Mỹ thuật 8 - Thường thức Mĩ thuật Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương tây

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
568
lượt xem
41
download

Mỹ thuật 8 - Thường thức Mĩ thuật Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương tây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh nắm được bối cảnh xã hội hiện đại Phương Tây giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX và trào lưu Mĩ thuật hiện đại giai đoạn này với các trường phái hội họa mới phát triển. Hiểu biết vài nét về tác phẩm, tác giả Mĩ thuật hiện đại Phương Tây . - Học sinh hiểu được thành tựu mĩ thuật hiện đại Phương Tây giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Qua việc nắm bắt trào lưu sáng tác của các trường phái hội họa, thấy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mỹ thuật 8 - Thường thức Mĩ thuật Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương tây

  1. Tiết 20 - Thường thức Mĩ thuật Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX I/ Mục tiêu bài học: - Học sinh nắm được bối cảnh xã hội hiện đại Phương Tây giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX và trào lưu Mĩ thuật hiện đại giai đoạn này với các trường phái hội họa mới phát triển. Hiểu biết vài nét về tác phẩm, tác giả Mĩ thuật hiện đại Phương Tây . - Học sinh hiểu được thành tựu mĩ thuật hiện đại Phương Tây giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Qua việc nắm bắt trào lưu sáng tác của các trường phái hội họa, thấy được sự phát triển đa dạng và phong phú của nền Mĩ thuật hiện đại Phương Tây. - Giáo dục học sinh ý thức rèn luyện, học tập trước tinh thần sáng tác nghệ thuật của giới họa sĩ. II/ Chuẩn bị: 1. Đồ dùng: - Tranh minh hoạ trong bộ đồ dùng dạy học: tranh của trường phái ấn tượng, dã thú, lập thể … Chân dung các họa sĩ: Mô-nê, Rô-noa, Gô-ganh, Ma-tít-xơ, Pi-cát-xô … - Bài sưu tầm của học sinh.
  2. 2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, thuyết trình, gợi mở, vấn đáp, nhóm làm việc. III/ Tiến trình dạy- học: HĐ Thờ Minh Hoạt động của Hoạt động của giáo viên i họa học sinh gian Hoạt Hướng dẫn học sinh tìm hiểu vài nét - Đọc đoạn văn giới về bối cảnh lịch sử: thiệu lịch sử. động - Cho học sinh xem 1 số tranh lịch Tranh, - Phát biểu xây dựng 1 sử. lược bài. (10’) - Gợi ý: Hãy kể một vài nét tóm tắt đồ lịch - Quan sát tranh minh lịch sử hiện đại Phương Tây giai sử họa đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế - Nắm được nội dung: kỉ XX. (Đã học trong môn Lịch sử) + Công xã Pa ri 1871 - Tóm tắt sự kiện nổi bật: + Chiến tranh thế giới
  3. - Nhấn mạnh thành công: Sự khởi lần thứ I 1914 - 1918 đầu của các trào lưu Mĩ thuật hiện + Cách mạng tháng đại. Muời Nga 1917. Hoạt Hướng dẫn học sinh tìm hiểu sơ - Quan sát các tranh. lược về các trường phái Mĩ thuật: - Đọc bài. động - Các nhóm làm việc 2 - Nêu vấn đề cho học sinh trả lời: Kể - Nhóm khác nhận xét (30’) Tranh tên các trường phái hội họa? - Nắm được nội dung: sơn 1/ Trường phái hội dầu - Ghi bảng, chia 3 cột để các nhóm họa ấn tượng: của trình bày. - Mô-nê (1840-1962), các Pi-xa-rô (1830-1903), trường - Yêu cầu: Các nhóm làm việc, trả Rơ-noa (1841-1919), phái lời các câu hỏi trong phiếu: Ma-nê (1832-1883)… - Tác phẩm: ấn tượng (1) Kể tên tác giả, tác phẩm tiêu mặt trời mọc, … biểu của các trường phái hội họa - Đưa cảnh vật và hiện đại Phương Tây? thiên nhiên thực vào
  4. (2) Em hãy cho biết đặc điểm tranh. Chú trọng sáng tác tác phẩm giai đoạn này? không gian, ánh sáng, màu sắc. - Yêu cầu các nhóm trả lời câu hỏi. 2/ Trường phái hội họa Dã thú: - Gợi ý: Cảm nhận của em về cách - Matítxơ(1869-1954), vẽ hình khối, màu sắc được sử dụng Van-đôn-ghen (1877- trong tác phẩm -> đặc điểm các 1968), … trường phái hội họa, phong cách - Cách tân triệt để sáng tác, quan điểm sáng tác của các màu sắc. Mảng màu họa sĩ, … nguyên sắc gay gắt, đường viền mạnh bạo, - Cho học sinh so sánh thêm 2-3 tác dứt khoát phẩm để thấy được sự phát triển đa 3/ Trường phái hội dạng, thay đổi căn bản trong nghệ họa Lập thể: thuật sáng tác, tạo hình. - Brắc-cơ (1882- 1963), Pi-cát-xô - Kết luận: Họa sĩ mỗi trường phái (1880-1973) … hội họa đều có quan niệm riêng, - Tác phẩm: Những cô phong cách sáng tạo đặc trưng làm gái A-vi-nhông …
  5. phong phú và đa dạng các hoạt động - Tìm cách diễn tả Mĩ thuật. mới, không lệ thuộc vào đối tượng miêu tả. Phân tích, giản lược hóa hình thể bằng hình kỉ hà, khối hình ống, khối hình lập phương, … Hoạt Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đặc Tranh - Tranh vẽ chân thực, điểm chung các trường phái hội họa của khoa học hơn trên cơ động Phương Tây: các sở quan sát và phân 3 trường tích thiên nhiên. - Các họa sĩ vẽ dựa trên cơ sở nào ? phái - Xuất hiện nhiều - Xuất hiện những tên tuổi nào nổi danh họa và tác phẩm tiếng thế giới ? đóng góp tích cực cho - Kết luận: Tạo tiền đề cho sự ra đời sự phát triển của nền các trường phái hội họa: Hiện thực, Mĩ thuật hiện đại. siêu thực, cực thực, trìu tượng, …
  6. Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học - HS nêu tóm tắt nội dung đã học về 1 loại động sinh: - Nêu vấn đề cho 2-3 học sinh trình hình nghệ thuật (thể 4 bày quan điểm của mình: Trong các loại hay chính là chất (5’) trường phái Mĩ thuật em vừa tìm liệu tranh) em thích hiểu, trường phái hội họa nào em nhất. thấy thích nhất? Vì sao? - Phát biểu cảm nhận - Em hãy miêu tả (bình luận) 1 tác của em về nét đẹp của phẩm tiêu biểu của nó? tác phẩm mà em thích. - Kết luận: Về nội dung tiết học, ý thức học tập. * Dặn dò – Bài tập về nhà: - Học thuộc phần II/ sơ lược về các trường phái Mĩ thuật và sưu tầm tranh, ảnh minh họa nền Mĩ thuật hiện đại Phương Tây . - Xem nội dung bài 21. Chuẩn bị đủ đồ dùng học tập. Mỗi bạn đem 1 tranh, ảnh về đề tài Lao động để làm trực quan trong bài học tuần sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản