MỘT SỐ HÌNH THÚC TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
374
lượt xem
45
download

MỘT SỐ HÌNH THÚC TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Phân biệt được một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. - Thấy được sự phát triển từ thấp đến cao của các hình thức này. - Nhận diện được những đặc điểm chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. - Biết được các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MỘT SỐ HÌNH THÚC TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

  1. MỘT SỐ HÌNH THÚC TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP A. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Phân biệt được một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. - Thấy được sự phát triển từ thấp đến cao của các hình thức này. - Nhận diện được những đặc điểm chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. - Biết được các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam. B. Thiết bị dạy học: - Sơ đồ phóng to trong sgk. - Các tranh ảnh, băng hình của các hình thức thế giới và Việt Nam. C. Hoạt động dạy học: Kiểm tra 1 số kiến thức cũ đã học. Khởi động. GV yêu cầu HS nêu tên các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, sau đó hỏi HS: Công nghiệp có các hình thức tổ chức lãnh thổ nào? Việc tổ chức sản xuất trong công nghiệp có giống nông nghiệp không?
  2. Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ 1: Làm việc cả lớp. 1. Điểm công nghiệp. HS dựa vào kênh chữ và hình SGK - Khái niệm: là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đó có một hoặc hai, ba xí nghiệp trang - Nêu khái niệm của điểm công phân bố ở nơi có nguồn nguyên liệu, nhiên liệu nghiệp? với chức năng khai thác hãy sơ chế nguyên liệu - Đặc điểm như thế nào? hoặc ở những điểm dân cư nằm trong vùng nguyên liệu nông, lâm, thuỷ sản. - Có quy mô ra sao? - Đặc điểm: + Gồm nhiều xí nghiệp phân bố lẻ tẻ, phân tán, giữa các xí nghiệp ít hoặc không có mối liên hệ sản xuất. + Phân công lao động về mặt địa lý, các xí nghiệp độc lập về kinh tế có công nghệ sản phẩm hoàn chỉnh. - Quy mô: Vài chục hoặc vài trăm, hàng nghìn công nhân tuỳ thuộc tính chất từng xí nghiệp. 2. Khu công nghiệp. HĐ 2: Cặp/nhóm. Bước 1: Dựa vào kênh chữ và hình - Khái niệm: Khu vực đất đai có ranhgiới nhất 46.2 SGK trả lời: định, có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và khả
  3. - Khái niệm khu công nghiẹp? năng cạnh tranh thị trường trên thế giới. - Đặc điểm? - Đặc điểm: + Không có dân sinh s ống, vị trí địa lí thuận - Quy mô? - Việt Nam có khu công nghiệp và lợi. khu chế xuất nào? + Tập trung nhiều các xí nghiệp công nghiệp, Bước 2: HS trình bày, GV chuẩn hợp tác sản xuất cao, có ưu đãi riêng. kiến thức. + Chi phí sản xuất thấp. Liên hệ Việt Nam: Đến tháng + Dịch vụ trọn gói. 7/2002: có 68 khu công nghiệp và 4 + Môi trường chính trị và luật pháp ổn định. khu chế xuất (khu chế xuất Tân - Quy mô: Từ 50 ha trở lên vài trăm ha. Thuận, Linh Trang 1, Linh Trang 2, Đà Nẵng), có khu công nghiệp cao (Hoà Lạc). 3. Trung tâm công nghiệp. - Khái niệm: là hình thức tổ chức công nghiệp ở trình độ cao, là khu vực tập trung công nghiệp gắn với đô thị vừa và lớn. HĐ 3: Cặp/nhóm. - Đặc điểm: Bước 1: Cả lớp. HS dựa vào kênh chữ và hình 46.3 + Gồm nhiều xí nghiệp lớn, có thể xí nghiệp
  4. SGK để trả lời câu hỏi: liên hợp, hướng chuyên môn hoá của Trung - Khái niệm trung tâm công nghiệp? tâm công nghiệp do xí nghiệp này quyết định. - Đặc điểm? + Các xí nghiệp này dựa trên thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, vị trí - Quy mô? - Liên hệ với Việt Nam có các trung thuận lợi… tâm công nghiệp nào? - Quy mô: Gồm các khu công nghiệp và nhiều Bước 2: HS trình bày, GV chuẩn xí nghiệp có quan hệ chặt chẽ về sản xuất, kỹ kiến thức. thuật, kinh tế và quy trình công nghệ. - Liên hệ với Việt Nam: Trung tâm công nghiệp thành phố Hồ Chí 4. Vùng công nghiệp. Minh, hà Nội, Hải Phòng… - Đây là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. - Vùng công nghiệp ngành: là tập hợp về lãnh HĐ 4: Cặp/nhóm. Bước 1: HS dựa vào kênh chữ và thổ các xí nghiệp cùng loại. hình 46.4 SGK để trả lời câu hỏi: - Vùng công nghiệp tổng hợp: thường gọi là - Khái niệm vùng công nghiệp? vùng công nghiệp. - Đặc điểm? + Có không gian rộng lớn gồm nhiều xí - Trên thế giới có vùng công nghiệp nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, nổi tiếng nào? trung tâm công nghiệp có mối liên hệ với nhau. Bước 2: HS trình bày kết quả, GV + Có một số nhân tố tương đồng (sử dụng
  5. giúp HS chuẩn kiến thức. chung một vài loại về tài nguyên, có vị trí địa lí thuận lợi, cùng sử dụng nhiều lao động, cùng sử dụng chung hệ thống năng lượng, giao thông vận tải). + Có một vài ngành chủ đạo tạo hướng chuyên môn hoá. - Vùng công nghiệp nổi tiếng trên thế giới như: Vùng Loren ở Pháp, vùng Rua ở CHLB Đức Đánh giá. HS phân biệt được điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp. Rỳt kinh nghiệm sau bài dạy........................................................................... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản