MOMEN LỰC MOMEN QUÁN TÍNH CỦA VẬT RẮN

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
251
lượt xem
9
download

MOMEN LỰC MOMEN QUÁN TÍNH CỦA VẬT RẮN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'momen lực momen quán tính của vật rắn', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MOMEN LỰC MOMEN QUÁN TÍNH CỦA VẬT RẮN

  1. MOMEN LỰC MOMEN QUÁN TÍNH CỦA VẬT RẮN I / MỤC TIÊU : Hiểu được khái niệm momen lực là một đại lượng vật lí, đặc trưng cho tác dụng của lực làm quay vật rắn quanh một trục, momen lực là một đại lượng đại số. Nắm vững được công thức tính momen lực đối với một trục, cách xác định dấu của momen lực. Hiểu được cách xây dựng biểu thức định luật II Niu-tơn dưới dạng khác làm xuất hiện biểu thức momen lực và momen quán tính. Hiểu khái niệm momen quán tính đối với một trục của một chất điểm và của vật rắn. II / CHUẨN BỊ : 1 / Giáo viên : Giáo viên chuẩn bị trước dụng cụ thí nghiệm : ­ Đĩa moment. ­ Hộp quả cân.
  2. ­ Thước thẳng. ­ Thanh có tiết diện nhỏ, vành tròn, đĩa tròn, hình cầu đặc. 2 / Học sinh : ­ Đòn bẩy : cánh tay đòn và tác dụng lực trong đòn bẩy. ­ Ôn lại phần các định luật Newton ở SGK lớp 10. III / GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1 : GV : Làm thí nghiệm như hình vẽ 1 : HS : Đĩa quay GV : Em có nhận xét gì về sự quay của đĩa khi chịu tác dụng của một lực ? GV : Làm thí nghiệm như hình vẽ 2: HS : Đĩa không GV : Em có nhận xét gì về sự quay của đĩa khi chịu tác dụng của một lực ? HS : Tự ghi nhận xét : Đối với vật rắn GV : Đối với vật rắn quay được quanh quay được quanh một trục cố định, lực một trục cố định, lực chỉ có tác dụng chỉ có tác dụng làm vật quay khi giá của làm vật quay khi nào ? lực không đi qua trục quay. GV : Làm thí nghiệm như hình vẽ 3 : Hoạt động 2 : HS : Đĩa quay theo chiều kim đồng hồ. GV : Lực F1 làm đĩa quay theo chiều
  3. HS : Đĩa quay ngược chiều kim đồng nào ? hồ. GV : Lực F2 làm đĩa quay theo chiều HS : F1.d1 = F2.d2 nào ? HS : Tự ghi khái niệm moment lực. GV : Em có nhận xét gì về tích số của lực và cánh tay đòn ? Hoạt động 3 : Momen quán tính của chất điểm GV : Hướng dẫn học sinh hình thành đối với một trục đặc trưng cho phương chuyển động quay ? mức quán tính (sức i) của chất GV : Thành phần nào của lực gây ra điểm đó đối với chuyển động chuyển quay ? quay quanh trục đó. GV : Theo định luật II Newton nó được I = m.r2 viết như thế nào ? Đơn vị : m : (kg); r2 : (m2); I : GV : Gia tốc góc và gia tốc tiếp tuyến (kg.m2) có mối quan hệ như thế nào ? GV : Nhân 2 vế cho R, ta có gì ? Momen quán tính của vật rắn đối GV : Ftt có mối quan hệ với lực F như với một trục đặc trưng cho mức thế nào ? quán tính (sức i) của vật rắn đối GV : R và d có mối quan hệ với nhau với trục quay đó. như thế nào ? Momen quán tính của vật rắn là GV : Đặt I = m . R2 từ đó giáo viên đại lượng vô hướng, có tính cộng hình thành khái niệm moment quán được, phụ thuộc vào hình dạng, tính.
  4. kích thước, phân bố khối lượng của vật và tùy thuộc trục quay. 2  m .r I= ii i Hoạt động 4 : GV : Hướng dẫn học sinh xem hình 3.5 HS : Tự ghi các công thức moment quán tính của 1 số vật có dạng hình học đặc biệt trong sách giáo khoa trang 13. III / NỘI DUNG : 1. Momen lực đối với trục quay Đối với vật rắn quay quanh trục cố định : lực chỉ có tác dụng l àm vật quay khi giá của lực không đi qua trục quay hoặc không song song với trục quay. Tác dụng của 1 lực lên vật rắn có trục quay cố định không chỉ phụ thuộc vào độ lớn của lực mà còn phụ thuộc vào vị trí của điểm đặt và phương tác dụng của lực đối với trục quay. Momen lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực.  Momen của lực F đối với trục quay  có độ lớn bằng : M = F.d Với + F : độ lớn lực tác dụng lên vật (N)  + d : cánh tay đòn của lực F , là khoảng cách giữa đường tác dụng của lực  F và trục quay  (m)
  5.  + M : momen của lực F (N.m) Momen lực là một đại lượng đại số (momen còn đặc trưng cho chiều tác động của lực) : momen lực có giá trị dương khi lực có xu hướng làm vật quay theo chiều (+) và ngược lại. 2. Chuyển động tròn của chất điểm. Dạng khác của định luật II Niutơn Đối với vật rắn quay quanh một trục cố định, chỉ có thành phần lực tiếp tuyến với quỹ đạo của điểm đặt mới làm cho vật quay. Dạng khác của định luật II Niutơn hay phương trình động lực học của chất điểm quay quanh 1 trục. M = I. Với : + I = m.r2 : momen quán tính của chất điểm đối với trục quay (kg.m2) +  : gia tốc góc (rad/s2) + M : momen lực (N.m) 3. Momen quán tính của chất điểm đối với một trục : Momen quán tính của chất điểm đối với một trục đặc trưng cho mức quán tính (sức i) của chất điểm đó đối với chuyển động quay quanh trục đó. I = m.r2 Đơn vị : m : (kg); r2 : (m2); I : (kg.m2) 4. Momen quán tính của vật rắn đối với một trục : Momen quán tính của vật rắn đối với một trục đặc trưng cho mức quán tính (sức i) của vật rắn đối với trục quay đó.
  6. Momen quán tính của vật rắn là đại lượng vô hướng, có tính cộng được, phụ thuộc vào hình dạng, kích thước, phân bố khối lượng của vật và tùy thuộc trục quay. 2  m .r I= ii i III / CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : Làm câu hỏi trắc nghiệm 1 và các bài tập 1,2. Xem bài 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản