Nghị quyết về việc chuẩn y Sắc luật số 003/SLT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
5
download

Nghị quyết về việc chuẩn y Sắc luật số 003/SLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc chuẩn y Sắc luật số 003/SLT ngày 18 tháng 6 năm 1957 quy định chế độ xuất bản do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc chuẩn y Sắc luật số 003/SLT

  1. QUỐC HỘI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1957 NGHN QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 1957 CHUẨN Y SẮC LUẬT SỐ 003/SLT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1957 QUY ĐNN H CHẾ ĐỘ XUẤT BẢN QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe đại diện Chính phủ báo cáo về sắc luật số 003/SLt ngày 18 tháng 6 năm 1957 quy định chế độ xuất bản. Sau khi nghe Tiểu ban sắc luật thuyết trình, QUYẾT NGHN: ChuNn y sắc luật số 003/SLt ngày 18 tháng 6 năm 1957 quy định chế độ xuất bản.
Đồng bộ tài khoản