Nghị quyết quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1994

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
146
lượt xem
25
download

Nghị quyết quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1994

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1994 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1994

  1. QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, Ngày 28 tháng 10 năm 1995 NGHỊ QUYẾT T PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1994 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Sau khi xem xét báo cáo của Chính phủ về Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1994; Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội; ý kiến của các đại biểu Quốc hội; QUYẾT NGHỊ: Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1994 như sau: - Tổng số thu: 41.439 tỷ 561 triệu đồng (Bốn mươi mốt nghìn, bốn trăm ba chín tỷ, năm trăm sau mươi mốt triệu đồng) - Tổng số chi: 44.207 tỷ 171 triệu đồng (Bốn mươi bốn nghìn, hai trăm linh bảy tỷ, một trăm bay mươi một triệu đồng) - Số thiếu hụt ngân sách Nhà nước: 2.767 tỷ 610 triệu đồng (hai nghìn, bảy trăm sáu mươi bảy tỷ, sáu trăm mười triệu đồng). Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995. Nông Đức Mạnh (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản