Mẫu phiếu lương

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
982
lượt xem
165
download

Mẫu phiếu lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu lương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phiếu lương

  1. Code: NS - 17 - BM02 Code: NS - 17 - BM02 LOGO LOGO LOGO Dated: LOGO Dated: PHIẾU LƯƠNG THÁNG…../200 PHIẾU LƯƠNG THÁNG…../200 Họ tên: Họ tên: Chức danh:…………………….Bộ phận:……………….. Chức danh:…………………….Bộ phận:……………….. Stt Stt Mức Stt Stt Mức 1 Mã số 1 Mã số 2 Họ tên 2 Họ tên 3 Chức danh 3 Chức danh 4 Mức lương CB 4 Mức lương CB 5 Thưởng NS 5 Thưởng NS 6 PC chức vụ 6 PC chức vụ 7 Ngày công CB 7 Ngày công CB 8 Ngày công tăng ca 8 Ngày công tăng ca 9 Lương CB thực tế 9 Lương CB thực tế 10 Lương tăng ca 10 Lương tăng ca 11 Hệ số DG 11 Hệ số DG 12 Thưởng NS thực tế 12 Thưởng NS thực tế 13 Phục cấp CV thực tế 13 Phục cấp CV thực tế 14 Thu nhập khác 14 Thu nhập khác 15 Bảo hiểm 15 Bảo hiểm 16 Giảm trừ khác 16 Giảm trừ khác 17 Thực lĩnh 17 Thực lĩnh Code: NS - 17 - BM02 Code: NS - 17 - BM02 LOGO LOGO LOGO Dated: LOGO Dated: PHIẾU LƯƠNG THÁNG…../200 PHIẾU LƯƠNG THÁNG…../200 Họ tên: Họ tên: Chức danh:…………………….Bộ phận:……………….. Chức danh:…………………….Bộ phận:……………….. Stt Stt Mức Stt Stt Mức 1 Mã số 1 Mã số 2 Họ tên 2 Họ tên 3 Chức danh 3 Chức danh 4 Mức lương CB 4 Mức lương CB 5 Thưởng NS 5 Thưởng NS 6 PC chức vụ 6 PC chức vụ 7 Ngày công CB 7 Ngày công CB 8 Ngày công tăng ca 8 Ngày công tăng ca 9 Lương CB thực tế 9 Lương CB thực tế 10 Lương tăng ca 10 Lương tăng ca 11 Hệ số DG 11 Hệ số DG 12 Thưởng NS thực tế 12 Thưởng NS thực tế 13 Phục cấp CV thực tế 13 Phục cấp CV thực tế 14 Thu nhập khác 14 Thu nhập khác 15 Bảo hiểm 15 Bảo hiểm 16 Giảm trừ khác 16 Giảm trừ khác 17 Thực lĩnh 17 Thực lĩnh
Đồng bộ tài khoản