đôn đốc phong trào đọc sách, trong đó hướng vào chủ  2 đề:   Chào   mừng   năm   mới,   chào   mừng   ngày   thành   lập   Đảng  Cộng Sản Việt Nam 3/2 Tham gia Hội thi cán bộ, GV thư  viện giỏi cấp Tỉnh, Thành  3 phố (nếu được cử) Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách. 1 Giới thiệu danh mục sách phục vụ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ  02/2021 nữ  8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ  Chí   2 Minh 26/3 ­ 4 ­
  5. Tiếp tục củng cố lại tủ  sách TVTH 1 Tổ  chức giới thiệu, điểm sách về  chủ  đề  phụ  nữ, về  Đoàn  2 thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 03/2021 Chủ động phối hợp với GV chủ nhiệm hoặc chuẩn sách và tổ  chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ việc ôn tập,   3 kiểm tra cuối năm học. Tổ  chức trưng bày,   giới thiệu sách nhân kỷ  niệm ngày Giải   phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, 21/4 ngày  1 đọc sách. Chủ  động phối hợp với GV chủ  nhiệm hướng dẫn việc sử  2 dụng STK phục vụ ôn tập, kiểm tra cuối năm học 04/2021 Chuẩn bị kế  hoạch giới thiệu và phát hành SGK phục vụ năm   học mới (chủ  động liên hệ  với Phòng hoặc Sở  GD & ĐT và  Công ty sách TBTH để nắm danh sách, bảng giá sách, phiếu ưu  3 tiên giảm giá và có kế  hoạch đặt sách, nhận sách với Công ty  để bán cho học sinh trước nghỉ hè. Chủ  động đề  xuất với Tổng phụ  trách Đội   trưng bày, giới   thiệu điểm sách về Bác Hồ nhân kỷ  niệm ngày sinh nhật Bác;   1 tiếp tục giới thiệu hướng dẫn học sinh sử dụng sách phục vụ  ôn tập, kiểm tra cuối năm học. Thu hồi sách cho mượn, xử  lý kho sách và chuẩn bị  kế  hoạch  bảo quản kho sách, báo, tài liệu và các trang thiết bị  của thư  05/2021 2 viện… trong thời gian nghỉ hè Tổng kết công tác thư  viện phục vụ  năm học. Cùng với tổng  3 kết năm học của trường. Báo cáo kết quả  học tập của TVTH  phục vụ năm học. Tiếp tục giới thiệu và phát hành SGK phục vụ  năm học 2019  4 ­2020 KẾT THÚC NĂM HỌC / NGHỈ HÈ Đề xuất :  Về tài liệu trang thiết bị TVTH + Cung cấp thêm cho thư viện sách thiếu nhi khổ lớn.            + Biên chế đủ cán bộ phụ trách thư viện và thiết bị. ­ 5 ­
  6.  BAN GIÁM HIỆU                PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN                                                                                                                                                                                                                                                                                             Phan Thị Ngọc Thiện ­ 6 ­
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2