intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

MẪU TỔNG HỢP SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Năm)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

0
64
lượt xem
2
download

MẪU TỔNG HỢP SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Năm)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu tổng hợp số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (năm)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU TỔNG HỢP SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Năm)

 1. TỔNG HỢP SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG Biểu số: 0801.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ban hành theo QĐ số 2331/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ (Năm) trưởng Bộ Tài chính Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 2 năm sau Số phát sinh Đơn vị có quan hệ với Ngân sách Nhà nước Đầu kỳ tăng trong kỳ 1. Tổng số đơn vị có quan hệ với Ngân sách Nhà nước Trong đó: - Đơn vị hưởng Ngân sách Trung ương Đơn vị hưởng ngân sách Địa phương 2. Tổng số đơn vị có quan hệ với NSNN theo loại hình 01: Đơn vị sự nghiệp kinh tế Đơn vị hưởng ngân sách Trung ương Đơn vị hưởng ngân sách Địa phương 02: Đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học Đơn vị hưởng ngân sách Trung ương Đơn vị hưởng ngân sách Địa phương 03: Đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo Đơn vị hưởng ngân sách Trung ương Đơn vị hưởng ngân sách Địa phương 04: Đơn vị sự nghiệp y tế Đơn vị hưởng ngân sách Trung ương Đơn vị hưởng ngân sách Địa phương 05: Đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin Đơn vị hưởng ngân sách Trung ương Đơn vị hưởng ngân sách Địa phương 06: Đơn vị quản lý hành chính Đơn vị hưởng ngân sách Trung ương Đơn vị hưởng ngân sách Địa phương 07: Doanh nghiệp Nhà nước Đơn vị hưởng ngân sách Trung ương Đơn vị hưởng ngân sách Địa phương
 2. 08: Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Đơn vị hưởng ngân sách Trung ương Đơn vị hưởng ngân sách Địa phương 09: Ban quản lý dự án đầu tư Đơn vị hưởng ngân sách Trung ương Đơn vị hưởng ngân sách Địa phương 10: Đơn vị khác Đơn vị hưởng ngân sách Trung ương Đơn vị hưởng ngân sách Địa phương Người lập biểu Người kiểm tra biểu ( Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
 3. ĐƠN VỊ SỬ DỤNG Đơn vị báo cáo: H NHÀ NƯỚC Cục Tin học và Thống kê tài chính (Năm) Đơn vị nhận báo cáo: Cục Tin học và Thống kê tài chính Tốc độ phát triển(%) Số phát sinh Cuối kỳ giảm trong kỳ Đầu kỳ Cuối kỳ
 4. …..Ngày….Tháng….Năm…. Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản